Loading

 

ซุฟอัม อุษมาน

อิสติฆฺฟารฺวันละร้อยครั้ง

 

อธิบายสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ

อธิบายสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ

 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแห่งเอกองค์อัลลอฮฺพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก ความจำเริญและความศานติจงประสบแด่ท่านนบีมุหัมมัดของเรา รวมถึงวงศ์วานของท่านและเหล่าสาวกของท่านทั้งมวล ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ต้องเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺผู้เดียวโดยไม่มีภาคีใดๆ ร่วมกับพระองค์ และขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์

มองเหตุการณ์แผ่นดินไหวจากคำสอนอิสลาม

มองเหตุการณ์แผ่นดินไหวจากคำสอนอิสลาม

 

การเฉลิมฉลองปีใหม่สากล

การเฉลิมฉลองปีใหม่สากล

 

อัลหัมดุลิลลาฮฺ ขอการสดุดีจากอัลลอฮฺและสันติสุขจงมีแก่ท่านนบีท่านสุดท้าย มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

อย่าโกรธ

อย่าโกรธ !!!

 
          ความโกรธเป็นอาการที่แสดงออกถึงการไร้ความยับยั้งสติอารมณ์ชั่วครู่ชั่วขณะที่มีอาการโกรธ อาจจะก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงที่ไม่เหมาะสมโดยไม่ทันได้รู้สึกตัว  เมื่อใดที่อาการโกรธหายไปและรู้สึกตัวอีกครั้ง ความเสียใจก็จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่ยับยั้งตนแสดงความก้าวร้าวหรือก่อความเสียหายในขณะที่ตนมีอาการโมโหโกรธา

จิตวิทยาแห่งชัยชนะ

จิตวิทยาแห่งชัยชนะ

 

การดำเนินชีวิตของเราในโลกแห่งความหลากหลาย และความขัดแย้งระหว่างสภาพแห่งการศรัทธาและการปฏิเสธ มิอาจหลีกพ้นการปะทะเผชิญหน้ากับฝ่ายที่อยู่ตรงข้าม ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของจิตใจอันชั่วร้าย อารมณ์ใฝ่ต่ำ ชัยฏอนและสมุนของมัน รวมทั้งมนุษย์ด้วยกันเอง หากไม่ใช่ด้วยทางตรงก็ทางอ้อม

สถานะของมารดาในอิสลาม

สถานะของมารดาในอิสลาม

แม่ในอัล-กุรอาน 

มีอายะฮฺอัล-กุรอานหลายอายะฮฺที่กำชับให้ทำดีกับบิดามารดา ตัวอย่างเช่น ในสูเราะฮฺ อัล-อิสรออ์ อายะฮฺที่  23-24

การถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาล

“การถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาล”

«من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» مسلم 1164

 

ไม่มีการบังคับในการนับถือศาสนา

ไม่มีการบังคับในการนับถือศาสนา

         คุณค่าที่แท้จริงของการนับถือศาสนาในมุมมองอิสลาม คือ ต้องมาจากความเข้าใจ ความปรารถนา และความพอใจของผู้นับถือ ไม่ใช่ด้วยการบังคับข่มขู่ หรือนับถือโดยผิวเผินปราศจากความรู้ความเข้าใจในศาสนาอย่างแท้จริง

สิทธิของเศาะหาบะฮฺและอุมมะฮาตุลมุอ์มินีน

สิทธิของเศาะหาบะฮฺและอุมมะฮาตุลมุอ์มินีน

 

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).