Loading

 

ซุฟอัม อุษมาน

ศึกษาทบทวนอัลกุรอาน (ตะดารุส อัลกุรอาน) กับครอบครัว

ศึกษาทบทวนอัลกุรอาน (ตะดารุส อัลกุรอาน) กับครอบครัว

 

การถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาล

“การถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาล”

«من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» مسلم 1164

บางประเด็นว่าด้วยกุนูตวิติรฺ

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

 บางประเด็นว่าด้วยกุนูตวิติรฺ

 ประเด็นที่หนึ่ง หุก่มการกุนูตในละหมาดวิติรฺ

ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-ฮุมะซะฮฺ

อธิบายสูเราะฮฺ อัล-ฮุมะซะฮฺ กล่าวถึงคุณลักษณะนิสัยอันชั่วร้ายประการหนึ่งของผู้ปฏิเสธและต่อต้านสารแห่งอิสลามที่นำมาโดยศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม รวมถึงผลกรรมจากการกระทำที่สกปรกและไร้ศรัทธา พร้อมทั้งได้อธิบายหลักความเชื่อเกี่ยวกับโลกหน้าและการลงโทษในนรก ว่าส่งผลต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้ได้อย่างไร

 

สวรรค์ เส้นทางแห่งความอดทน

มีใครไม่เคยนึกจินตนาการถึงสวรรค์บ้าง?
สถานที่ที่เต็มไปด้วยความสุข วิมานเมฆ นางฟ้า เทวดา ดาวดึงส์ สวรรค์ชั้นเจ็ด พาราไดส์ สวนเอเดน โลกแห่งยูโทเปีย ... ฯลฯ และอีกหลายคำที่วนเวียนอยู่ในภาพความนึกฝันของมวลมนุษย์ทุกเชื้อชาติ ไม่ว่าจะต่างเผ่าต่างพันธุ์หรือต่างศาสนาต่างความเชื่อ ทุกคนล้วนอยากลิ้มลองรสชาติความสุขในสวรรค์
ไม่มีใครที่รู้จักสวรรค์ดีกว่าพระองค์ผู้สร้างสวรรค์ และไม่มีใครที่อาจมอบสวรรค์ให้แก่ผู้ใดได้นอกจากพระองค์ ... อัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลจักรวาล

ความประเสริฐของการอะซาน และการละหมาดญะมาอะฮฺ

บรรยายโดย อาจารย์ฮาบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย ออกอากาศในรายการของวิทยุวามีย์ wamythai.org ว่าด้วยหลักฐานต่างๆ ที่พูดถึงความสำคัญของการละหมาด การอะซาน และการละหมาดญะมาอะฮฺ จากอัลกุรอานและหะดีษ

เทป1

การถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาล

การปฏิบัติอิบาดะฮฺที่นอกเหนือจากศาสนกิจที่วาญิบ โดยความสมัครใจของผู้ปฏิบัติ เป็นการเสริมหนุนให้อามัลของบ่าวผู้หนึ่งสมบูรณ์ขึ้นและเป็นเหตุให้อัลลอฮฺรักบ่าวผู้นั้น เช่นที่ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวถึงดำรัสของอัลลอฮฺในหะดีษกุดซีย์บทหนึ่งซึ่งมีความว่า “บ่าวของฉันหมั่นเข้าใกล้ชิดฉันด้วยการปฏิบัติสิ่งสุนัต จนกระทั่งฉันได้รักเขา” (รายงานโดยอัล-บุคอรี 6137) ดังนั้น จึงควรที่มุสลิมต้องเอาใจใส่และหมั่นปฏิบัติอามัลต่างๆ ตามแนวทาง(ซุนนะฮฺ)ของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เพื่อยกระดับตัวเองให้เ

แนวทาง 10 ข้อ เพื่อการยืนหยัดในการปฏิบัติอะมัลศอลิหฺหลังเราะมะฎอน

มีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังเราะมะฎอน ? ฉันเคยเข้าหาอัลลอฮฺ ฉันเคยปฏิบัติอะมัลที่สุนัตมากมาย ฉันรู้สึกถึงอรรถรสของการอิบาดะฮฺ ฉันอ่านอัลกุรอานอย่างมาก ฉันไม่เคยทิ้งละหมาดญะมาอะฮฺ ฉันตัดขาดจากการดูสิ่งที่หะรอม ... แต่ทว่า หลังเราะมะฎอน อรรถรสแห่งอิบาดะฮฺเหล่านั้นกลับหายไปจากฉัน ไม่มีสิ่งที่ฉันเคยพบในเราะมะฎอน ไม่มีการตื่นตัวสำหรับอิบาดะฮฺ หลายครั้งที่ฉันพลาดละหมาดศุบห์พร้อมญะมาอะฮฺ ฉันทิ้งอะมัลที่สุนัตหลายอย่าง รวมทั้งไม่ได้อ่านอัลกุรอาน ... และ .. และ .. และ .. ๆ ๆ ๆ

คืนลัยละตุลก็อดรฺ

ไฟล์เสียงโดย อาจารย์ฮาบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย ออกอากาศในรายการของวิทยุวามีย์ wamythai.org เป็นบทเรียนเกี่ยวกับคืนลัยละตุลก็อดรฺ อธิบายความประเสริฐของปฏิบัติอิบาดะฮฺในค่ำคืนนี้ พร้อมทั้งกระตุ้นและสนับสนุนในขวนขวายลัยละตุลก็อดรฺในช่วงสิบวันสุดท้าย ของเราะมะฎอน

คุณูปการของการถือศีลอด

การสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ การเศาะละวาตและความศานติจงมีแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว โดยไม่มีภาคีหุ้นส่วนอันใดสำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่าท่านนบีมุหัมมัดคือบ่าวและศาสนทูตของพระองค์...

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).