Loading

 

ซุฟอัม อุษมาน

พัฒนาการของวัยรุ่น

วัยรุ่น คือ ช่วงวัยที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของแต่ละคน อันเนื่องมาจากการปรับตัวที่สมบูรณ์ของพัฒนาการทางด้านร่างกาย เพศภาวะ สติปัญญา และอารมณ์ เป็นช่วงวัยที่บรรลุศาสนภาวะ และมีความใกล้เคียงกับวัยผู้ใหญ่
ในด้านจิตวิทยา วัยรุ่น คือช่วงวัยที่เริ่มตั้งแต่การบรรลุเพศภาวะ(เช่น มีอาการฝันเปียกในเด็กผู้ชาย การเริ่มมีประจำเดือนในเด็กผู้หญิง) ไปจนถึงช่วงการเจริญเติบโตของกลไกทางเพศอย่างสมบูรณ์

เราะมะฎอน เดือนแห่งการประทานอัลกุรอาน

บทบรรยายสั้นๆ ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเดือนเราะมะฎอนและคัมภีร์อัลกุรอาน พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่มุสลิมจักต้องให้ความสำคัญกับอัลกุรอาน โดย ซุฟอัม อุษมาน

 

 

เตรียมตัวรับเราะมะฎอน ด้วยอัลกุรอาน

คุฏบะฮฺญุมอะฮฺ เรียกร้องให้เตรียมตัวต้อนรับเดือนเราะมะฎอนมุบาร็อก ด้วยการกลับมาเอาใจใส่อัลกุรอานเพราะเราะมะฎอนเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานโดย ซุฟอัม อุษมาน

การปฏิบัติต่อ พ่อ แม่ ในศาสนาอิสลาม

      พ่อ และแม่เป็นบุคคลสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์แต่ละคน ทั้งสองคือผู้ให้กำเนิด ผู้เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนลูกตั้งแต่ยังเป็นทารกแบเบาะด้วยความเหนื่อยยากลำบาก จนเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีงานมีการและครอบครัวเป็นของตนเอง

      ด้วยเพราะพ่อแม่มีความสำคัญต่อมนุษย์ถึงเพียงนี้ อิสลามจึงได้สั่งกำชับให้มนุษย์ทุกคนทำดีและแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาของ ตน

หุก่มการมีส่วนร่วมกับผู้ไม่ใช่มุสลิม ในงานฉลองวันรื่นเริงของพวกเขา

คำถาม : ข้าพเจ้าเห็นมุสลิมหลายคนได้ร่วมฉลองในงานรื่นเริงของวันคริสต์มาสและวันอื่นๆ มีหลักฐานจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺหรือไม่ ที่ข้าพเจ้าสามารถใช้แสดงให้พวกเขาเห็นว่าพฤติกรรมเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ ถูกต้อง ?

 

การชดใช้สำหรับการถือศีลอดวันอาชูรออ์

คำถาม : ฉันได้ป่วยและไม่สามารถที่จะถือศีลอดในวันอาชูรออ์ ทั้งๆ ที่ฉันได้ตั้งเจตนาไว้แล้วว่าจะถือศีลอดในวันนั้นและฉันก็ได้ถือศีลอดในวัน ที่เก้า(ตาซูอาอฺ)แล้วด้วย คำถามคือฉันสามารถที่ถือศีลอดชดใช้ของวันอาชูรออ์ได้หรือไม่ ? เพราะฉันได้ยินมาว่าการถือศีลอดสุนัตนั้นจะถือชดไม่ได้ ขออัลลอฮฺตอบแทนท่านด้วยการตอบแทนที่ประเสริฐ

คำตอบ

ฮิจญ์เราะฮฺกับการรังสรรค์สังคมสันติภาพ (บทเรียนจากการฮิจญ์เราะฮฺของท่านนบีมุหัมมัด)

    ฮิจญ์เราะฮฺตามความหมายด้านภาษาแล้ว หมายถึง การย้ายถิ่นฐาน การอพยพ ฮิจญ์เราะฮฺอาจสื่อความหมายด้านนามธรรม ซึ่งหมายถึง การไม่ให้ความสำคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การละเลยไม่สนใจใยดี หรือการละทิ้งพฤติกรรมที่ไม่ดีสู่พฤติกรรมที่ดี

ร้ายกาจสิ้นดี!

ความผิดครั้งแรกในจักรวาล เกิดขึ้นหลังจากที่พระผู้เป็นเจ้าได้สร้างมนุษย์ เป็นความผิดที่กลายมาเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเราจนถึงทุกวันนี้ และตลอดไปจนกว่ามวลมนุษย์จะกลับคืนสู่จุดเริ่มต้นของพวกเขาอีกครั้ง เหตุการณ์ในครั้งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นลิขิตแห่งอัลลอฮฺที่ประสงค์จะให้ “กฎ” ข้อนี้ดำเนินอยู่กับมนุษย์บนโลก ตราบเท่าที่เผ่าพันธุ์ของพวกเขาสามารถดำรงอยู่ได้

ภารกิจยามเช้าตามซุนนะฮฺ

ภารกิจยามเช้าตามซุนนะฮฺ

อัลลอฮฺตรัสว่า :


(????????? ????? ??? ?????????? ????????? ???????? ??????? ?????? ??????? ????????? ???????? ?????????? ?????? ????? ????????? ????????? ??????????? ?????????? ????????? ???????? (?? : 130 )

การส่งเสริมซุนนะฮฺท่านรอซูลและปกปักรักษาชะรีอะฮฺอิสลาม

ย่อมเป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อเราชอบพอใครซักคนเราย่อมที่จะพยายามลงแรง เวลา และทุนทรัพย์เพื่อส่งเสริมการงานของคนที่เรารัก ดังเช่นที่ท่านรอซูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ได้ลงแรงทั้งหมดทั้งสิ้นที่พระองค์อัลลอฮฺได้ทรงประทานทั้งแรงกาย ความสามารถ ทรัพย์สิน และชีวิต เพื่อนำพามนุษย์ชาติออกจากความมืดมิดสู่แสงสว่างแห่งอิสลาม จากการกราบไหว้บูชามนุษย์ด้วยกันสู่การบูชาพระเจ้าผู้เป็นนายของบ่าวทั้งปวง ท่านรอซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ยังได้ต่อสู้อย่างแท้จริง เพื่อให้ถ้อยคำแห่งพระเจ้าสูงส่ง และให้คำเรียกร้องข

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).