Loading

 

ซุฟอัม อุษมาน

เป็นบ่าวของอัลลอฮฺกันเถิด

บทนำ

ความคิดเป็นสิ่งที่มีค่า ปัญญาเป็นหนทางสู่การค้นหาสัจธรรม แต่ความคิดและปัญญาก็หาได้มีประโยชน์อันใดไม่ ถ้าปราศจากจุดหมายในการค้นหา

อันตรายจากการทำบาป

มนุษย์ทุกคนล้วนเกิดมาในสภาพบริสุทธิ์จากบาป ความผิดและบาปเกิดจากการที่มนุษย์ทำตามคำยั่วยวนของชัยฏอนและอารมณ์ใฝ่ต่ำ โดยทั่วไปแล้วบาปสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทคือ บาปใหญ่ บาปเล็ก บาปที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น

       บาปใหญ่คือ บาปที่อัลลอฮฺกำหนดโทษหนักทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เช่น ชิรกฺหรือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ ซึ่งเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดและทำให้มุสลิมตกศาสนา

บทบาทของสตรีมุสลิมะฮฺ ศึกษาบทเรียนจากชีวประวัติของเศาะหาบิยาตบางท่าน

แท้จริงแล้วอัลลอฮฺได้สร้างมนุษย์ทั้งเพศชายและเพศหญิงเป็นคู่กัน โดยทั้งคู่เป็นสิ่งที่ขาดจากกันไม่ได้เพื่อความสมบูรณ์ของชีวิต ดังปรากฏในวจนะของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม มีใจความว่า “แท้จริงแล้วเหล่าผู้หญิงนั้นคือผู้เคียงคู่ผู้ชาย” (อบู ดาวูด) ดังนั้นจึงไม่เป็นที่คลางแคลงอีกเลยว่า บทบาทของผู้หญิงในการร่วมกันสร้างสรรค์ชีวิตครอบครัวและสังคมให้ดีนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด โดยถ้าจะหมายถึงว่าเป็นเสาหลักแล้วก็เป็นการตีความที่ถูกต้องตามนัยที่ว่าภาระหน้าที่อีกส่วนหนึ่งในชีวิตผู้ชายมิอาจจะสมบ

มารยาทในการขอดุอาอ์

มารยาทในการขอดุอาอ์

1. มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ

2. เริ่มต้นด้วยการกล่าวสรรเสริญต่ออัลลอฮฺ(อัลฮัมดุลิลลาฮฺ)เเล้วตามด้วยการเศาะลาวาตเเด่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม

3. ตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการขอดุอาอ์อ์และมีความมั่นใจในความเมตตาเเละการตอบรับดุอาอ์จากอัลลอฮฺ

4. มีสมาธิในการขอดุอาอ์และไม่ผลีผลามหรือรีบเร่ง

5. ต้องขอจากพระองค์อัลลอฮฺเท่านั้นห้ามขอจากสิ่งอื่น

6. ต้องขอด้วยเสียงที่ปานกลาง ไม่ดังหรือค่อยจนเกินไป

หุก่มการอวยพรแก่ผู้ไม่ใช่มุสลิม เนื่องในวันรื่นเริงของพวกเขา

คำ ถาม :
อะไรคือหุก่มการ อวยพรแก่ผู้ไม่ใช่มุสลิมเนื่องในวันรื่นเริงของพวกเขา ?

คติพจน์ของท่านนบีสำหรับการใช้ชีวิตที่มีความสุข

คุฏบะฮฺญุมอัต : คติพจน์ของท่านนบีสำหรับการใช้ชีวิตที่มีความสุข

โดย ซุฟอัม อุษมาน

หมายเหตุ เป็นคุฏบะฮฺสองภาษา ไทย-ญาวี

 

 

30 บทเรียนอิสลามสำหรับเยาวชนและผู้สนใจ

30 บทเรียนอิสลามสำหรับเยาวชนและผู้สนใจ

บทเรียนอิสลามอย่างง่าย เหมาะสำหรับเยาวชนและผู้เริ่มต้น รวมทั้งผู้สนใจอิสลามโดยทั่วไป ใช้วิธีการอธิบายสรุปสั้นๆ พร้อมบทเรียนที่ได้รับเป็นข้อย่อยและคำถามท้ายบท

 

 

อิสลามสนับสนุนการทำงาน

อิสลามเป็นศาสนาที่สนับสนุนการประกอบอาชีพและการทำมาหากินอย่างสุจริต การทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพเช่นนี้ อิสลามถือว่าเป็นสิ่งที่มีเกียรติ เพราะเป็นการเลี่ยงจากการขอทานผู้อื่นซึ่งทำให้ตัวเองดูต่ำต้อย

มีหะดีษจากท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่ได้กล่าวสนับสนุนการทำงานไว้มีความว่า

มัซฮับต่างๆ ทางฟิกฮฺในอิสลามเกิดขึ้นได้อย่างไร?

ทำไมต้องมีความขัดแย้งกันระหว่างอุละมาอ์ จนเกิดเป็นมัซฮับต่างๆ เช่นมัซฮับทั้งสี่?

การ ขัดแย้งกันในความนึกคิดและความเห็น รวมทั้งความแตกต่างในทัศนะ เป็นสัจธรรมดั้งเดิมที่อัลลอฮฺทรงกำหนดมาพร้อมกับความเป็นมนุษย์ (ดู สูเราะฮฺ ฮูด 118)

 

สำนึกแห่งศรัทธาคือการขอบคุณ

ในกระบวนการเรียกร้องและสร้างสำนึกแห่งศรัทธาต่ออัลลอฮฺที่เราพบในอัลกุรอานนั้น คือการชี้นำและสะกิดให้มนุษย์ระลึกถึงบุญคุณและความกรุณาอันมากมายของพระองค์ที่มีอยู่เหนือพวกเขา ตั้งแต่บทแรกของอัลกุรอานและเรื่อยมาตลอดทั้งเล่ม เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนถึงการสาธยายถึงพระเดชานุภาพของอัลลอฮฺ ที่ทรงเสกสรรค์สรรพสิ่งทั้งหลายเพื่อเป็นคุณประโยชน์แก่มวลมนุษย์

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).