Loading

 

มัสลัน มาหะมะ

น้ำตาและเสียงร้องไห้

น้ำตาและเสียงร้องไห้

 

บทความนี้เป็นบทวิเคราะห์ของอิบนุล ก็อยยิม
เราะหิมะฮุลลอฮฺ ที่มีความลุ่มลึกและละเอียดอ่อนที่ได้รับกลั่นกรองจากรัศมีแห่งอีมานและทางนำแห่งความรู้ ของ
อุละมาอ์นามอุโฆษยุคฮิจญ์เราะฮฺศตวรรษที่ 8 ผู้นี้ อยากให้ทุกท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งความรู้ เพื่อเติมเต็มอีมานที่กำลังร่อยหรอลงไปทุกวัน ให้กลับมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

อิบนุล ก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า การร้องไห้ของมนุษย์เรา น่าจะมาจากสาเหตุหลัก 10ประการ ได้แก่

ภาพสะท้อนบางประการจากหัจญ์

      หัจญ์ คือ การรวมตัวของมนุษยชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถรวบรวมประชาคมโลกที่ก้าวโพ้นพรมแดนแห่งชาติพันธุ์ ภาษาและวัฒนธรรม มุสลิมทุกคนต้องประกอบพิธีหัจญ์แม้ครั้งเดียวในชีวิต หากมีความสามารถ หัจญ์คือเทศกาลประจำปีระดับนานาชาติที่เชิญชวนและเรียกร้องมนุษยชาติให้หวนรำลึกและฟื้นฟูบรรยากาศแห่งอีมาน การตักวา การยึดมั่นในคำสอน การฝึกฝนความเป็นน้ำหนึ่งเดียว รับทราบ ศึกษาและร่วมแก้ไขวิกฤตปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพและศักดิ์ศรีของอิสลามและมุสลิม

คุฏบะฮฺอีดิลอัฎฮา 1432 : เยาวชนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

خطبة عيدالأضحى 1432

 

คุฏบะฮฺอีดิลอัฎฮา 1432 : เยาวชนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง โดย อ.มัสลัน มาหะมะ

ปรัชญาฮัจญ์

บทความนี้ได้นำเสนอมุมมองบางประการว่าด้วยภาพรวมของการประกอบพิธีหัจญ์ ซึ่งในแต่ละส่วนของการบำเพ็ญศาสนกิจนี้แฝงไว้ด้วยบทเรียนอันทรงคุณค่าแก่มนุษย์ และส่งผลในเชิงบวกแก่ผู้ที่สามารถดึงเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้

บทบาทองค์ความรู้ในการเสริมสร้างสันติภาพในภูมิภาค

ถ้อยคำเหล่านี้คือ ส่วนหนึ่งในคำกล่าวสุนทรพจน์ ของ Y.A.Bhg.Tun. Dr. Mahathir Bin Mohamad หัวข้อ "บทบาทองค์ความรู้ในการเสริมสร้างสันติภาพในภูมิภาค" เนื่องในโอกาสรับมอบปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

มหันตภัยยุคสื่อไร้พรมแดน

หนุ่มสาวที่แสนเรียบร้อย แสดงออกถึงบุคลิกภาพที่ควรค่าแก่การยกย่อง เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ศาสนาในสายตาของบุคคลทั่วไป ถ้าเป็นมุสลิมีนก็จะไว้เคราพองาม พิถีพิถันในเรื่องการแต่งกาย แลดูสะอาดสะอ้าน ถ้าเป็นมุสลิมะฮ์จะสวมใส่ฮิญาบอย่างมิดชิดเรียบร้อย บางคนปิดใบหน้าและฝ่ามือ เพื่อยึดมั่นตามแบบฉบับสุนนะฮ์ คบค้าสมาคมกับผู้รู้ทางศาสนา บรรดามิตรสหายอยู่ในหมู่ผู้ที่ใฝ่ศึกษาหาความรู้ ฯลฯ.....

ระวัง ผลเสียจากอินเตอร์เน็ตหลังเสียชีวิต

นะศีหะฮฺกล่าวเตือนสะกิดใจให้เห็นถึงพิษภัยบางประการของเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต ที่ผู้คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยคำนึงถึง ซึ่งมักจะใช้มันในทางที่ผิดและก่อผลเสียให้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัว แม้กระทั่งตัวเองได้เสียชีวิตไปแล้วก็ตาม

 

อยากให้เจ้าบ่าวของฉันเป็น

สามีผู้ศรัทธาในอัลลอฮฺ
มีอีมานที่มั่งคง อะกีดะฮฺที่ใสสะอาด
และทำอีบาดะฮฺที่ถูกต้องตามซุนนะฮฺ
รักอัลลอฮฺและรอซูลเหนือสิ่งอื่นใด
คอยเป็นกัปตันครอบครัวที่มีความสุขุม รอบคอบ
ช่วยนำนาวาชีวิตเข้าสู่ชายฝั่งอย่างปลอดภัย
ทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ
มีความอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
เข้มแข็ง แต่ไม่แข็งกร้าว และก้าวร้าว
มุ่งมั่น แต่ไม่มุทะลุบุ่มบ่าม
เป็นชายชาตรีผู่ประเสริฐ
เป็นสามีที่น่ารัก
เป็นคุณพ่อที่มีความรับผิดชอบ

ฮิจญ์เราะฮฺกับการรังสรรค์สังคมสันติภาพ (บทเรียนจากการฮิจญ์เราะฮฺของท่านนบีมุหัมมัด)

    ฮิจญ์เราะฮฺตามความหมายด้านภาษาแล้ว หมายถึง การย้ายถิ่นฐาน การอพยพ ฮิจญ์เราะฮฺอาจสื่อความหมายด้านนามธรรม ซึ่งหมายถึง การไม่ให้ความสำคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การละเลยไม่สนใจใยดี หรือการละทิ้งพฤติกรรมที่ไม่ดีสู่พฤติกรรมที่ดี

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).