Loading

 

เกี่ยวกับโปรเจค e-Daiyah

โครงการดาอีย์อิเล็กทรอนิคส์ e-Daiyah

ศัพท์ควรรู้

Daiyah มาจากภาษาอาหรับ รูปคำเดิมเขียนว่า داعية  * หมายถึง นักทำงานเพื่อเผยแพร่อิสลาม ทั้งในรูปของความรู้ งานวิชาการ การวิจัยค้นคว้า การพัฒนา การสอน การเชิญชวน การบรรยาย การชี้แจงข้อสงสัย การโต้ตอบข้อกล่าวหา ฯลฯ ซึ่งมักเรียกสั้นๆ ว่า “ดาอีย์”

e-daiyah หมายถึง ดาอีย์ที่ทำงานเผยแพร่ข้อมูลอิสลามในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิคส์เช่น อินเตอร์เน็ต เป็นต้น

 

โครงการนี้กำเนิดขึ้นได้อย่างไร?

ในปัจจุบัน สารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิคส์อย่างอินเตอร์เน็ตนั้น นับเป็นสื่อที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางและทรงประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ของวิถีชีวิตประจำวัน กิจกรรมต่างๆ เกือบทุกแขนงในชีวิตของสังคมมนุษย์ทุกวันนี้มักจะมีอินเตอร์เน็ตเข้ามา เกี่ยวข้องแทบทั้งสิ้น รวมถึงกิจกรรมด้านศาสนา ความรู้ และการเผยแพร่ (ดะอฺวะฮฺ) ในขณะที่เทคโนโลยีด้านนี้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ อย่างแทบที่จะกล่าวได้ว่า เป็นก้าวกระโดดสำคัญสำหรับดาอีย์หรือนักทำงานเพื่ออิสลามที่จะต้องหันมาให้ ความสนใจ และใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดะอฺวะฮฺ ไม่เพียงเฉพาะแค่เพียงส่งอีเมล ค้นข้อมูล หรืออ่านข่าวสารเหมือนผู้ใช้งานปกติทั่วไปเท่านั้น
นับตั้งแต่มีการเปิดให้บริการเว็บไซต์ห้องสมุดอิสลาม ยะลาครั้งแรกในปี ฮ.ศ. 1422 (ค.ศ. 2001) ทีมงานได้เริ่มสั่งสมประสบการณ์การทำงานเผยแพร่ความรู้อิสลามผ่านอินเตอร์ เน็ตมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มพัฒนาด้วยโปรแกรมง่ายๆ อย่าง Html เพื่อใช้เพียงแค่แสดงข้อมูลแบบนิ่งเพียงอย่างเดียว และพัฒนาไปใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอย่าง PhpNuke, Mambo และ SMF เพื่อให้บริการแบบแอ็คทีฟ หรือการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน เราได้เห็นอย่างชัดเจนว่า การทำงานในด้านเผยแพร่อิสลามผ่านอินเตอร์เน็ตนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้ งานอินเตอร์เน็ตอย่างดียิ่ง
ปี ฮ.ศ. 1427 (ค.ศ. 2006) จากเดิมที่เคยทำงานแบบเดี่ยว ก็ได้เกิดความร่วมมือขึ้นระหว่างทีมงานและเว็บไซต์อิสลามเฮ้าส์.คอม ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีการพัฒนาระบบโดยทีมโปรแกรมเมอร์ที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ทำให้ทีมงานได้เรียนรู้เทคนิควิธีอีกหลายอย่างที่สำคัญในการพัฒนาการทำงานใน ด้านนี้ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากวิวัฒนาการใหม่ๆ อย่างบริการในเครือของ Google ที่มีมากมายและตอบสนองต่อความต้องการในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยมเกือบทุกๆ ด้าน ทำให้ยิ่งประจักษ์ถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตมากขึ้นไปอีก
ประสบการณ์มากกว่าแปดปีในการทำงานนี้ นับว่าเพียงพอที่จะถ่ายทอดแก่นักทำงานรุ่นใหม่ๆ เพื่อเป็นการสานต่อและผลิตบุคลากรที่จะสนองต่อความต้องการของงานดะอฺวะฮฺ ซึ่งเห็นได้ชัดว่ายังมีช่องว่างทางด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ตให้เกิด ประโยชน์สูงสุด และด้านการขาดนักเขียนนักแปลที่มีคุณภาพซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญสำหรับการทำงาน ในโลกของสื่อสารสนเทศอย่างอินเตอร์เน็ต รวมทั้งทีมงานที่รับผิดชอบด้านการโพสต์และการพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่างๆ อีกด้วยโครงการดาอีย์อิเล็กทรอนิคส์จึงได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี ฮ.ศ. 1429 (2008) เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างน้อยในสองด้านนี้

จุดประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์กลางการแนะนำ อบรม และเรียนรู้ร่วมกันของนักเขียนนักแปลสำหรับงานดะอฺวะฮฺ

          - รวบรวมผลงานที่กระจัดกระจายของนักเขียน นักแปล นักบรรยาย และเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ของโครงการ

          - ศึกษาระบบ บริการ และเครื่องมือต่างๆ ในโลกออนไลน์เพื่อการนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับงานดะอฺวะฮฺ

          - เป็นช่องทางสู่การพัฒนาบุคลากรและกลุ่มองค์กรการทำงานอิสลามในด้านอื่นๆ ต่อไป


เป้าหมาย

พัฒนาสื่อทั้งในโลกออฟไลน์และออนไลน์ภายใต้ชื่อ e-Daiyah ให้ตรงตามจุดประสงค์ของโครงการ รวมทั้งพัฒนาและอบรมสมาชิกให้สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิสัยทัศน์

เว็บไซต์ e-Daiyah.com เป็นศูนย์รวมข้อมูลอิสลามของนักทำงาน(ดาอีย์)จากหลากหลายสาขา ที่สนองต่อความต้องการของสังคมได้อย่างกว้างขวางและสร้างสรรค์ ด้วยการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ


พันธกิจ

- ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และเครื่องมืออื่นๆ ตามเทรนด์ของการสื่อสารออนไลน์

          - สร้างและพัฒนาทีมงานรุ่นใหม่

          - พัฒนากองทุนดาอีย์เพื่อใช้เป็นแหล่งสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน

          - ประสานงานกับนักทำงาน กลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง และผู้สนับสนุนเพื่อขยายความขีดสามารถของโครงการ

 

สอบถามและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

โทรศัพท์ 08-3544 6184

อีเมล edaiyah@gmail.com

เฟซบุค https://www.facebook.com/eDaiyahTH

 


* داعية มาจากคำเดิมว่า داعي   แต่ถูกเติม “ตาอ์ มัรบูเฏาะฮฺ” ต่อท้ายในรูปของ มุบาละเฆาะฮฺ المبالغة  เพื่อชี้ถึงความหมายจำเพาะสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่นี้อย่างเป็นนิจสินหรือเป็นหน้าที่หลักของตน


Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).