Loading

 

ละกุมดีนุกุมวะลิยะดีน

ละกุมดีนุกุมวะลิยะดีน

 

          ท่านอบูฮาติม อั้รรอซีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ ได้กล่าวไว้หนังสือตัฟซีรของท่าน ความว่า “ รายงานจาก ซะอี้ด อิบนิ มีนา ผู้เป็นทาสของ อบิ้ลบัคตะรีย์ ได้กล่าวไว้ว่า อั้ลวะลี้ด อิบนุ มุฆีเราะฮฺ ,อั้ลอ้าส อิบนุ วาอิ้ล , อั้สวัด อิบนุ้ล มุตต่อลิบและ อุมัยยะฮฺ อิบนุ ค่อลัฟ ได้มาพบกับท่านร่อซูลุ่ลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซั้ลลัม แล้วพากันพูดขึ้นว่า 

ทำไมมุสลิมจึงกินอาหารเจไม่ได้ ?

ทำไมมุสลิมจึงกินอาหารเจไม่ได้ ?

สมองสองซีก

สมองสองซีก

โดย. อ.มุนีร มูหะหมัด

การทำบาปอย่างเปิดเผย

การทำบาปอย่างเปิดเผย

 

เรียบเรียงโดย...อบูชีส

คำถาม : 
          การเปิดเผยความไม่ดีเป็นส่วนหนึ่งจากการปฏิเสธที่ทำให้หลุดพ้นจากศาสนาหรือไม่ ? การกระทำบาปชนิดเปิดเผยเป็นส่วนหนึ่งจากการปฏิเสธหรือไม่ ? และเราพูดกันถึงการกระทำสิ่งฝ่าฝืน เช่น ดูหนัง ฟังเพลง อยากถามว่าฮุกุ่ม(ข้อตัดสิน)นี้รวมทั้งเรื่องบาปเล็กและบาปใหญ่ด้วยหรือไม่ ? อยากให้ท่านให้ความสำคัญกับปัญหานี้ด้วย เพราะมีจำนวนไม่น้อยจากพี่น้องที่เข้ารับอิสลามใหม่ประสบกับปัญหานี้อยู่

ฮัจญ์ และผลดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้ศรัทธา

ฮัจญ์ และผลดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้ศรัทธา

 

เรียบเรียงโดย  อบูชีส

 

หุก่มการตัดผมและเล็บสำหรับผู้ทำกุรบ่าน

หุก่มการตัดผมและเล็บสำหรับผู้ทำกุรบ่าน

 

ถาม หะดีษต้นห้ามผู้ที่จะเชือดกุรบ่านตัดเล็บตัดผมเป็นหะดีษเศาะฮีหฺหรือไม่? อย่างไร? และมีอะไรอีกบ้างที่ต้องห้ามสำหรับเขา? และข้อห้าม ณ ที่นี่หมายถึงหะรอม หรือเป็นเพียงสุนัตเท่านั้น ? และข้อห้ามดังกล่าวเฉพาะผู้ที่จะเชือดกุรบ่านหรือรวมถึงผู้ไปทำหัจญ์ด้วย ?

 

อัลฮัดย์ อัลอุฎหิยะฮฺ และอัลอะกีเกาะฮฺ

อัลฮัดย์ อัลอุฎหิยะฮฺ และอัลอะกีเกาะฮฺ

 

อัลฮัดย์ คือ ปศุสัตว์ที่ถูกมอบพลีให้แก่เขตหะร็อมมักกะฮฺ โดยหวังในผลบุญแห่งอัลลอฮฺตะอาลา รวมไปถึงปศุสัตว์ที่เป็นค่าชดเชยอันเนื่องจากการประกอบพิธีหัจญ์แบบตะมัตตุอฺ หรือกิรอน หรือมีอุปสรรคกีดกัน

บทบัญญัติและมารยาทของอีดุ้ลอัฎฮาอัลมุบาร็อก

 

บทบัญญัติและมารยาทของอีดุ้ลอัฎฮาอัลมุบาร็อก

ความประเสริฐของวันอาเราะฟะฮฺ

ความประเสริฐของวันอาเราะฟะฮฺ

วัน อะเราะฟะฮฺ คือ "วันที่บรรดาหุจญาจญ์กำลังชุมนุมกัน ณ ทุ่งอะเราะฟะฮฺ ไม่ว่าวันนั้นจะตรงกับวันที่เก้า หรือวันที่สิบของเดือนซุลหิจญะฮฺก็ตาม” (อัลมัจญ์มูอฺ 5/35)

วัน อะเราะฟะฮฺมีวันเดียวเท่านั้นในรอบหนึ่งปี และเป็นวันที่ประเสริฐที่สุดวันหนึ่งของปี เพราะในวันนี้จะมีความประเสริฐอันมากมาย อาทิเช่น

 

2.1 เป็นวันที่อัลลอฮฺได้ทรงลุกะโทษแก่บ่าวของท่านจากไฟนรกมากที่สุด

ความประเสริฐของสิบวันแรกซุลฮิจญะฮฺ

ความประเสริฐของสิบวันแรกซุลฮิจญะฮฺ

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).