Loading

 

ผมกลัวตาย ก่อนที่จะรับอิสลาม

ผมกลัวตาย ก่อนที่จะรับอิสลาม

 

หน้าที่ของมนุษย์

หน้าที่ของมนุษย์

 

มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺผู้อภิบาลแห่งสากลโลก

 

          การที่อัลลอฮ์ ทรงเลือกมนุษย์ให้มาอาศัยอยู่ในโลกใบนี้ ก็เพื่อต้องการเลือกมนุษย์ให้เป็นตัวแทน มาดำเนินชีวิตตามความประสงค์ของพระองค์ พระองค์ได้สร้างมนุษย์คนแรกมาคือท่านนบี อาดัมอะลัยอิสสลาม และได้สร้างคู่ครองของท่านมา คือ เฮาวา เพื่อมาใช้ชีวิตร่วมกับท่าน และอัลลอฮฺได้สอนท่านนบี อาดัมอะลัยอิสสลามในทุกๆเรื่อง สำหรับเรื่องนี้อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ในคัมภีร์ อัลกุรอาน ที่ว่า

ใครคือ “มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม”?

ใครคือ “มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม”?

 

 

       ใครคือ “มุหัมมัด” ? ชายคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ที่มุสลิมจำนวนกว่าพันล้านคนได้ยอมปฏิบัติตามเขา  เขาคือ ? นักวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมกระนั้นหรือ ! หรือเขาคือ เจ้าชายผู้เป็นที่รัก? ! หรือเขาคือ นายกรัฐมนตรีที่มากด้วยประสบการณ์ !  หรือเขาคือ กษัตริย์ผู้ทรงธรรม !

 

วันกิยามะฮ์ เดชานุภาพของอัลลอฮ์

วันกิยามะฮ์ เดชานุภาพของอัลลอฮ์

 

 ทุกสิ่งสร้างของอัลลอฮฺ  นั้น บ่งชี้ถึงเดชานุภาพของพระองค์

 

พระผู้ทรงสร้างเพียงผู้เดียว

พระผู้ทรงสร้างเพียงผู้เดียว

 

พระผู้ทรงสร้างเพียงผู้เดียวเท่านั้น ที่คู่ควรแก่การทำอิบาดะฮฺ....
 

อันตรายของการทำชั่วอย่างเปิดเผย

อันตรายของการทำชั่วอย่างเปิดเผย

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอความสุขความจำเริญและความสันติจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใด ๆ สำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์

โทษของการฝ่าฝืนและการทำชั่วนั้นรุนแรงและน่ากลัวทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺ ซึ่งอัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสถึงโทษภัยของพฤติกรรมดังกล่าวว่า

เครือข่ายสังคมออนไลน์

เครือข่ายสังคมออนไลน์

  

        โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ชอบที่จะมีสังคม ชีวิตคนเราจะดำรงอยู่ได้จำเป็นต้องมีการคบหาสมาคมกับผู้คนในสังคม มิเช่นนั้นแล้วก็คงผิดวิสัยธรรมชาติความเป็นมนุษย์
 

ผลพวงจากการศรัทธาต่อตาชั่ง

ผลพวงจากการศรัทธาต่อตาชั่ง

 ส่วนหนึ่งของผลพวงจากการศรัทธาต่อตาชั่งการงานต่าง ๆ นั้น มีดังนี้

 

           ประการที่หนึ่ง ความขะมักเขม้นในการทำอิบาดะฮฺและรีบเร่งในการทำความดีต่าง ๆ หากผู้ใดที่ความดีของเขามีมากกว่าความชั่ว เขาก็ถือว่าเป็นผู้ที่สำเร็จและได้รับชัยชนะ
 

อัลลอฮฺตะอาลาตรัสว่า  
 

“ดังนั้น ผู้ใดตาชั่งของเขาหนัก เขาก็จะมีชีวิตที่ผาสุข และส่วนผู้ที่ตาชั่งของเขาเบา ที่พำนักของเขาก็คือเหวลึก (ฮาวิยะฮฺ)

ความเมตตาของท่านเราะสูล

ความเมตตาของท่านเราะสูล

 

 

ผู้ศรัทธาต้องน้อมรับคำสั่งอัลลอฮฺและเราะสูล

ผู้ศรัทธาต้องน้อมรับคำสั่งอัลลอฮฺและเราะสูล

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอความสุขความจำเริญและความสันติจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใด ๆ สำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์

            อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ทรงประทานอัลกุรอานลงมาเพื่อเป็นแนวทางให้แก่เรา และเพื่อให้เราปฏิบัติตาม พระองค์ตรัสว่า

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).