Loading

 

ปัจจัยที่นำไปสู่ชีวิตที่มีความจำเริญและมีสุข

1. ประกอบอามั้ลซอลิฮฺ (การทำความดี)
    อัลลอฮฺตรัสว่า

(???? ?????? ???????? ???? ?????? ???? ?????? ?????? ???????? ????????????????? ??????? ????????? ??????????????????? ????????? ?????????? ??? ???????? ???????????) (????? : 97 )

ทฤษฎีตัดเส้นเลือดและน้ำหล่อเลี้ยงมุสลิมให้เหี่ยวเฉาตาย

 

เป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้ที่ไม่หวังดีต่ออิสลามนั้น โดยเฉพาะจากโลกตะวันตกและบรรดาผู้ที่กำลังจะสูญเสียผลประโยชน์เมื่อประชาคมมุสลิมตื่นตัวและฟื้นตัว กำลังแสวงหาความพยายามหา หนทางและความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในการทำสงครามกับอิสลามและประชาชาติ ซึ่งสื่อที่สำคัญและทรงอิทธิพลในโลก อันได้แก่ สื่อการเรียนการสอน สื่อสารสนเทศและวัฒนธรรมของโลกตะวันตกมีบทบาทและเป็นอาวุธสำคัญในการทำลายอิสลาม ในยุคปัจจุบัน

จากศรัทธา(อีหม่าน)ที่ล้ำลึก สู่การปฏิรูปที่ยั่งยืนและเป็นจริง

เป็นที่ทราบกันดีว่า การปฏิรูปของชนชาติและประชาคมใดๆในโลกนี้นั้น มิได้เกิดขึ้นโดยทันทีทันใดหรือโดยบังเอิญ ชาติที่เป็นมหาอำนาจและเจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน ล้วนเคยผ่านภาวะการหลับใหลของประชาชน ความอ่อนแอ ล้าหลังและด้อยพัฒนามาก่อนทั้งสิ้น แต่ทว่า ด้วยระบบการศึกษาที่ดี ชนชาติเหล่านั้นได้เจริญก้าวหน้าเช่นทุกวันนี้ หรือกล่าวนัยหนึ่ง เมื่อชนชาติเหล่านั้นได้ผ่านกระบวนการอบรมขัดเกลาทางจิตใจและพัฒนาทางความ คิด กล่าวคือ ได้พัฒนาสภาวะหยุดนิ่งและหลับใหลสู่การมีพลวัตร ตื่นรู้และตื่นตัว จากความสิ้นหวังสู่การมีขวัญและ

การละหมาดญุมอัต(วันศุกร์)ในห้องทำงาน

คำถาม
นายจ้างได้เตรียมห้องละหมาดไว้ให้กับเรา ซึ่งพวกเรามีสมาชิกที่ใช้ห้องละหมาดนี้ร่วมกันประมาณ 4-5 คน โดยเราจะใช้ห้องนี้ในการละหมาดดุฮริและอัสริเป็นประจำ คำถามคือจะเป็นที่อนุญาตสำหรับเราหรือไม่ในการที่เราจะใช้ห้องนี้ทำการ ละหมาดในวันศุกร์ เนื่องจากทุก ๆ วันศุกร์นั้นจะเป็นวันหยุดงานของเราและห้องดังกล่าวก็จะว่างจากการที่มีผู้ ไปทำการละหมาด

คำตอบ

อิสติฆฟาร...กับความดีงามเหนือคำนิยามจะบอกเล่า

ในวันที่สังคมมุสลิมกำลังหั่นห่ำกันอย่างหนักในเรื่องปัญหาคิลาฟียะฮฺ (ทัศนะที่มีความเห็นแตกต่างในประเด็นปลีกย่อย) การแบ่งขั้วแบ่งสาย คณะใหม่-คณะเก่า มูดอ-ตูวอ วะฮาบียฺ-อะชาอิเราะฮฺ แต่..เรากลับลืมเรื่องสำคัญที่เป็นประเด็นหลักเรื่อง หะลาล-หะรอม สุนนะฮฺ-บิดอะฮฺ เรื่องที่มีความชัดเจนไม่ต้องตีความ ไม่มีความขัดแย้งแต่ประการใดแต่เรากลับไม่ค่อยสนใจหรือให้ความสำคัญ

อิสลามกับสิทธิในการดำรงชีวิต

ชีวิต เป็นพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮ์ ทรงให้แก่มนุษย์ ไม่มีใครจะถอดถอนมันออกไปได้ โดยปราศจากพระประสงค์ของอัลลอฮ์

"และแท้จริง เรานั้นเป็นผู้ให้เป็น และเราเป็นผู้ให้ตาย และเราเป็นผู้ให้ถ่ายทอด" (23/15)

Segenggam tabah ชีวิตต้องสู้

Bertali arus dugaan tiba                           บททดสอบได้โถมใส่อย่างไม่ขาดสาย
Menakung sebak airmata                         แต่ก็ยังสกัดกั้นน้ำตา
Namun tak pernah pun setitis                  แม้เพียงหยดเดียว

บาปเงียบ : มหันตภัยยุคสื่อไร้พรมแดน + กลอน "ชายหนุ่มตื่นเช้ามาโทรหาสาว"

หนุ่มสาวที่แสนเรียบร้อย แสดงออกถึงบุคลิกภาพที่ควรค่าแก่การยกย่อง เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ศาสนาในสายตาของบุคคลทั่วไป ถ้าเป็นมุสลิมีนก็จะไว้เคราพองาม พิถีพิถันในเรื่องการแต่งกาย แลดูสะอาดสะอ้าน ถ้าเป็นมุสลิมะฮ์จะสวมใส่ฮิญาบอย่างมิดชิดเรียบร้อย บางคนปิดใบหน้าและฝ่ามือ เพื่อยึดมั่นตามแบบฉบับสุนนะฮ์ คบค้าสมาคมกับผู้รู้ทางศาสนา บรรดามิตรสหายอยู่ในหมู่ผู้ที่ใฝ่ศึกษาหาความรู้ ฯลฯ.....

มุฮัมมัด ในสายตาของผู้ไม่ใช่มุสลิม

อิสลาม เป็นศาสนาหนึ่งที่ถูกรุมโจมตีทำร้ายมากที่สุด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่เป็นศาสนาที่มีกระแสการตื่นตัวสูงมากในทุกมุมโลก หรือจะด้วยเพราะหลักการอิสลามเท่านั้นที่เป็นคำตอบสุดท้ายของการแก้ปัญหาต่างๆ ที่หมักหมมรอการสะสาง ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าบางประเด็นปัญหาเป็นปัญหาโลกแตกไม่มีคำตอบหรือการแก้ไขอันใด ฉะนั้นบทบัญญัติอิสลามคือทางออกหรือคำตอบของปัญหานั้นๆ จะด้วยเหตุผลที่กล่าวมาหรือจะด้วยการอิจฉาริษยาอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดต่อ

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).