Loading

 

ทำไมประชาชาติอิสลามจึงตกต่ำและอ่อนแอ

หากจะพูดแบบฟันธงเราก็สามารถกล่าวได้ว่า สาเหตุของความตกต่ำและอ่อนแอของประชาชาติอิสลามในปัจจุบันนั้น เกิดจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของประชาชาติอิสลามต่อหลักการอิสลาม  พวกเขารับมรดกส่วนที่ไม่ดีในยุคที่ประชาชาติอิสลามกำลังตกต่ำ และในขณะเดียวกันก็ได้นำเข้าสิ่งที่เลวร้ายจากพวกตะวันตกมาใช้โดยไม่ลืมหูลืมตา

เยาวชนกับการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์

ไฟล์เสียงบรรยายพิเศษโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี เกี่ยวกับการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ด้วยการวิเคราะห์ทางวิชาการ เพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต โดยเฉพาะเรื่องราวในยุคเศาะหาบะฮฺและประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขา ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกยกอ้างเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงและปลุกกระแสความเกลียดชังเศาะหาบะฮฺของผู้คนบางกลุ่มเช่น ชีอะฮฺรอฟีเฎาะฮฺ เป็นต้น

 

มารยาทในการขอดุอาอ์

มารยาทในการขอดุอาอ์

1. มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ

2. เริ่มต้นด้วยการกล่าวสรรเสริญต่ออัลลอฮฺ(อัลฮัมดุลิลลาฮฺ)เเล้วตามด้วยการเศาะลาวาตเเด่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม

3. ตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการขอดุอาอ์อ์และมีความมั่นใจในความเมตตาเเละการตอบรับดุอาอ์จากอัลลอฮฺ

4. มีสมาธิในการขอดุอาอ์และไม่ผลีผลามหรือรีบเร่ง

5. ต้องขอจากพระองค์อัลลอฮฺเท่านั้นห้ามขอจากสิ่งอื่น

6. ต้องขอด้วยเสียงที่ปานกลาง ไม่ดังหรือค่อยจนเกินไป

ฮิจเราะฮ์กับการรังสรรค์สังคมสันติภาพ

ฮิจเราะฮ์ตามความหมายด้านภาษาแล้ว หมายถึง การย้ายถิ่นฐาน การอพยพ ฮิจเราะฮ์อาจสื่อความหมายด้านนามธรรม ซึ่งหมายถึง การไม่ให้ความสำคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การไม่สนใจหรือการละทิ้งพฤติกรรมที่ไม่ดีสู่พฤติกรรมที่ดี
ส่วนความหมายตามหลักวิชาการคือ การอพยพของนะบีมุฮัมมัด และเหล่าเศาะฮาบะฮ์ (บรรดาสาวก) จากนครมักกะฮ์ สู่นครมะดีนะฮ์ รัฐแห่งแรกในอิสลาม เนื่องจากถูกกดขี่ทรมานและถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบพิธีทางศาสนาไม่ สามารถปฏิบัติและแสดงตนตามความเชื่อศรัทธาของตนเอง

บทลงโทษสำหรับผู้ที่ดีแต่สอนผู้อื่น แต่ตนเองไม่ปฏิบัติ

?? ??? ??? ????? ?? ????? ??? ???? ????? ,??? ???? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ????: (( ???? ?????? ??? ??????? ????? ?? ????? , ?????? ????? ???? ???????? ??? ?????????? ?? ????? , ?????? ???? ??? ????? , ??????? : ?? ???? ?? ??? ??? ?? ???? ???????? ????? ?? ??????? ????? ,??? , ??? ???????? ??? ????, ????? ?? ?????? ?????)) ???? ????

ขอนไม้ ... ร้องไห้

ห้วงระยะเวลากว่า 14 ศตวรรษได้ก้าวผ่านพวกเราไป นับว่าเป็นช่วงเวลาที่นานมากสำหรับความรู้สึกนึกคิดของปุถุชนทั่วไป แต่หากว่าเป็นความรู้สึกที่แสดงถึงความรัก ความห่วงใย ความคิดถึงคะนึงหาจะเป็นช่วงเวลาที่แสนธรรมดาไม่มีความรู้สึกว่ายาวนานแต่ประการใด และสำหรับความรัก ความโหยหวนเรียกหาของบรรดาผู้ศรัทธาที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม นับว่ายังคงมีอย่างเต็มเปี่ยมไม่ผุกร่อนหรือสูญหายไปตามการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา เสียงเพรียกหาต่อจริยวัตร (สุนนะฮฺ) ของท่านยังคงมีอยู่อย่างหนักแน่น เจตนารมณ์และอุ

บุคลิกและคุณลักษณะของผู้นำที่ดี ศึกษาจากชีวประวัติอุมัร อิบนุ อัล-ค็อฏฏ็อบ

นับวันบทบาทและความสำคัญของผู้นำยิ่งเป็นที่จับตาของประชาชนมากขึ้น พวกเขาเริ่มสัมผัสความแตกต่างระหว่างชุมชนอันสืบเนื่องมาจากความแตกต่างของคุณสมบัติและบุคลิกของผู้นำ  เริ่มมีการพูดถึงความเปลี่ยนแปลงและเปรียบเทียบความเด่นความด้อยระหว่างชุมชนหนึ่งกับชุมชนข้างเคียงที่ลงเอยด้วยการวิพากษ์ผู้นำที่พวกเขาเป็นคนเลือกมาด้วยมือของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นนายก อบต. นายก อบจ.

สตรีวันนี้กับบทบาทที่พึงทบทวน

หากเราติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์และอินเตอร์เน็ท เป็นต้น เราจะพบกับปรากฏการณ์หนึ่ง นั่นก็คือ สตรีเป็นจำนวนมากในยุคปัจจุบันถูกนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ทางเพศ และไม่เคยพบว่า พวกเธอถูกนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ในด้านอื่นๆ สตรีได้ถูกนำมาเป็นเป้าล่อสายตาของสาธารณชนและสิ่งยั่วยวนทางสายตาของบุคคลที่มีจิตใจโสมมและต่ำทราม  หื่นกระหายและมัวเมากับกามารมณ์ นอกจากนั้นสตรียังถูกนำไปเป็นพรีเซ็นเตอร์ในการโฆษณาสินค้าต่างๆเพื่อจูงใจให้สนใจและบริโภคสินค้าของตน 

วัยรุ่นกับการซีนา

โลกยุคปัจจุบัน ประเด็นร้อนทางสังคมที่มีการกล่าวถึงตามสื่อต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองต่างๆ ก็คือ ความรักของวัยรุ่น คนหนุ่ม คนสาว ซึ่งมักเลยเถิดกลายเป็นเรื่องเกินขอบเขตทางศีลธรรมทางศาสนา หรือมีการซีนาเกิดขึ้น  หรือวัยรุ่นในปัจจุบันมักมีค่านิยมในเรื่องความรักอย่างผิดๆ เลยเถิด ซึ่งทุกอย่างจะลงเอยกลายเป็นความสัมพันธ์ทางเพศนอกสมรส(การซีนา) อันนำมาซึ่งความทุกข์ ระทมและความกระวนวายใจอย่างไม่รู้จบ โดยเฉพาะบรรดาพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้ปกครอง

หุก่มการอวยพรแก่ผู้ไม่ใช่มุสลิม เนื่องในวันรื่นเริงของพวกเขา

คำ ถาม :
อะไรคือหุก่มการ อวยพรแก่ผู้ไม่ใช่มุสลิมเนื่องในวันรื่นเริงของพวกเขา ?

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).