Loading

 

ทำความผิดบาป(มะศิยะฮฺ)เป็นอาจิณเกิดผลร้ายต่อชีวิตอย่างไร?

ดร.อาอิฎ อัล-ก็อรนีย์ ได้เขียนไว้หนังสือ อันโด่งดังในโลกมุสลิมปัจจุบันชื่อ “LA TAHZAN” (อย่าเสียใจ) และมีเนื้อหาส่วนหนึ่งเกี่ยวกับผลร้ายของการทำมะอฺซียาต (การละเมิดบัญญัติของอิสลาม) ดังนี้

        1.ความสัมพันธ์ระหว่างบ่าวกับอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮู วะตะอาลาจะถูกกั้นหรือตัดขาด

ความสุขที่แท้จริง คือ การมีชีวิตอยู่ในอีหม่าน

ผู้ที่มีทุกข์อย่างแท้จริง คือ ผู้ที่ยากจนขัดสนอีหม่าน และมีวิกฤติในเรื่องความเชื่อมั่นศรัทธา คนเหล่านี้มักจะมีสภาพหม่นหมอง มีทุกข์ระทม ท้อและเศร้าโศก มีอารมณ์โกรธและรู้สึกต้อยต่ำ ด้อยค่า ไร้เกียรติและศักดิ์ศรี

อัลลอฮฺตรัสว่า

ของฝากแด่มุสลิมะฮฺ

ในคำบรรยายต่อไปนี้  ฉันขอพูดเป็นการเฉพาะสำหรับกลุ่มมุสลีมะฮฺ(สตรีมุสลิม)  ซึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่อิสลามกำหนดไว้ ดังนี้

ชนในยุคแห่งชัยชนะ

“ชนในยุคแห่งชัยชนะ” บอกเล่าถึงคุณลักษณะของกลุ่มชนที่ก้าวผ่านทุกปัญหาอุปสรรค ปฏิเสธทุกความหย่อนยานและความสุดโต่ง ตัดสินปัญหาด้วยกับความรู้ และความเข้าใจต่อสถานการณ์อย่างแท้จริง เข้าใจกฎเกณฑ์ของอัลลอฮฺในการสร้างสรรค์ เสมือนดั่งที่เข้าใจต่อหุก่มในบทบัญญัติอิสลาม

คติพจน์ของท่านนบีสำหรับการใช้ชีวิตที่มีความสุข

คุฏบะฮฺญุมอัต : คติพจน์ของท่านนบีสำหรับการใช้ชีวิตที่มีความสุข

โดย ซุฟอัม อุษมาน

หมายเหตุ เป็นคุฏบะฮฺสองภาษา ไทย-ญาวี

 

 

ศัลยกรรมความงาม

ย่อมเป็นธรรมดาที่เหล่าสตรีและบุรุษทุกวัยต่างก็รักสวยรักงาม โดยเฉพาะเหล่าสตรีนั้นต่างก็อยากที่จะมีรูปโฉม ใบหน้า และผิวพรรณ ที่นวลเนียนน่าสัมผัส เพราะรูปร่างและใบหน้าเป็นจุดโฟกัสที่เจ้าของต่างพยายามรักษาและทะนุถนอมไว้ จนทำให้เครื่องสำอางชนิดต่างๆ ขายดิบขายดีไปตามๆกัน

บทบาทของพ่อในอิสลาม

“โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงปกป้องตัวของสูเจ้าและครอบครัวของสูเจ้าให้พ้นจากไฟนรก ซึ่งเชื้อเพลิงของมันนั้นคือมนุษย์และหิน” (อัตตะฮฺรีม 6)

คำว่า “พ่อ” เราทุกคนเคยใช้ในการเรียกผู้บังเกิดเกล้า ผู้ที่เลี้ยงดูเรา ผู้ที่คอยเฝ้าอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเรา งานเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งจากอีกลหลาย ๆ ชิ้นงานที่พ่อได้ทำให้เรา

การทำฆุสลฺ(อาบน้ำ)

ความหมาย  การทำฆุสลฺ (อาบน้ำ) คือการชำระล้างทำความสะอาดโดยใช้น้ำที่สะอาดล้างให้ทั่วทั้งร่างกาย ด้วยวิธีการที่เฉพาะ ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความประเสริฐของอิสลามอีกอย่างหนึ่ง ว่าเป็นศาสนาที่สะอาด บริสุทธิ์

หนทางสู่อัลลอฮฺคือคำตอบที่ดีที่สุด

“ความสุข” คืออะไร? ความสุขเกิดจากการมีเงิน มีตำแหน่ง หรือมีชาติตระกูลหรือ? คง มีคำตอบมากมายในความคิดของใครหลายคน แต่หากลองมองจากตัวอย่างของสตรีท่านหนึ่งดังที่จะกล่าวนี้ ท่านอาจจะตระหนักถึงคำตอบของการมีความสุขที่แท้จริงได้

30 บทเรียนอิสลามสำหรับเยาวชนและผู้สนใจ

30 บทเรียนอิสลามสำหรับเยาวชนและผู้สนใจ

บทเรียนอิสลามอย่างง่าย เหมาะสำหรับเยาวชนและผู้เริ่มต้น รวมทั้งผู้สนใจอิสลามโดยทั่วไป ใช้วิธีการอธิบายสรุปสั้นๆ พร้อมบทเรียนที่ได้รับเป็นข้อย่อยและคำถามท้ายบท

 

 

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).