Loading

 

คำสั่งเสีย 20 ประการ

ด้วยทางเว็บอี-ดาอียะห์เห็นว่า คำสั่งเสีย 20 ประการ ของอธิการบดีวิทยาลัยอิสลามยะลาเนื่องในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2006 วันที่ 7 ญุมาดัลอูลา 1427 H. (4/6/2006) เป็นคำสั่งเสียที่เปี่ยมด้วยคุณประโยชน์ที่ควรค่าแก่การนำมาไตร่ตรองและยึดมั่นปฏิบัติในชีวิตจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาปัญญาชนและนักศึกษา ดังนั้น จึงใคร่ขอนำเสนอเพื่อให้ผู้อ่านทุกคนได้รับประโยชน์และเผยแพร่สู่ชุมชนและพวกพ้องต่อไป

ความประเสริฐของการรักษาน้ำละหมาด

การรักษาน้ำละหมาดหมายถึง การอาบน้ำละหมาดอย่างดีและสมบูรณ์ และอาจหมายถึงการรักษาให้มีน้ำละหมาดอยู่ตลอดเวลา

                การรักษาน้ำละหมาดมีความประเสริฐหลายประการ และส่วนหนึ่งจากความประเสริฐเหล่านั้นคือ

1. อัลลอฮฺทรงรัก

ค้นหาความจริงกับอิสลาม

วิดีโอแนะนำอิสลาม

โดย อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม

จัดทำโดย กลุ่ม อัซ-ซาบิกูน

 

ดะอฺวะฮฺอิสลามผ่านอินเตอร์เน็ต

โครงการอบรม "วิชาการอิสลามกับปัญหาร่วมสมัย " หัวข้อ "ดะอฺวะฮฺอิสลามผ่านอินเตอร์เน็ต" โดย อ.อับดุลมะญีด อุปมา  20 พฤษภาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

วิดีโอคัดลอกมาจากยูทูปโดย GhurabaMediia

 

อายะฮ์มักกียยะฮ์ และ อายะฮ์มะดะนียะฮ์

มนุษย์ทุกชนชาติได้รักษาวัฒนธรรมด้านความคิดและวิชาการของตนเองเป็นอย่างดี ในขณะที่ประชาชาติอิสลามถือว่าเป็นชนชาติอันดับแรก ในการรักษาวัฒนธรรมด้านความคิดและวิชาการของตนเอง เหตุผลเพราะว่าบรรดาเศาะหาบะฮ์ (ผู้ที่มีชีวิตอยู่ร่วมสมัยกับท่านเราะซูล ) บรรดาตาบิอีน(ผู้ที่มีชีวิตอยู่ร่วมสมัยกับบรรดาเศาะหาบะฮ์) และบรรดาผู้ตามหลังทั้งหลายได้จดจำอายะฮ์ที่ประทานลงมายังท่านเราะซูล ว่าประทานมายังสถานที่ใด และในเวลาใดอย่างแม่นยำและละเอียดพอสมควร ทำให้ผู้ศึกษาได้รับประโยชน์และตระหนักถึงเทคนิคในการเผยแผ่คำสอนของอิสลาม และขั้น

ประโยชน์ของการเรียนรู้อายะฮ์มักกิยยะฮ์และอายะฮ์มะดะนิยยะฮ์

บรรดาอายาตอัลกุรอานที่ประทานลงมายังท่านเราะซูล ทั้งในช่วงที่ท่านอาศัยอยู่ที่นครมักกะฮ์และในช่วงที่ท่านได้อพยพไปอาศัย อยู่ที่ ณ นครมะดีนะฮ์ช่วงที่ 2 อายาะฮฺ(โองการ)ทั้งหมดประกอบด้ว 30 ภาค(ญุซฺอ) ในจำนวน 114 บท(ซูเราะฮ์) และมีอายะฮ์ทั้งหมดหกพันสองร้อยกว่าอายะฮ์ การนับอายะฮ์มีมากบ้างน้อยบ้าง แตกต่างกันตามการจัดวรรคตอน แต่เนื้อหาถ้อยกระทงความ ทุก ๆประโยค ทุกคำตรงกันหมด มิได้มีข้อความมากน้อย หรือผิดแผกแตกต่างกันประการใด

อัลกุรอาน แหล่งบังเกิดของสันติภาพ

ไม่เป็นการแปลกเลยหากเราทราบว่าธรรมนูญของอิสลามคืออัลกุรอานนั้น ถูกประทานลงมาในค่ำคืน "อัล-ก็อดรฺ" ที่มีลักษณะระบุไว้ในอัลกุรอานว่า

 

??????? ???? ?????? ???????? ?????????? (?????: 5)

 

อิสลามสนับสนุนการทำงาน

อิสลามเป็นศาสนาที่สนับสนุนการประกอบอาชีพและการทำมาหากินอย่างสุจริต การทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพเช่นนี้ อิสลามถือว่าเป็นสิ่งที่มีเกียรติ เพราะเป็นการเลี่ยงจากการขอทานผู้อื่นซึ่งทำให้ตัวเองดูต่ำต้อย

มีหะดีษจากท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่ได้กล่าวสนับสนุนการทำงานไว้มีความว่า

สภาพการณ์ของชาวนรก

บางส่วนจากสภาพการณ์ของชาวนรก

อัลลอฮฺตรัสว่า

อำนาจอธิปไตย: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายทั่วไปและกฎหมายอิสลาม

อำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสำคัญยิ่งทางการเมืองทางปกครอง เพราะการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจ นับตั้งแต่การได้มา การรักษาไว้ การใช้ และการจัดระเบียบองค์กรต่างๆขึ้นมารองรับอำนาจ ในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญจึงถือว่าอำนาจทางการเมืองการปกครองเป็นเรื่องสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดระเบียบหรือกฎเกณฑ์การปกครองประเทศ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีปฏิบัติว่าด้วยอำนาจอธิปไตยที่แตกต่างทำให้การกำหนดกฎเกณฑ์ในการปกครองของแต่ละประเทศพลอยต่างกันออกไปด้วย หรือแม้แต่การระบุว่าระบอบการปกครองใดเป็นเผด็จการ คณาธิปไตย หรือประชาธิปไตย ก็ดูได

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).