Loading

 

มัซฮับต่างๆ ทางฟิกฮฺในอิสลามเกิดขึ้นได้อย่างไร?

ทำไมต้องมีความขัดแย้งกันระหว่างอุละมาอ์ จนเกิดเป็นมัซฮับต่างๆ เช่นมัซฮับทั้งสี่?

การ ขัดแย้งกันในความนึกคิดและความเห็น รวมทั้งความแตกต่างในทัศนะ เป็นสัจธรรมดั้งเดิมที่อัลลอฮฺทรงกำหนดมาพร้อมกับความเป็นมนุษย์ (ดู สูเราะฮฺ ฮูด 118)

 

การให้เกียรติต่อกัน

อิสลามเป็นศาสนาที่มุ่งเน้นในการเสริมสร้างสังคม โดยการให้เกียรติ การให้เกียรติต่อกันแสดงออกได้ในหลายรูปแบบ อาทิเช่น การให้ความเมตตาต่อผู้อาวุโสกว่า ท่านเราะซูล ได้ กำชับให้ผู้ที่อ่อนวัยกว่าจะต้องให้เกียรติต่อผู้อาวุโสกว่า ท่านอัมร อิบนุซุอัยบ รายงานจากบิดาของท่าน จากปู่ของท่านกล่าวว่า ท่านเราะซูล กล่าวว่า "ไม่ใช่พวกเราสำหรับผู้ที่ไม่เมตตาผู้น้อยของเรา และไม่รู้จักสิทธิของผู้ใหญ่ของเรา"

สัญญาณลูกเนรคุณ

1. ทำให้พ่อแม่เสียใจหรือเสียน้ำตาเนื่องจากคำพูด การกระทำหรือพฤติกรรมของเรา
2. ตะคอก ทะเลาะวิวาทหรือขึ้นเสียงต่อหน้าพ่อแม่
3. กล่าวคำว่า “อุฟ” ดื้อหรือไม่ทำตามคำสั่งใช้ของพ่อแม่
4. หน้าบูดบึ้ง ขมวดคิ้ว แสดงความไม่พอใจพ่อแม่
5. มองพ่อแม่ด้วยหางตา หรือมองด้วยสายตาแสดงความไม่พอใจ

อิสลามกับสถาบันครอบครัว

ครอบครัวเป็นแหล่งกำเนิดแรกของมนุษย์ และยังเป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมต่างๆด้วย ดังนั้น เราต้องศึกษาถึงคำสอนของหลักศาสนบัญญัติที่เกี่ยวกับครอบครัว ครอบครัวประกอบด้วยสามี ภรรยาและลูก คำสั่งของอิสลามเกี่ยวกับครอบครัวนั้นชัดเจน กล่าวคือ อิสลามกำหนดให้ผู้ชายเป็นผู้รับผิดชอบในการทำงานและจัดหาสิ่งจำเป็นต่อการ ดำรงชีวิตให้แก่ภรรยาและลูก และต้องคุ้มครองคนในครอบครัวให้พ้นจากความชั่วช้าเลวทรามต่างๆ ส่วนผู้หญิงได้กำหนดหน้าที่สำหรับการดูแลบ้าน อบรมและเลี้ยงดูลูก จัดหาความสะดวกสบายและความพึงพอใจให้แก่สามีและลู

หัวเราะแต่เพียงน้อย

อย่าไปเครียดอะไรกับชีวิตให้มากนัก อย่าไปเคร่งอะไรกับศาสนามากนักเลย!!

ผิดด้วยหรือที่แต่งงานกับหญิงอายุน้อย?

การแต่งงานของท่านศาสดามู่ฮัมมัด กับท่านหญิงอาอิชะฮฺนั้นดูเหมือนว่าจะตกเป็นเป้าโจมตีและวิพากษ์วิจารณ์ของพวกตะวันตกเราจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่ายุคแห่งการล่า อาณานิคมของพวกนักล้าอาณานิคมชาวยุโรปจะหมดไปจากดินแดนมุสลิมแล้วก็ตามและถึงแม้ว่ามุสลิมจะได้อิสระเสรีภาพในการปกครองตนเองแล้วก็ตาม แต่กระนั้นสิ่งที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็ยังคงมีอยู่นั้นก็คือการตกเป็นเมืองขึ้นแห่งจิตใต้สำนึก มันเป็นสิ่งที่มีความอันตรายมากกว่าทั้งนี้ก็เพราะมันแฝงไว้ด้วยความแยบยลและความซับซ้อนมากกว่าที่เราคิด อินชาอัลลอฮฺ บทความนี้จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่

ตักวาสำคัญไฉน

พี่น้องผู้ร่วมละหมาดญุมอัตที่เคารพทั้งหลาย
แม้ว่าเดือนเราะมะฎอนจะจากเราไปกว่า 10 กว่าวันแล้ว แต่กลิ่นไอของเราะมะฎอนก็ยังอบอวลอยู่ในความรู้สึกของพวกเราทุกคน บรรยากาศของการประกอบความดีในเดือนเราะมะฎอนคงหามิได้อีกแล้วในเดือนอื่นๆ และนี่คือความประเสริฐของเดือนเราะมะฎอนที่พวกเราทุกคนต่างขวนขวายกันตลอดทั้งเดือนไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดในตอนกลางวัน การละหมาดตะรอวีหฺในตอนกลางคืนเพื่อการอิอฺติกาฟ 10 คืนสุดท้ายของเดือน และอิบาดะฮฺอื่นๆ เพื่อได้มาซึ่งผลบุญอันมากมายมหาศาลที่มีเฉพาะในเดือนเราะมะฎอนเท่านั้น

สังคมมุสลิมต้องการความรัก ความสามัคคี

พี่น้องผู้ร่วมละหมาดญุมอัตที่เคารพรักทั้งหลาย
ก่อนอื่นก็ขอความสันติสุขจงมีแด่พวกเราทุกคน ขอให้พวกเราทุกคนชุกูรต่อเอกองค์อัลลอฮฺ(ซุบหานะฮุวะตะอาลา)ที่พระองค์ยังให้โอกาสพวกเราได้ทำหน้าในฐานะเป็นบ่าวที่ดีและขอให้พวกเราจงตักวาต่อพระองค์ เพราะการตักวาเท่านั้นจะทำให้พวกเราประสบกับความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า

( ?????????? ??????? ??????????? ???????????) (???? ?? ?????: 200)

บททบทวนตนของทุกลมหายใจ

คืนวันล่วงเลยเปลี่ยนผันไม่หยุดพัก ปีเก่า(ฮ.ศ 1428) ได้จากเราไป ปีใหม่ (ฮ.ศ 1429) เข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็วจนพวกเรา(บางคน)มิทันรู้ตัว ผ่านแล้วก็ผ่านเลยไป มิมีการเอาใจใส่ไตร่ตรองหรือขบคิดกับช่วงชีวิตที่เลยผ่าน แต่สำหรับมุมินทุกลมหายใจของเขาไม่ว่าที่ผ่านมาหรือในขณะที่ดำเนินอยู่และในอนาคต จะไม่มีช่วงวินาทีใดที่สูญเสียไปโดยมิได้รับกำไรอะไรเลย ชีวิตมุมินนั้นแท้จริงเปรียบได้ดั่งพ่อค้าใหญ่ ซึ่งเขาจำเป็นจะต้องตรวจเช็คบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอยู่ตลอดเวลา และเมื่อครบหนึ่งปีเขาก็ไม่ลืมที่จะสรุปยอดบัญชีรายปีของ

สัญญาณวันสิ้นโลก

พี่น้องผู้ร่วมละหมาดญุมอัตที่เคารพทั้งหลาย
เราต้องขอชูโกรต่อเอกองค์อัลลอฮฺ(ซุบฮานาฮุวะตะอะลา) ที่พระองค์ยังทรงประทานโอกาสให้เราได้มีชีวิต และใช้ชีวิตในสภาพความเป็นมุสลิมที่จงรักภักดี และน้อบน้อมต่อพระองค์เพียงผู้เดียว และเราก็ยังต้องหมั่นขอดุอาต่อพระองค์อยู่เสมอว่าขอให้เราทุกคนได้เสียชีวิตในสภาพของความเป็นมุสลิมด้วยเช่นกัน ดังที่พระองค์ทรงรับสั่งว่า

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).