Loading

 

เรื่องง่าย แต่...ทำยาก

อิสลาม...เป็นศาสนาที่อัลลอฮฺทรงคัดสรรมาเป็นของกำนัลแด่มวลมนุษย์ชาติ ซึ่งมีหลักการที่ครอบคลุมทุก วิถีชีวิตของผู้ที่ยอมจำนนต่อครรลองนี้ ผู้ที่นำคำสั่งสอนของอิสลามมาปฏิบัติจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตัวผู้ปฏิบัติและผู้คนรอบข้าง และสิ่งที่อัลลอฮฺทรงห้าม แน่นอนว่าสิ่งนั้นจะเป็นโทษแก่ผู้ปฏิบัติและคนที่อยู่รายล้อม 

เชิญชวนให้ทำความดีและห้ามปรามการทำความชั่ว

พี่น้องผู้ร่วมละหมาดญุมอัตที่เคารพทั้งหลาย
ก่อนอื่นก็ขอความสันติสุขจงมีแด่พวกเราทุกคนและขอให้เราทุกคนจงตักวาต่ออัลลอฮฺ(ซุบหานะฮูวะตะอาลา) เพื่อว่าพวกเราทุกคนจะได้รับความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า


( ?????????? ??????? ??????????? ???????????) (???? ?? ?????: ?? ????? 200)

ครอบครัว กับบางส่วนที่ไม่ควรเลือนหาย

การดำเนินชีวิตของคนเราทุกวันนี้ เป็นวิถีที่ถูกรุมเร้าจากประเด็นปัญหานานาประการ ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรุดหน้าอย่างสุดโต่ง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้คนในสังคม ภาพแห่งความสุขในรูปแบบต่างๆ ถูกนำมาเสนอเพียงฉาบฉวย สีสันภายนอกดูสวยงามชวนให้ลุ่มหลง แต่...ล้วงลึกลงไปกลับเป็นเพียงภาพลวงตา ปัญหาต่างๆ นานา ที่มาโหมกระหน่ำรุมเร้าถูกหมักหมมไม่ได้รับการเยียวยารักษาอย่างเป็นระบบ ตรงประเด็นและต่อเนื่อง
ภายใต้โลกใบใหญ่...

สำนึกแห่งศรัทธาคือการขอบคุณ

ในกระบวนการเรียกร้องและสร้างสำนึกแห่งศรัทธาต่ออัลลอฮฺที่เราพบในอัลกุรอานนั้น คือการชี้นำและสะกิดให้มนุษย์ระลึกถึงบุญคุณและความกรุณาอันมากมายของพระองค์ที่มีอยู่เหนือพวกเขา ตั้งแต่บทแรกของอัลกุรอานและเรื่อยมาตลอดทั้งเล่ม เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนถึงการสาธยายถึงพระเดชานุภาพของอัลลอฮฺ ที่ทรงเสกสรรค์สรรพสิ่งทั้งหลายเพื่อเป็นคุณประโยชน์แก่มวลมนุษย์

เสวนา การทำงานอิสลามบนอินเตอร์เน็ต

เทปบันทึกโครงการเสวนา "การทำงานอิสลามบนอินเตอร์เน็ต" เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2008 ที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จัดโดย ชมรมอิกเราะอ์เพื่อวิชาการอิสลาม ร่วมกับ ชมรมนักศึกษาไทยกรุงริยาด และ กองอี-ดะอฺวะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ร่วมเสวนาโดยผู้ดูแลเว็บ azsunnah.com, fityah.com, iqraforum.com, pinonlines.com, islaminside.com

อิสลามศาสนาแห่งสันติภาพ

หนังสือ "อิสลามศาสนาแห่งสันติภาพ" ซึ่งเรียบเรียงโดย ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เป็นหนังสือที่อธิบายมุมมองหลักของอิสลามว่าด้วยสันติภาพ ทั้งในแง่ของความเชื่อ หลักปฏิบัติ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ และประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับผู้ไม่ใช่มุสลิม

 

สังคมในความคิด

อะไรเป็นสาเหตุทำให้เราต้องพูดถึงเรื่องนี้ การถกเถียงกันในเรื่องเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับคนรุ่นใหม่ที่โตมา พร้อมกับเทคโนโลยีและความทันสมัยของวิทยาศาสตร์ อันที่จริงการพูดถึงสังคมไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัว เพราะเราแต่ละคนคือหน่วยหนึ่งในสังคมที่ได้รับผลกระทบจากปฏิกิริยาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมของเราเอง บทบาท และกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราล้วนแล้วถูกกำหนดขึ้นโดยมีภาวะสังคมที่แวด ล้อ

บางมุมว่าด้วยซิกรุลลอฮฺ

เมื่อพูดถึงซิกรุลลอฮฺหลายคนจะนึกถึงถ้อยคำที่เราใช้กล่าวตามวาระและโอกาสต่างๆ เพื่อใช้รำลึกถึงอัลลอฮฺ บางครั้งอาจจะรู้สึกเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่มีอะไรสลักสำคัญ หรือไม่ก็รู้สึกเหนื่อยหน่ายด้วยซ้ำ ทั้งนี้เพราะมันดูเป็นเหมือนพิธีกรรม มีขั้นมีตอนที่น่าอึดอัดและไม่ชวนให้น่าทำ

สถานะและความสำัคัญของดุอาอ์

ในจำนวนความสำคัญของดุอาอ์ที่พอจะรวบรวมได้ ณ ที่นี้ คือ

1. ดุอาอ์ นั้นคือ อิบาดะฮฺ

ในอัล-กุรอานอัลลอฮฺได้ตรัสว่า

???? ???? ?????? ????? ??? ?? ????? ???????? ?? ?????? ??????? ???? ??????) ???? ???? : 60)

ความ หมาย พระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านได้มีดำรัสว่า จงขอดุอาอ์ต่อฉันเถิด แล้วฉันจะตอบรับให้แก่พวกท่าน แท้จริงบรรดาผู้ยโสต่อการอิบาดะฮฺแก่ฉันจะได้เข้านรกญะฮันนัมด้วยความน่าอดสูยิ่ง

 

ความหมายและประเภทของดุอาอ์

ความหมายของดุอาอ์

ในทางรากศัพท์ “ดุอาอ์” ???? หมายถึง การขอ การวิงวอน การเรียก (ดูอ้างอิง 1-3)

ส่วนความหมายของมันในทางศาสนบัญญัตินั้นหมายถึง การวิงวอนของจากอัลลอฮฺ รวมถึงการสรรเสริญและสดุดีพระองค์ (อ้างอิง 3)

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).