Loading

 

มาถือศีลอดอาชูรออ์กันเถอะ

 

มาถือศีลอดอาชูรออ์กันเถอะ

 

1. มุหัรร็อมและการถือศีลอด

ความประเสริฐของเดือนมุหัรร็อม

ความประเสริฐของเดือนมุหัรร็อม

 

บทความว่าด้วยความประเสริฐของเดือนมุหัรร็อม เดือนแรกของปีตามปฏิทินฮิจญ์เราะฮฺ ซึ่งมีแนวทางที่เป็นซุนนะฮฺจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ให้ถือศีลอดในเดือนนี้โดยเฉพาะในวันที่สิบ(อาชูรออ์) นอกจากนี้บทความยังได้เตือนถึงความเชื่อและอุตริกรรมบางอย่างที่ไม่ถูกต้องในเดือนนี้ไว้อีกด้วย

 

อย่าโกรธ

อย่าโกรธ !!!

 
          ความโกรธเป็นอาการที่แสดงออกถึงการไร้ความยับยั้งสติอารมณ์ชั่วครู่ชั่วขณะที่มีอาการโกรธ อาจจะก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงที่ไม่เหมาะสมโดยไม่ทันได้รู้สึกตัว  เมื่อใดที่อาการโกรธหายไปและรู้สึกตัวอีกครั้ง ความเสียใจก็จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่ยับยั้งตนแสดงความก้าวร้าวหรือก่อความเสียหายในขณะที่ตนมีอาการโมโหโกรธา

มรดกของเครือญาติ (ซะวิลอัรหาม)

มรดกของเครือญาติ (ซะวิลอัรหาม)

ซะวิลอัรหาม  คือ  เครือญาติที่ไม่มีสิทธิ์รับมรดก ไม่ว่าจะด้วยส่วนกำหนดหรือส่วนเหลือ

 

ซะวิลอัรหามจะได้รับมรดกด้วยสองเงื่อนไข คือ

- ไม่มีผู้มีสิทธิ์รับมรดกแบบส่วนกำหนด (ยกเว้นสามีหรือภรรยา)   

- และไม่มีผู้มีสิทธิ์รับมรดกแบบส่วนเหลือ

 

ลักษณะการแบ่งมรดกให้แก่ชาวซะวิลอัรหาม

มรดกของทารกในครรภ์มารดา

มรดกของทารกในครรภ์มารดา

 

อัล-หัมลฺ  คือ  ทารกในครรภ์มารดา

 

ทารกในครรภ์จะได้รับมรดกเมื่อใด

ทารกในครรภ์จะได้รับมรดกก็ต่อเมื่อทารกถูกคลอดออกมาและมีเสียงร้อง   และเขาได้อยู่ในมดลูกขณะที่เจ้ามรดกได้เสียชีวิตไป  ถึงแม้ว่าทารกจะเป็นเพียงหยดน้ำอสุจิก็ตาม  และสัญญาณคือ  ทารกมีเสียง, จาม หรือร้องไห้  เป็นต้น

มรดกของกะเทยผู้มีสองเพศ (อัล-คุนซา)

มรดกของกะเทยผู้มีสองเพศ (อัล-คุนซา)

 

อัน-คุนซา  หรือ กะเทย คือ  ผู้ที่มีทั้งอวัยวะเพศชายและเพศหญิง

 

ลักษณะการแบ่งมรดกของกะเทย

1.     

อัล-คุนซา หรือกะเทย ที่ไม่ทราบเพศแน่ชัด  จะได้รับสิทธิ์ครึ่งหนึ่งของสิทธิ์เพศชาย  และครึ่งหนึ่งของสิทธิ์เพศหญิง

มรดกของผู้ที่สาบสูญ

มรดกของผู้ที่สาบสูญ

 

คนสาบสูญ  คือ  ผู้ที่หายไปโดยไม่ทราบข่าวคราว  ไม่มีผู้ใดรู้ว่าเขามีชีวิตอยู่หรือได้ตายไปแล้ว

 

บทบัญญัติเกี่ยวกับคนสาบสูญ

คนสาบสูญมีสองกรณี   คือ ตาย หรือ ยังมีชีวิต, และทุกกรณีก็มีบัญญัติเฉพาะ เช่น บัญญัติเกี่ยวกับภรรยาของเขา, บัญญัติเกี่ยวกับมรดกคนอื่นให้เขา, บัญญัติเกี่ยวกับมรดกของเขาให้แก่คนอื่น และบัญญัติเกี่ยวกับการรับมรดกของคนอื่นพร้อมกับเขา

มรดกของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ ถูกชนหรือในทำนองเดียวกัน

มรดกของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ ถูกชนหรือในทำนองเดียวกัน

 

บุคคลที่จะกล่าวถึงในที่นี้คือ กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิรับมรดกของกันและกัน และทั้งหมดได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วๆ ไป เช่น จมน้ำ ถูกไฟไหม้ ทำสงคราม ตกจากที่สูง อุบัติเหตุรถยนต์ เครื่องบิน รถไฟ หรืออื่นๆ

 

สภาพต่างๆ ของผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ ถูกชน หรือในทำนองเดียวกัน

สภาพการเสียชีวิตของบุคคลข้างต้นมีด้วยกัน  5 กรณีคือ

มรดกส่วนของทายาทที่ทำให้เจ้าของมรดกเสียชีวิต

. มรดกส่วนของทายาทที่ทำให้เจ้าของมรดกเสียชีวิต

 

หุก่มมรดกส่วนของทายาทที่ทำให้เจ้าของมรดกเสียชีวิต มีดังนี้

1. ทายาทผู้ใดฆ่าเจ้าของมรดกด้วยตัวเอง หรือร่วมมือกับผู้อื่น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จะไม่มีสิทธิรับมรดก

มรดกของบุคคลต่างศาสนา

มรดกของบุคคลต่างศาสนา

 

·      

ชาวมุสลิมไม่สามารถเป็นทายาทสืบทอดมรดกจากคนกาฟิรฺ และคนกาฟิรฺก็ไม่สามารถเป็นทายาทสืบทอดมรดกจากชาวมุสลิม เพราะความแตกต่างทางศาสนา และเนื่องจากว่าคนกาฟิรฺอยู่ในข่ายของผู้ที่เสียชีวิตแล้ว (มัยยิต) และที่เสียชีวิตแล้วไม่สามารถเป็นทายาทสืบทอดมรดกของคนเป็น (มุสลิม) ได้

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).