Loading

 

มรดกของบุคคลต่างศาสนา

มรดกของบุคคลต่างศาสนา

 

·      

ชาวมุสลิมไม่สามารถเป็นทายาทสืบทอดมรดกจากคนกาฟิรฺ และคนกาฟิรฺก็ไม่สามารถเป็นทายาทสืบทอดมรดกจากชาวมุสลิม เพราะความแตกต่างทางศาสนา และเนื่องจากว่าคนกาฟิรฺอยู่ในข่ายของผู้ที่เสียชีวิตแล้ว (มัยยิต) และที่เสียชีวิตแล้วไม่สามารถเป็นทายาทสืบทอดมรดกของคนเป็น (มุสลิม) ได้

·      

คนกาฟิรฺที่นับถือศาสนาเดียวกันสามารถเป็นทายาทสืบทอดมรดกซึ่งกันและกัน แต่ในกรณีที่คนกาฟิรฺด้วยกันแต่นับถือศาสนาต่างกันก็ไม่สามารถเป็นทายาทสืบทอดมรดกกันได้ คนกาฟิรฺมีศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น ยิวเป็นศาสนาหนึ่ง คริสต์เป็นศาสนาหนึ่ง พวกบูชาไฟ (โซโรแอสเตอร์) เป็นศาสนาหนึ่ง เป็นต้น

 

.......................................................................

 

 

แปลโดย : ซุกรีย์นูร จงรักศักดิ์

ตรวจทานโดย : อุษมาน อิดรีส

คัดลอกจาก : http://IslamHouse.com/371192

 

 

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).