Loading

 

มรดกของผู้ที่สาบสูญ

มรดกของผู้ที่สาบสูญ

 

คนสาบสูญ  คือ  ผู้ที่หายไปโดยไม่ทราบข่าวคราว  ไม่มีผู้ใดรู้ว่าเขามีชีวิตอยู่หรือได้ตายไปแล้ว

 

บทบัญญัติเกี่ยวกับคนสาบสูญ

คนสาบสูญมีสองกรณี   คือ ตาย หรือ ยังมีชีวิต, และทุกกรณีก็มีบัญญัติเฉพาะ เช่น บัญญัติเกี่ยวกับภรรยาของเขา, บัญญัติเกี่ยวกับมรดกคนอื่นให้เขา, บัญญัติเกี่ยวกับมรดกของเขาให้แก่คนอื่น และบัญญัติเกี่ยวกับการรับมรดกของคนอื่นพร้อมกับเขา

และหากไม่สามารถข้อชี้ชัดได้ว่าเขาตายหรือยังมีชีวิตอยู่   เราก็ต้องกำหนดระยะเวลาสำหรับการค้นหาผู้สาบสูญ และการกำหนดระยะเวลานี้ ให้อยู่ในอิจญ์ติฮาด (คำวินิจฉัย) ของผู้พิพากษา และประกอบกับผลกระทบที่สร้างความเสียหายเนื่องจากการสาบสูญของเขา

 

ลักษณะต่างๆ ของคนสาบสูญ

1.     

หากผู้สาบสูญอยู่ในฐานะเจ้ามรดก และเวลาแห่งการรอคอยได้ผ่านพ้นไป  โดยยังไม่สามารถทราบได้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือได้ตายไปแล้ว   เราจะตัดสินว่าเขาได้ตายไปแล้ว  และให้แบ่งมรดกที่เป็นของเขาเฉพาะ และส่วนที่ถูกกับเก็บสำรองไว้เพื่อเขา โดยจะแบ่งให้แก่ทายาทที่ยังมีชีวิตในขณะที่ได้มีการตัดสินว่าเขาได้ตายไปแล้ว ส่วนบรรดาญาติที่ตายในช่วงของการรอคอย(ก่อนที่จะมีการตัดสินว่าเขาตายแล้ว)ก็จะไม่มีสิทธิ์รับมรดก

2.     

หากผู้สาบสูญอยู่ในฐานะผู้รับมรดก  และไม่มีการเรียกร้องเรื่องมรดก  มรดกก็จะถูกกักเก็บไว้จนกว่าจะทราบสถานะของเขาว่ามีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้ว  หรือหมดเวลาแห่งการรอคอย   และหากบรรดาญาติได้เรียกร้องให้แบ่งมรดก  เราก็ต้องแบ่งให้พวกเขาด้วยส่วนที่น้อยกว่า และกักเก็บไว้ในส่วนที่เหลือจนกว่าจะทราบสถานะของเขา  หากเขามีชีวิตอยู่  ก็แบ่งส่วนของเขาให้เขา  หากเสียชีวิต   ก็แบ่งให้แก่ญาติของเขา

 

 

.............................................................

 

แปลโดย : ซอบิร อับดุลกอดิร อูมา

ตรวจทานโดย : ฟัยซอล อับดุลฮาดี

คัดลอกจาก : http://IslamHouse.com/371096

 

 

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).