Loading

 

บางข้อสังเกตจากการใคร่ครวญชีวิต

 บางข้อสังเกตจากการใคร่ครวญชีวิต

 
 

 

· อีมานกับชีวิต

ช่วงเวลาที่ชีวิตโอเค มักเป็นช่วงเวลาที่อีมานโอเค

ช่วงเวลาที่ชีวิตย่ำแย่ มักเป็นช่วงเวลาที่อีมานย่ำแย่

 

· ความอิคลาศกับสมรภูมิหัวใจ

การต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความอิคลาศนั้นเป็นเรื่องยากเย็น

แต่เมื่อได้มาแล้ว มันจะทำให้ทุกสิ่งเป็นเรื่องง่ายดาย

 

· ชัยฏอนกับการนอนต่อยามเช้า

การอ่านกุรอ่านหลังศุบฮิ์ มักจะทำให้ตาเราปรือ

การลุกไปทำกิจวัตรอย่างอื่นที่ไม่ใช่อ่านกุรอ่าน มักจะทำให้ตาเราสว่าง

 

· ผู้รู้กับผู้ไม่รู้

ผู้ไม่รู้ที่ไม่ให้เกียรติผู้รู้จะไม่ได้รับความรู้

ผู้รู้ที่ไม่ให้เกียรติผู้ไม่รู้จะไม่ได้รับความรัก

 

· นิกอบกับกอลบุน

ถ้าผ้าปิดหน้าผืนหนึ่งสามารถทำให้มุสลิมรู้สึกไม่ดีต่อกันได้

ปัญหาน่าจะอยู่ที่หัวใจคน ไม่ใช่ที่ผ้า

และทางแก้ก็น่าจะอยู่ที่เปิดใจ ไม่ใช่เปิดผ้า

 

· เสื้อเหลืองกับเสื้อแดง

ทั้งเสื้อเหลืองและเสื้อแดงไม่มีใครต่อสู้เพื่อมุสลิม

แต่มีมุสลิมบางคนต่อสู้เพื่อเสื้อเหลืองและเสื้อแดง

 

· ญะมาอะฮฺกับความปรารถนาดี

ญะมาอะฮฺที่น่าชื่นชมไม่ใช่แค่กลุ่มที่มอบความปรารถนาดีให้แก่พี่น้องในญะมาอะฮฺตน

แต่คือกลุ่มที่มอบความปรารถนาดีให้แก่พี่น้องต่างญะมาอะฮฺด้วย

 

· นิกะฮฺกับฟิตนะฮฺ

การนิกะฮฺเป็นเครื่องมือป้องกันฟิตนะฮฺชั้นเยี่ยม

การหมกหมุ่นกับเรื่องนิกะฮฺเป็นเครื่องมือสร้างฟิตนะฮฺชั้นเยี่ยม

 

· พ่อ-แม่กับลูก

พ่อ-แม่มักจะเป็นมนุษย์คนท้าย ๆ ที่สามารถทำร้ายลูกได้

ลูกมักจะเป็นมนุษย์คนแรก ๆ ที่สามารถทำร้ายพ่อ-แม่ได้

 

· ญิฮาดกับการก่อการร้าย

หลายครั้ง ‘ผู้ก่อการร้าย’ ของสื่อตะวันตก คือ ‘มุญาฮิดีน’ ของมุสลิม

และ ‘สงครามต่อต้านการก่อการร้าย’ สำหรับสื่อตะวันตก คือ ‘การก่อการร้าย’ สำหรับมุสลิม

…เพราะมุสลิมต่อต้านการก่อการร้าย มุสลิมจึงต่อต้านอเมริกา อิสราเอล และพันธมิตร…

 

· การถกกับการเถียง

การถกมักนำไปสู่ปัญญา

การถียงมักนำไปสู่ปัญหา

 

· อินเตอร์เน็ตกับการเปลี่ยนแปลงคน

อินเตอร์เน็ตทำให้ผู้ปฏิเสธบางคนกลายเป็นมุสลิม

 

......................................................

 

คัดลอกจาก : https://peenud.wordpress.com/category/ มองเรา-แล้วมองโลก/

 

 

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).