Loading

 

จิตวิญญาณของประชาชาติต่ออิสลาม

ประการแรก สำหรับประชาชาติต้องมีจิตวิญญาณที่กระตือรือร้นตื่นตัวเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา โดยเริ่มในระดับปัจเจกชน หากวันใดประชาชาติไร้จิตวิญญาณ วันนั้นพวกเขาจะเป็นเสมือนคนที่ขาดความรู้สึก ขาดปฏิสัมพันธ์ หรือเป็นดั่งอาคารบ้านเรือนที่ไร้รากฐาน เช่นกัน หากคนใดไร้จิตวิญญาณเขาก็ไม่แตกต่างอะไรกับซากศพที่ไร้ชีวิต โอ้เพื่อนรัก...จงเชื่อฉัน ! แท้จริงประชาชาติที่กำลังมีชีวิตอยู่ในยุคสมัยเราอาศัยอยู่ด้วยจิตวิญญาณแห่งความหลอกหลอน...หรืออาจจะเป็นได้ว่า พวกเขาต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างไร้จิตวิญญาณ !

ท่านอาจจะถามฉันว่า “อะไรคือจิตวิญญาณแห่งประชาชาติของเรา ? และผู้ใดหรือที่ต้องการมีชีวิตอยู่อย่างไร้จิตวิญญาณ ?

ฉันจะบอกท่านอย่างเปิดเผยว่า...จิตวิญญาณแห่งประชาชาติของเรา คือ “อิสลาม” ซึ่งจะมาชุบชีวิตใหม่ให้กับสิ่งที่อันตรธานหายไปในเมื่อวันวาน จะมาสมานให้กับสิ่งที่แตกร้าว จะนำพาคบเพลิงมาสาดส่องทางที่มืดมนหลงผิด จะมาชี้แนะความรู้ในสิ่งที่สติปัญญาเข้าไม่ถึง จะมาช่วยจูงมือพยุงเดินออกไปจากโลกของความมืดบอดสู่แสงสว่างของโลกแห่งสัจธรรม และเป็นกระบวนการทั้งหมดที่จะนำไปสู่การเป็นประชาชาติตัวอย่างที่ดีเลิศที่สุด จากบรรดาประชาชาติที่ถูกอุบัติขึ้นบนผืนพิภพ

ปฐมบทแห่งอิสลามนั้น เริ่มจากกลุ่มคนที่กราบไหว้บูชารูปเจว็ด ผู้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแห่งทะแลทราย ค่อย ๆ พัฒนาสู่การสร้างดุลยภาพให้แก่ประชาชาติเป็นทางนำให้หลุดพ้นจากความงมงาย ซึ่งได้แผ่กระจายครอบคลุมไปทั่ว จากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก จากทิศเหนือจรดทิศใต้ มีคำสอนซึ่งเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตจากอัลกุรอานและอัลหะดีษ นำความยุติธรรมและความเมตตาอาทรแผ่ไปทั่วทุกมุมโลก และสร้างภราดรภาพแก่มวลมนุษยชาติภายใต้ธงขององค์ความรู้และหลักการศรัทธา ช่วยมนุษยชาติให้หลุดพ้นจากการกราบไหว้รูปเจว็ด สู่ การเคารพภักดีโดยสิโรราบต่ออัลลอฮฺแต่เพียงผู้เดียว และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการเป็นอยู่อย่างคับแคบในดุนยา สู่อิสรภาพแห่งอณาจักรอันกว้างขวางของอัลลอฮฺ ซึ่งครอบคลุมเขตพื้นที่ของโลกนี้ถึงโลกหน้า และจากความอยุติธรรมของความเชื่อ หลักคำสอนในลัทธิ ศาสนาต่าง ๆ มาสู่ความยุติธรรมแห่งอิสลาม.

อิสลามคือวิถีที่หยัดยืนเคียงข้างประชาชาติมาโดยตลอด แม้ว่าจะอยู่ในยุคสมัยที่อ่อนแอหรือภาวะที่ป่วยไข้ ยืนเผชิญหน้าอย่างตระหง่านและมั่นคงทุก ๆ สมรภูมิ อิสลามรวมตัวเป็นปึกแผ่นในแถวเดียวกัน ประจันหน้าท้าทายกับมหาอำนาจอย่างตาตาร์(กองทัพมองโกล) ซึ่งได้ยาตราทัพมาจากซีกโลกตะวันออก และเผชิญหน้าอย่างสมภาคภูมิกับความน่าสะพึงกลัวของพลพรรคไม้กางแขนซึ่งได้ยาตราทัพมาจากซีกโลกตะวันตก และมันเป็นสิ่งที่แฝงตัวอยู่เบื้องหลังชัยชนะต่อกองทัพไม้กางแขนในสงครามหิฏฏีน ชัยชนะต่อพวกตาตาร์ในสงครามอัยนฺญาลูต จากประวัติศาสตร์อิสลามเป็นพลังเรียกร้องให้ตื่นตัวกลับคืนมา สามารถสร้างเอกภาพด้วยนามของอัลลอฮฺให้เป็นหนึ่งเดียว และรุ่งอรุณของพลังแห่งอีมานจะทอแสงประกายขึ้นมา ดังนั้นผู้ใดที่ต้องการให้ประชาชาตินี้มีชีวิตอยู่โดยปราศจากอิสลาม ก็เท่ากับว่าเขาผู้นั้นต้องการที่จะให้ประชาชาตินี้มีชีวิตอย่างไร้จิตวิญญาณ เสมือนกับฟองน้ำที่ล่องลอยไปเรื่อย ๆ ตามกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากโดยมิยังประโยชน์แต่ประการใด และเขาผู้นั้นก็คือศัตรูแห่งอิสลาม เขาผู้นั้นเป็นผู้ที่ขี้ขลาดหวั่นกลัว กระหายอำนาจบารมีและเกียรติยศแห่งดุนยา ทั้ง ๆ ที่การรวมตัวของพวกเขาที่เห็นนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความแตกแยก ละโมบ และหวาดหวั่น ถึงกระนั้น...แผนการของพวกเขาก็ล้วนแล้วแต่เป็นการจัดวางกลอุบายไว้อย่างแยบยล พวกเขาเหล่านั้นก็คือกลุ่มคนที่ไม่พ้นไปจากพวก ยิว คริสต์ คอมมิวนิสต์ และพลพรรคของฏอฆูตทั้งหลาย อย่างไรก็ตาม...แผนการของพวกเขานั้นบางครั้งมองดูแล้วฉาบฉวยไร้ระบบแบบแผน แต่บางครั้งก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจสำหรับพวกเขาเอง

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).