Loading

 

ชนแห่งศรัทธา ชาย และ หญิง

เป็นกลุ่มชนผู้น้อมรับอิสลามจากบรรดาชาย และ หญิง จากผู้ศรัทธาชายและหญิง และจากผู้สวามิภักดิ์ชายและหญิง ฉะนั้นผู้หญิงในทัศนะอิสลามคือพี่น้องของผู้ชาย เธอคือส่วนที่จะมาเติมเต็มในเพศชาย และเฉกเช่นเดียวกันเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาเสริมสร้างความสมบูรณ์ในส่วนที่เธอขาดหายไป “โดยที่บางส่วนของพวกเจ้านั้นมาจากอีกบางส่วน” (อาละอิมรอน / 195)


ผู้หญิงคือหุ้นส่วนสำคัญของผู้ชาย นับตั้งแต่พระองค์อัลลอฮฺได้ตรัสแก่อาดัม “เจ้าและคู่ครองของเจ้าจงพำนักในสวนสวรรค์นั้นเถิด” (อัลบากอเราะฮฺ / 135) และเธอก็มีบทบัญญัติเดียวกับที่บังคับใช้ผู้ชาย ดั่งดำรัสของพระองค์แก่เขาทั้งสอง อาดัม และ เฮาวาอฺ “และเจ้าทั้งสองอย่าได้เข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้” (อัลบากอเราะฮฺ / 135 ) และเธอก็จะได้รับการตอบแทนต่อการงานที่เธอได้กระทำไว้เสมือนกับผู้ชาย “แท้จริงฉันจะไม่ให้การงานของผู้ทำงานคนหนึ่งคนใดจากหมู่พวกท่านสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม” (อาละอิมรอน / 195)


และสำหรับผู้หญิงนั้นมีส่วนร่วมอย่างโดดเด่นในการช่วยเหลือปกป้องอิสลาม และช่วยในการเผยแพร่เรียกร้อง ร่วมสถาปนาอิสลามขึ้นบนผืนพิภพ โดยที่อัลลอฮฺทรงส่งทางนำและศาสนาอันเที่ยงตรงมาพร้อมกับศาสนทูตของพระองค์

พวกเธอลืมประวัติศาสตร์จุดยืนของคอดีญะฮฺ บินตูคุวัยลิด ตอนรุ่งอรุณแห่งอิสลามไปแล้วหรือ? ลืมจุดยืนของสุมัยยะฮฺ ภรรยาของชะฮีดคนแรก ที่เธอต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อปกป้องอิสลามจนกระทั่งชีวิตต้องปลิดลง ไปแล้วหรือ ? ลืมจุดยืนของอัสมาอฺ เจ้าของโบว์สองเส้นในวันฮิจเราะฮฺ ลืมจุดยืนของอุมมูอิมาเราะฮฺ และ นาสีบะฮฺ ในสงครามอูหุด ลืมจุดยืนของอุมมูสะลีมในสงครามหุนัยน์ และลืมจุดยืนต่าง ๆ ของบรรดาอุมมุลมุมีนีนในสมัยที่ท่านรอซูลุลลอฮฺยังมีชีวิตอยู่ และหลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตไป พวกเธอได้ลืมมันไปหมดแล้วกระนั้นหรือ ?


หญิงผู้ศรัทธา คือมารดาผู้ที่ชุบเลี้ยงให้ลูก ๆ ของเธอแสวงหาความโปรดปรานในหนทางของอัลลอฮฺ เธอคือภรรยา ผู้ที่คอยผลักดันให้สามีของเธอมีความทุ่มเทเสียสละเพื่อศาสนาของพระองค์ ส่วนตัวเธอเอง เธอต้องเป็นมุมีนะฮฺ ใช้เวลาในชีวิตเธอโดยการพยายามทุ่มเทให้หมดไปในหนทางของอัลลอฮฺ นักวิชาการหญิง (อาลิมะฮฺ) เป็นผู้ท่องจำอัลกุรอาน เป็นผู้รายงานหะดีษ ทำความเข้าใจในเรื่องศาสนา เผยแผ่ศาสตร์ต่าง ๆ ด้วยความรู้ที่แท้จริง สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้คนกระทำความดี และห้ามปรามต่อต้านผู้คนให้ละทิ้งความชั่ว มีความกล้าที่จะตักเตือนเมื่อเห็นผู้กระทำผิด เธอคือส่วนหนึ่งของอวัยวะที่มีลมหายใจ โดยฝังอยู่ในเรือนร่างของสังคม ดังที่อัลลอฮฺได้บอกถึงลักษณะไว้ ความว่า “และบรรดาผู้ศรัทธาชาย บรรดาผู้ศรัทธาหญิงนั้น บางส่วนของพวกเขาต่างเป็นผู้ช่วยเหลืออีกบางส่วน ซึ่งพวกเขาจะให้ให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม และห้ามปรามในสิ่งที่ชั่วร้าย และพวกเขาจะดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและจ่ายซะกาต และภักดีต่ออัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์ ชนกลุ่มนี้แหละอัลลอฮฺจะทรงเอ็นดูเมตตาพวกเขา แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณ” (อัตเตาบะฮฺ / 75)


ไม่ใช่เรื่องแปลกเลย...วันนี้ของพวกเธอจะเป็นดั่งวันวานอันรุ่งโรจน์ของประวัติศาสตร์ สวมบทบาทในการดะวะฮฺอิสลาม ร่วมเคลื่อนไหวในการฟื้นฟูซักฟอกตนเอง เป็นนักเผยแผ่ในกลุ่มเพศเดียวกัน พวกเธอคือครึ่งหนึ่งของสังคม หรืออาจมากกว่าครึ่ง ที่เป็นผู้คอยช่วยเหลือสนับสนุนสามีในการทำงานดะวะฮฺและเป็นผู้ชุบเลี้ยง ปลุกปั้นบรรดาเด็ก ๆ ของเราให้เติบโตอยู่ในครรลองของอิสลามเพื่อพวกเขาจะได้เป็นผู้ตราร่างสร้างความดีงามให้ปรากฏขึ้นบนหน้าแผ่นดินนี้.

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).