Loading

 

ความสุขที่แท้จริง คือ การมีชีวิตอยู่ในอีหม่าน

ผู้ที่มีทุกข์อย่างแท้จริง คือ ผู้ที่ยากจนขัดสนอีหม่าน และมีวิกฤติในเรื่องความเชื่อมั่นศรัทธา คนเหล่านี้มักจะมีสภาพหม่นหมอง มีทุกข์ระทม ท้อและเศร้าโศก มีอารมณ์โกรธและรู้สึกต้อยต่ำ ด้อยค่า ไร้เกียรติและศักดิ์ศรี

อัลลอฮฺตรัสว่า

« ?????? ???????? ??? ??????? ??????? ???? ????????? ?????? ???????????? ?????? ???????????? ??????? »

ความหมาย  “และผู้ใดผินหลังจากการรำลึกถึงข้า แท้จริงสำหรับเราคือ การมีชีวิตอย่างคับแค้น  และเราจะให้เขาฟื้นคืนชีพในวันกิยามะฮฺในสภาพของคนตาบอด” (ซูเราะฮฺ ฏอฮา :124)

          ไม่มีสิ่งใดที่สามารถทำให้หัวใจมีความสุข บริสุทธิ์ผุดผ่องและสงบผ่องแผ้ว และสามารถขจัดหรือคลายความวิตกกังวลจากความทุกข์ระทมต่างๆ นอกจาก ความเชื่อมั่นศรัทธาอย่างเที่ยงแท้ต่อเอกองค์อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮู วะตะอาลา พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาล 

           สรุปง่ายๆ ท่านจะรู้สึกอ้างว้าง เดียวดายและว่างเปล่าถ้าท่านไร้ซึ่งอีหม่าน

           ตามอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่ปฏิเสธและต่อต้านอัลลอฮฺ ซึ่งชีวิตของเขาไม่มีอีหม่านแม้เพียงเศษธุลีก็ตาม เขามักคิดว่า วิธีที่ดีที่สุดที่สามารถทำให้หัวใจมีความสุข ก็คือ การฆ่าตัวตาย  พวกเขาคิดว่า การฆ่าตัวตายทำให้เขาหลุดพ้นจากภาวะกดดัน ความมืดบอดและภัยพิบัติในชีวิต น่าอนาถจริงๆชีวิตของผู้ที่ยากจนและขัดสนอีหม่าน มันเป็นความความรู้สึกที่ทรมานและเจ็บปวดในวันอาคิเราะฮฺ อันเกิดจากการลงโทษผู้ที่เขวและถลำออกไปจากการนำทางของอัลลอฮฺ

อัลลอฮฺตรัสว่า :

«??????????? ?????????????? ??????????????? ????? ???? ??????????? ???? ??????? ??????? ???????????? ??? ????????????? ??????????? »

ความหมาย “และเราจะพลิกหัวใจของพวกเขา(คือเปลี่ยนใจพวกเขาให้หมดความสนใจที่จะศรัทธาต่อไป) และตาของพวกเขา(คือหันเหสายตาของพวกเขามิให้มองเห็นความจริง เนื่องด้วยความดื้อดันของพวกเขา) เช่นเดียวกับที่พวกเขามิได้ศรัทธาต่อสิ่งนั้นในครั้งแรก และเราจะปล่อยพวกเขาให้ระเหเร่ร่อนอยู่ในความละเมิดของพวกเขาต่อไป”(ซูเราะฮฺ อัล-อันอาม: 110)

            บัดนี้ ถึงเวลาแล้ว ที่โลกจะต้องหันมายอมรับด้วยความบริสุทธิใจ(อิคลาส)และศรัทธามั่นอย่างแท้จริงว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮฺ” จากประสบการณ์ชีวิตของผู้เขียนและบทพิสูจน์ต่างๆของมวลมนุษย์ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ได้เปิดเผยให้เรารู้สำนึกว่า เจว็ดต่างๆนั้นเป็นสิ่งไร้สาระและงมงาย การปฏิเสธและเนรคุณต่ออัลลอฮฺจะก่อให้เกิดภัยพิบัติและความพินาศ ผู้ที่ปฏิเสธและต่อต้านอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้มุสา  บรรดารสูลของอัลลอฮฺนั้นมีอยู่จริง อัลลอฮฺ คือผู้ทรงอภิบาลและอำนาจเหนือแผ่นดินและชั้นฟ้าอย่างแท้จริง  มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของพระองค์

            ยิ่งอีหม่านของท่านยิ่งใหญ่ แข็งแกร่ง และเร่าร้อนหรือเย็นชามากน้อยเพียงใด ความสุข ความสงบและความผ่องแผ้วจะมีมากเพียงนั้น

อัลลอฮตรัสว่า :

« ???? ?????? ???????? ???? ?????? ???? ?????? ?????? ???????? ????????????????? ??????? ????????? ??????????????????? ????????? ?????????? ??? ???????? ??????????? »

 ความหมาย ผู้ใดปฏิบัติความดีไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม โดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธา ดังนั้นเราจะให้เขาดำรงชีวิตที่ดี และแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขาซึ่งรางวัลของพวกเขาที่ดียิ่งกว่าที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้

        (ซูเราะฮฺอันนะหฺล :97)

            ความมุ่งหมายที่จะมีชีวิตที่ดีมีสุข (หะยาตัน ฏอยยิบะฮฺ) ในอายะฮฺนี้ คือความสงบผ่องแผ้วของจิตใจ อันเนื่องมาจากสัญญาจากพระเจ้าของพวกเขา ความยืนหยัดและมั่นในความรักในอัลลอฮฺผู้ทรงสร้างเขา หัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์จากปัจจัยและมูลเหตุที่ทำให้อีหม่านเสื่อมเสีย  การเผชิญกับความเป็นจริงของชีวิตดัวยความสงบ การริฏอ(น้อมรับ)และยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงกำหนด ความบริสุทธิ์ในการยอมรับ
ตักดีรฺ(กฎกำหนดสภาวะของอัลลอฮฺ)

            เหล่านั้น ล้วนเกิดจากการที่เขามีความเชื่อมั่นศรัทธาและบริสุทธิ์ใจ(อิคลาส)ในการยอมรับว่า “อัลลอฮฺ คือ พระเจ้าของพวกเขา อิสลามคือศาสนาของเขา และมูฮัมมัดคือศาสนทูตของอัลลอฮฺ”นั่นเอง


โดยมุคลิส บินยูซุฟ

 

 

 

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).