Loading

 

ทำความผิดบาป(มะศิยะฮฺ)เป็นอาจิณเกิดผลร้ายต่อชีวิตอย่างไร?

ดร.อาอิฎ อัล-ก็อรนีย์ ได้เขียนไว้หนังสือ อันโด่งดังในโลกมุสลิมปัจจุบันชื่อ “LA TAHZAN” (อย่าเสียใจ) และมีเนื้อหาส่วนหนึ่งเกี่ยวกับผลร้ายของการทำมะอฺซียาต (การละเมิดบัญญัติของอิสลาม) ดังนี้

        1.ความสัมพันธ์ระหว่างบ่าวกับอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮู วะตะอาลาจะถูกกั้นหรือตัดขาด

อัลลอฮตรัสว่า

(?????? ????????? ??? ?????????? ?????????? ???????????????) (???????? : 15 )

ความหมาย : “หามิได้ แท้จริงพวกเขาในวันนั้นจะถูกกั้นจากพระเจ้าของพวกเขา” (ซูเราะฮฺ อัล-มุฏอฟฟิฟีน :15)

        2. จะเกิดความรู้สึกว่าตัวเองถูกโดดเดี่ยวและเหินห่างจากอัลลอฮฺ เมื่อเขาประสบหรือพบกับสิ่งที่ไม่ดีในชีวิต มักจะมองอัลลอฮฺในแง่ร้ายเสมอ

        3. จะเป็นคนซึมเศร้าและขี้ระแวงสงสัยอย่างเรื้อรัง

อัลลอฮตรัสว่า

(??? ??????? ????????????? ??????? ???????? ??????? ??? ??????????? ?????? ??? ????????? ??????????? ???????? ??????? ???????) (?????? : 110 )

ความหมาย : “อาคารของพวกเขาที่ก่อสร้างขึ้นมานั้นยังคงเป็นที่ระแวงสงสัยอยู่ในจิตใจของพวกเขาจนกระทั่งหัวใจเหล่านั้นจะแตกออกเป็นเสี่ยงๆและอัลลอฮนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ" (ซูเราะฮฺ อัตเตาบะฮฺ : 110 )

       4. จิตใจมีความรู้สึกกลัวและวิตกกังวล

อัลลอฮฺตรัสว่า

(????????? ??? ??????? ????????? ????????? ????????? ????? ??????????? ???????? ??? ???? ????????? ???? ?????????? ????????????? ???????? ???????? ??????? ?????????????)

(?? ????? : 151 )

ความหมาย :  “เราจะโยนความกลัวเข้าไปในหัวใจของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้น เนื่องจากการที่พวกเขาให้มีภาคีแก่อัลลอฮฺ ซึ่งสิ่งที่พระองค์มิให้ทรงประทานหลักฐานใดๆ มายืนยันในสิ่งนั้น และที่อยู่ของพวกเขา คือขุมนรก ช่างเลรร้ายจริงๆ ซึ่งที่อยู่ของบรรดาผู้อธรรม” (ซูเราะฮ อาลิอิมรอน:151 )

        5. ชีวิตมีความยากลำบากและคับแค้น

อัลลอฮฺตรัสว่า

(?????? ???????? ??? ??????? ??????? ???? ????????? ?????? ???????????? ?????? ???????????? ???????) (?? : 124 )

ความหมาย : “และผู้ใดผินหลังจากการรำลึกถึงข้า แท้จริงสำหรับเขาคือ การมีชีวิตอย่างคับแค้น และเราจะให้เขาฟื้นคืนชีพในวันกิยามะฮฺในสภาพของคนตาบอด (ซูเราะฮฺ ฎอฮา : 124 )

         6. มีหัวใจที่แข็งกระด้างและมืดบอด

อัลลอฮฺตรัสว่า

(??????? ????????? ????????????? ??????????? ??????????? ??????????? ????????? ???????????? ????????? ??? ???????????? ????????? ?????? ??????? ?????????? ????) (??????? : 13 )

ความหมาย :  “แต่เนื่องจากการที่พวกเขาทำลายสัญญาของพวกเขา เราจึงได้ให้พวกเขาห่างไกลจากความเมตตากรุณาของเรา และให้หัวใจของพวกเขาแข็งกระด้าง พวกเขากระทำการบิดเบือนบรรดาถ้อยคำให้เฉออกจากตำแหน่งของมัน (บิดเบือนให้เฉให้ออกจากความหมายเดิม) และลืมส่วนหนึ่งจากสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนไว้(คือถูกเตือนให้ศรัทธานบีมูฮัมมัด) (ซูเราะฮฺ มาอิดะฮฺ : 13)

         7. ใบหน้าหม่นหมองและโศกเศร้า

อัลลอฮฺตรัสว่า 

(?????? ????????? ??????? ??????????? ???????) (?? ????? : 106 )

ความหมาย : “วันซึ่งบรรดาใบหน้าจะขาวผ่อง(เนื่องจากปิติยินดีในผลงานของตน และแน่ใจว่าจะไม่ถูกลงโทษในนรก) และบรรดาใบหน้าจะดำคล้ำ(เนื่องจากเสียใจในผลงานของตน และแน่ใจว่าจะถูกลงโทษในนรก) (ซูเราะฮฺ อาลิอิมรอน : 106 )

          8. มีทัศนคติเกลียดชังหรืออคติต่อสิ่งถูกสร้างทั้งหลายอย่างรุนแรง หรือชอบมองในแง่ร้ายเสมอ

“ท่านคือพยานของอัลลอฮฺบนหน้าแผ่นดิน” (ความหมายจากหะดีษ)

          9. มีริสกี(ปัจจัยยังชีพ)ที่คับแคบ

อัลลอฮฺตรัสว่า

(?????? ????????? ?????????? ???????????? ???????????? ????? ??????? ???????? ???? ?????????? ????????? ??? ?????????? ????? ?????? ???????????) (??????? : 66 )

ความหมาย : “และหากว่าเขาเหล่านั้น ได้ดำรงไว้ซึ่งอัตเตารอต และอัลอินญีล และสิ่งที่ถูกประทางลงมา(อัลกุรอาน)แก่พวกเขาจากพระเจ้าของพวกเขาแล้ว แน่นอนพวกเขาก็ได้บริโภคไปแล้วจากเบื้องบน(คือจะได้บริโภคน้ำฝนที่หลั่งลงมาจากฟากฟ้า)และที่ลงมาจากภายใต้เท้า(คือพืชพันธุ์ธัญญาหารที่งอกขึ้นมาจากดิน)ของพวกเขา”  (ซูเราะฮฺ อัลมาอีดะฮฺ : 66)

         10. อัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปราณีทรงกริ้ว  อีหม่านเสื่อมถอย จะพบกับความความลำบากยากเข็นทุกข์ระทมและประสบภัยพิบัติต่างๆ

อัสลลอฮฺตรัสว่า :

(?????????? ?????????? ?????? ??? ??????????? ?????? ???????????? ?????????? ???? ???????????) (?????? : 88 )

ความหมาย : “และพวกเขากล่าวว่า หัวใจของพวกเรามีเปลือกหุ้มอยู่ มิใช่เช่นนั้นดอก อัลลอฮฺทรงขับไล่พวกเขาให้ออกจากความเมตตาของพระองค์ต่างหาก เนื่องจากการปฏิเสธศรัทธาของพวกเขา ช่างน้อยเหลือเกินที่พวกเขาศรัทธา”  (ซูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺ : 88)

โอ้ อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงคุ้มครองเราภัยพิบัติต่างๆในโลกนี้และความทรมานจากการลงโทษในวันอาคิเราะฮฺ ด้วยเถิด


โดยมุคลิส บินยูซุฟ

 

 

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).