Loading

 

วัยรุ่นกับการซีนา

โลกยุคปัจจุบัน ประเด็นร้อนทางสังคมที่มีการกล่าวถึงตามสื่อต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองต่างๆ ก็คือ ความรักของวัยรุ่น คนหนุ่ม คนสาว ซึ่งมักเลยเถิดกลายเป็นเรื่องเกินขอบเขตทางศีลธรรมทางศาสนา หรือมีการซีนาเกิดขึ้น  หรือวัยรุ่นในปัจจุบันมักมีค่านิยมในเรื่องความรักอย่างผิดๆ เลยเถิด ซึ่งทุกอย่างจะลงเอยกลายเป็นความสัมพันธ์ทางเพศนอกสมรส(การซีนา) อันนำมาซึ่งความทุกข์ ระทมและความกระวนวายใจอย่างไม่รู้จบ โดยเฉพาะบรรดาพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้ปกครอง

       ความรักที่เลยเถิดและไร้ขอบเขตในหมูวัยรุ่นในปัจจุบันนี้ ถ้าเราจะมาประมวลสรุปปัญหาแล้ว พอจะสรุปปัญหาส่วนหนึ่ง มาจากสาเหตุ

       1.    หัวใจที่ว่างเปล่า ไร้ซึ่งความรักต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮู วะตะอาลา  การชูโกรฺ(การขอบคุณอัลลอฮฺ)   การซิกรุลลอฮฺ(การรำลึกถึงอัลลอฮฺและอิบาดะฮฺ(การเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ)

       2.   ไม่ระมัดระวังสายตาในเรื่องการมองสิ่งต่างๆ  ซึ่งจะเป็นเหตุแห่งทุกขลาภต่างๆ

อัลลอฮฺตรัสว่า

(??? ???????????????? ????????? ???? ????????????? ???????????? ??????????? ?????? ??????? ?????? ????? ??????? ??????? ????? ???????????) (????? : 30 )

ความหมาย “จงกล่าวเถิด(มูฮัมมัด) แก่บรรดาศรัทธาชน ให้พวกเขาลดสายตาของพวกเขาลงต่ำ และให้พวกเขารักษาอวัยวะพึงสงวนของพวกเขา(อวัยวะเพศและอวัยวะอื่นที่ไม่พึงเปิดเผย) นั่นเป็นการบริสุทธิ์ยิ่งแก่พวกเขา แท้จริงอัลลอฮฺทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเขากระทำ” (ซูเราะฮฺ อันนูร :30)

ท่านรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า “สายตาเป็นส่วนหนึ่งของลูกธนูอิบลิสทั้งหลาย”(ความหมายจากหะดีษ)

       3.   มองข้ามหรือไม่ให้ความสำคัญแก่การทำอิบาดะฮฺ   ซิกรฺ   ดุอาอ์  การละหมาดฟัรฏู และซุนนะฮฺต่างๆ

อัลลอฮฺตรัสว่า

(???????? ?????????? ????? ?????????? ??????? ???? ??????????? ???????????? ?????????? ??????? ???????? ????????? ???????? ??? ???????????) (???????? : 45 )

ความหมาย “จงดำรงละหมาด (เพราะ) แท้จริงการละหมาด นั้นจะยับยั้งการทำลามกและความชั่ว และการรำลึกถึงอัลลอฮฺนั้นยิ่งใหญ่มาก และอัลลอฮฺทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำ” (ซูเราะฮฺ อัล-อันกะบูต : 45)

สำหรับโอสถในการเยียวยาความสัมพันธ์ที่ไร้ขอบเขต หรือการมีความรักแบบผิดๆในหมู่เยาวชน คนหนุ่มสาวในปัจจุบันนี้ อิสลามเสนอและให้ทางออกในการป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังนี้

อัลลอฮฺตรัสว่า

(???????? ?????????? ?????? ???????? ????????????? ??????? ???? ?????????? ??????????????) (???? : 24 )

ความหมาย “...เช่นนั้นแหละ เพื่อเราจะให้ความชั่วและการลามกห่างไกลจากเขา(ยูซุฟ)   (เพราะ)แท้จริงเขาคือคือคนหนึ่งในปวงบ่าวของเราที่ถูกคัดเลือก” (ซูเราะฮฺ  ยูซุฟ : 24)

       1. พยายามให้ตัวเองอยู่ในการอิบาดะฮฺ (การเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ) เสมอและวิงวอนให้อัลลอฮฺทรงให้ตัวเองหายจากพฤติกรรมดังกล่าว

       2.  ลดสายตาลงต่ำและรักษาอวัยวะพึงสงวน อัลลอฮฺตรัสว่า

(??? ???????????????? ????????? ???? ????????????? ???????????? ??????????? ?????? ??????? ?????? ????? ??????? ??????? ????? ???????????) (????? : 30 )

ความหมาย  “จงกล่าวเถิด(มูฮัมมัด) แก่บรรดาศรัทธาชน ให้พวกเขาลดสายตาของพวกเขาลงต่ำ และให้พวกเขารักษาอวัยวะพึงสงวนของพวกเขา(อวัยวะเพศและอวัยวะอื่นที่ไม่พึงเปิดเผย) นั่นเป็นการบริสุทธิ์ยิ่งแก่พวกเขา แท้จริงอัลลอฮฺทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเขากระทำ”(ซูเราะฮฺ อันนูร : 30)

 อัลลอฮฺตรัสว่า

(??????????? ???? ????????????? ??????????) (???????? : 5 )

ความหมาย “บรรดาผู้ที่พวกเขาเป็นผู้รักษา (ไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ของ) อวัยเพศของพวกเขา” (คือรักษาความบริสุทธิ์ไว้จากสิ่งหะรอม เช่น การซีนา การลีวาฏ(เสพกามทางทวารหนัก) และการเปิดเผยอวัยวะพึงสงวน เป็นต้น) (ซูเราะฮฺ อัล-มุอ์มินูน : 5)

       3. ห่างไกลจากสิ่งต่างๆที่มอมเมาและพยายามลืมสิ่งเหล่านั้นเสีย

       4. พยายามให้ตัวเองยุ่งอยู่กับการประกอบอามั้ลซอลิฮฺ (การทำดี) และมีประโยชน์ อัลลอฮฺตรัสว่า

(?????????????? ???? ??????????? ???? ??????? ????????????? ???? ???????? ????????? ??????? ???????????? ??? ???????????? ?????????????? ??????? ????????? ????????? ????? ??????????) (???????? : 90 )

ความหมาย “ดังนั้นเราได้ตอบรับการร้องเรียนแก่เขา และเราได้ประทานบุตรแก่เขาคือยะห์ยา และเราได้แก้ไขภริยาของเขาให้เป็นปกติแก่เขา แท้จริงพวกเขา(บรรดานบีที่กล่าวนามข้างต้น) แข่งขันกันในการทำความดี และพวกเขาวิงวอนต่อเราอย่างคาดหวังและเกรงกลัว และพวกเขาเป็นผู้ถ่อมตนต่อเรา”   (ซูเราะฮฺอัล-อัมบียาอ์ : 90)

       5. รีบแต่งงาน(นีกาห์) ให้ถูกต้องตามหลักชารีอะฮฺเมื่อมีความพร้อม อัลลอฮฺตรัสว่า

(?????? ???????? ?????? ??????????? ??? ??????????? ??????????? ??? ????? ????? ????? ????????? ??????? ????????? ????????? ?????? ???????? ?????? ??????????? ???????????) (?????? : 3 )

ความหมาย “และหากพวกเจ้าเกรงว่าจะไม่สามารถให้ความยุติธรรมในบรรดาเด็กกำพร้าได้ ก็จงแต่งงานกับผู้ที่ดีแก่พวกเจ้าในหมู่สตรี สองคนหรือสามคน หรือสี่คน แต่ถ้าพวกเจ้าเกรงว่า พวกเจ้าจะให้ความยุติธรรมไม่ได้ ก็จงมีแต่หญิงเดียว....” (ซูเราะฮฺ อันนีสาอ์ :3)

อัลลอฮฺตรัสว่า

(?????? ???????? ???? ?????? ????? ????? ??????????? ?????????? ????????????? ????????? ???????? ????????? ?????????? ?????????? ????? ??? ?????? ???????? ????????? ??????????????) (????? : 21 )

ความหมาย “และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์ คือทรงสร้างคู่ครองให้แก่พวกเจ้าจากตัวของพวกเจ้าเอง(คือจากมนุษย์ด้วยกันเป็นเพศหญิง มิใช่มาจากพวกญินหรือสัตว์) เพื่อพวกเจ้าจะได้มีความสุขอยู่กับนาง  และทรงให้มีความรักใคร่และความเมตตาระหว่างพวกเจ้า แท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่หมู่ชนผู้ใคร่ครวญ” (ซูเราะฮฺ อัรรูม : 21)

       ท่านรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  กล่าวมีความหมายว่า “ชายหนุ่มทั้งหลาย  ผู้ใดในหมู่พวกเจ้า ซึ่งมีความพร้อมที่จะแต่งงาน จงแต่งงานเถิด” (ความหมายจากหะดีษ)

 ขออัลลอฮฺทรงเปิดใจและประทานฮิดายะฮฺ(ทางนำ) โดยเฉพาะแก่เยาวชนคนหนุ่มสาวทั้งหลาย


โดยมุคลิส บินยูซุฟ

 

 

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).