Loading

 

เสวนา การทำงานอิสลามบนอินเตอร์เน็ต

เทปบันทึกโครงการเสวนา "การทำงานอิสลามบนอินเตอร์เน็ต" เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2008 ที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จัดโดย ชมรมอิกเราะอ์เพื่อวิชาการอิสลาม ร่วมกับ ชมรมนักศึกษาไทยกรุงริยาด และ กองอี-ดะอฺวะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ร่วมเสวนาโดยผู้ดูแลเว็บ azsunnah.com, fityah.com, iqraforum.com, pinonlines.com, islaminside.com

วิดีโอ 1

 

วิดีโอ 2

 

วิดีโอ 3

 

วิดีโอ 4

 

วิดีโอ 5

 

วิดีโอ 6

 

วิดีโอ 7

 

วิดีโอ 8

 

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).