Loading

 

มาร่วมต้อนรับเราะมะฎอน

บรรยายโดยอาจารย์ฮาบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย จากวิทยุวามีย์ เพื่อการต้อนรับเราะมะฎอนด้วยการปฏิบัติอะมัลต่างๆ พร้อมอธิบายถึงความประเสริฐของเดือนนี้โดยสรุปอย่างคร่าวๆ

 

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).