Loading

 

ดุอาอฺในเดือนรอมฎอน

1. ดุอาอฺละศีลอด

?????? ???????? ???????????? ????????? ???????? ???????? ??? ????? ?????

คำอ่าน "ซะฮะบัซ เซาะมะอุ วับตัลละติลอุรูก วะษะบาตัลอัจญ์รุ อินชาอัลลอฮฺ"

ความหมาย "ความกระหายได้หมดไปแล้ว เส้นโลหิตก็เปียกชื้น ผลบุญก็ได้รับแล้ว ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺ"

2. ดุอาอฺแก่ผู้เชิญ (ให้อาหาร) ละศีลอด

???????? ?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ???????????? ????????? ?????????? ??????????????

คำอ่าน "อัฟเฏาะเราะ อินดากุมุสศออีมูน วะอะกะละ เฏาะอามะกุมุล อับร้อร วะศ็อลลัต อะลัยกุมมุล มะลาอิกะฮฺ"

ความหมาย "เหล่าผู้ถือบวชได้ละศีลอดกับท่าน เหล่าผู้ประเสริฐได้ทานอาหารของท่าน และบรรดามลาอิกะฮฺได้ขอพรให้ท่านแล้ว"

3. ดุอาอฺคืน ลัยละตุล ก็อดรฺ

?????????? ??????? ??????? ??????? ????????? ??????? ???????

คำอ่าน "อัลลอฮุมมะ อินนะกะ อะฟุวฺว่น ตุฮิบบุลอัฟวะ ฟะอฺฟุอันนี"

ความ หมาย "โอ้ผู้อภิบาลของเรา แท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้อภัยยิ่งและพระองค์ทรงรักการให้อภัย ดังนั้นขอได้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด"

4. ดุอาเมื่อมีคนมาด่าทอ

?????? ???????? ?????? ???????

คำอ่าน “ อินนี ศออิมุ่น , อินนี ศออิมุ่น ”

ความหมาย “แท้จริง ฉันกำลังถือศีลอด, แท้จริง ฉันกำลังถือศีลอด ”

5. ดุอาที่ดีที่สุด (ซัยยิดุลอิสติฆฟารฺ)

??????????? ?????? ??????? ??? ?????? ?????? ??????? ??????????? ??????? ????????? ??????? ????? ???????? ?????????? ??? ??????????? ? ???????? ???? ???? ????? ??? ????????? ???????? ???? ???????????? ???????? ?????????? ????????? ????????? ???? ????????? ??? ???????? ??????????? ?????? ??????

คำอ่าน “ อัลลอฮุม อันตะร็อบบี, ลาอิลาฮะอิลละอันตะ เคาะลักตะนี วะอะนาอับดุกะ, วะอะนาอะลาอะฮฺดิกะ วะวะอฺดิกะ มัสตะเฏาะอฺตุ อะอูซุบิกะ มินชัรริมาเศาะนะอฺตุ, อะบูอุละกะบินิอฺมะติกะอะลัยยะ วะอะบูอุ บิซัมบี ฟัฆฺฟิรฺลี ฟะอินนะฮู ลายัฆฺฟิรุซุนูบะ อิลลาอันตะ ”

ความหมาย “ โอ้อัลลอฮฺ พระองค์คือพระเจ้าของข้า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่แท้จริงนอกจากพระองค์เท่านั้น พระองค์ได้สร้างข้าขึ้นมา และข้าก็เป็นบ่าวของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว และข้ายอมรับกับสัญญาของพระองค์ทั้งที่ดี(สวรรค์)และที่ชั่ว(นรก) ในสิ่งที่ข้าได้พยายามแล้ว ข้าขอให้พระองค์ได้โปรดขจัดสิ่งที่ไม่ดีจากการกระทำของข้า ข้าจะกลับไปหาพระองค์ด้วยความโปรดปรานของพระองค์ที่ได้ทรงประทานให้แก่ข้า และด้วยบาปของข้าที่ได้ก่อมันไว้ ดังนั้นขอให้พระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ข้าด้วยเถิด เพราะแท้ที่จริงแล้วไม่มีผู้ใดที่สามารถจะให้อภัยโทษได้ นอกจากพระองค์เท่านั้น ”

6. ดุอาอฺทั่วไป

?????????? ??????? ?????????? ???????? ?????????? ???????????? ??????????

คำอ่าน "อัลลอฮุมมะ อินนี อัซอะลุกัลฮูดา วัตตูกอว์ วัลอะฟาฟ วัลฆินา"

ความหมาย "โอ้องค์อภิบาลของเรา ข้าพระองค์ขอการชี้นำ การยำเกรง ความบริสุทธิ์จากตัณหา และความรู้สึกพอเพียง"

?????????? ???????????? ???????? ???? ?????????? ???????????? ??????? ???????? ???? ????????

คำอ่าน "อัลลอฮุมมะ มัฆฟิเราะตุกะ เอาสะอฺ มินซุนูบี วะเราะหฺมะตุกะ อัรญา อินดี มินอะมะลี"

ความ หมาย "โอ้องค์อภิบาลของเรา การอภัยของพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าบาปของข้าพระองค์นัก ความเมตตาของพระองค์ คือสิ่งที่ข้าพระองค์หวังมากกว่าการงานที่ข้าพระองค์ได้ทำเสียอีก"

?????????? ??? ???????? ?????????? ?????????? ?????? ?????? ???? ????????? ?????? ?????????? ????????????

คำอ่าน "อัลลอฮุมมะ อาตินัฟซี ตักวาฮา วะซักกิฮา อันตะ ค็อยรุ มัน ซักกาฮา อันตะ วะลิยฺยุฮา วะเมาลาฮา"

ความ หมาย "โอ้องค์อภิบาลของเรา ได้โปรดประทานความยำเกรงให้แก่จิตของข้า และขอพระองค์ทรงล้างมันให้บริสุทธิ์ เพราะพระองค์คือผู้ที่ดีที่สุดที่ชะล้างมันให้สะอาด พระองค์เป็นเจ้าและผู้อภิบาลมัน"


ที่มา: http://muslimchiangmai.net/index.php?topic=742.0

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).