Loading

 

ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมี

บทบรรยายสั้นๆ ที่สะกิดเตือนให้เห็นถึงความสำคัญของความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมี ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีประการหนึ่งของมุสลิม เป็นวิสัยทัศน์ที่ควรค่าแก่การทบทวนและให้ความสำคัญ เพื่อชีวิตที่เรียบง่ายที่มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).