Loading

 

คืนลัยละตุลก็อดรฺ

ไฟล์เสียงโดย อาจารย์ฮาบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย ออกอากาศในรายการของวิทยุวามีย์ wamythai.org เป็นบทเรียนเกี่ยวกับคืนลัยละตุลก็อดรฺ อธิบายความประเสริฐของปฏิบัติอิบาดะฮฺในค่ำคืนนี้ พร้อมทั้งกระตุ้นและสนับสนุนในขวนขวายลัยละตุลก็อดรฺในช่วงสิบวันสุดท้าย ของเราะมะฎอน

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).