Loading

 

ความร้อนในโลกดุนยากับโลกอาคิเราะฮ์

พี่น้องทั้งหลาย

ขณะนี้อากาศกำลังร้อนอบอ้าว รุนแรงขึ้นทุกขณะ แต่ละคนก็หาทางหลบร้อนด้วยวิธีต่างๆกัน บ้างก็อาศัยร่มเงาต้นไม้ หรืออาคารบ้านเรือน บ้างก็ใช้พัด เปิดพัดลม เข้าห้องแอร์ บ้างก็ดื่มน้ำเย็นเพื่อดับความหิวกระหาย และบรรเทาความร้อนอบอ้าวตามฐานะ และความสามารถของแต่ละคนที่พึงกระทำได้ ดังกล่าวนี้ คือ สภาพการณ์ความร้อนที่ต้องเผชิญในโลกดุนยานี้ แต่สำหรับในโลกอาคิเราะฮ์ จะรุนแรงขนาดไหนนั้น ขอให้เราพิจารณาดำรัสของอัลลอฮ์ เกี่ยวกับเรื่องนี้ในซูเราะฮ์ อัตเตาบะฮ์ อายะฮ์ที่ 81 ความว่า

"จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า ไฟนรกญะฮันนัมนั้น ร้อนแรงยิ่งกว่า หากพวกเจ้าได้รู้"

ความจริงในโลกปัจจุบันนี้ ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกคิดเป็นระยะหลายล้านปีแสง แต่ในโลกอาคิเราะฮ์นั้น ดวงอาทิตย์อยู่ใกล้มนุษย์เพียงแค่เอื้อม ดังนั้น อากาศจึงร้อนจนทำให้เหงื่อไหลออกอย่างมากมาย ในวันกิยามะฮ์ เหงื่อของแต่ละคนจะไหลออกมากแค่ไหน ขึ้นอยู่กับผลกรรม หรือ การกระทำ และผลงานของแต่ละคน บางคนเหงื่อออกถึงตาตุ่ม บางคนถึงสะดือ บางคนออกมากถึงคอหอย และบางคนอีกเช่นกันที่ไม่มีเหงื่อออกมาเลย แม้แต่หยดเดียว

มีรายงานจาก อบูฮุรอยเราะฮ์ แจ้งว่า ท่านเราะซูล กล่าวว่า

"ในวันกิยามะฮ์ มนุษย์จะมีเหงื่อไหลออกมากมาย เจิ่งนองไปในแผ่นดิน มีความสูงถึง 70 ศอก และท่วมขึ้นมาจนถึงใบหูของเขา" (บันทึกโดย บุคอรีย์ และมุสลิม)

มีรายงานจาก มิกดาด อิบนุ อัสวัด แจ้งว่า ท่านเราะซูล กล่าวว่า

"แท้จริง เหงื่อของมนุษย์จะท่วมท้นตัวของเขาในวันกิยามะฮ์ จนทำให้เขาพูดขึ้นว่า โอ้ พระเจ้าของข้าพระองค์โปรดนำข้าพระองค์ ไปให้พ้นสภาพเช่นนี้เสียเถิด แม้จะพาไปเข้านรกก็ตาม" (บันทึกโดย อัฎฎอบรอนีบ์ อบูยะอลา และ อิบนุ ฮิบบาน)

อัลลอฮ์ ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอาน ซูเราะฮ์ อัฎฎูร อายะฮ์ที่ 27-28 ความว่า

"แล้วอัลลอฮ์ทรงเมตตาพวกเรา และทรงคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษแห่งลมร้อน แท้จริงก่อนหน้านี้ (โลกดุนยา) เราได้วิงวอนต่อพระองค์ (ให้พ้นจากไฟนรก) แท้จริงพะองค์เป็นผู้ทรงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นผู้รงเอ็นดูเมตตาเสมอ ฌฉพาะผู้ศรัทธาในโลกอาคิเราะฮ์"

อัลลอฮ์ ทรงตรัสว่า

"และอัลลอฮ์ ทรงประทานร่มเงาให้แก่พวกเจ้า จากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมา (อันได้แก่ ต้นไม้ และภูเขา ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ) และทรงให้ภูเขาเป็นที่พักพิงแก่พวกเจ้า และทรงประทานเครื่องนุ่งห่มให้แก่พวกเจ้า เพื่อป้องกันความร้อน และใช้ป้องกันในยามศึกสงคราม (ดังเช่น เสื้อเกราะ) ในทำนองนั้นแหละ ที่พระองค์ได้ประทานความโปรดปราน ของพระองค์อย่างครบถ้วน แก่พวกเจ้า เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้นอบน้อม ยอมจำนนต่อพระองค์" (อันนะหล์ / 81)

อัลลอฮ์ ทรงตรัสว่า

"แท้จริงนรก ญะฮันนัมนั้น เป็นสถานที่สำหรับสอดส่อง เป็นสถานที่กลับของบรรดาผู้ที่ละเมิด พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล พวกเขาจะไม่ได้ลิ้มรสความเย็น หรือเครื่องดื่มใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากน้ำร้อนที่เดือดพล่าน น้ำเหลืองและน้ำหนอง เท่านั้น อันเป็นการตอบแทนที่สาสม ทั้งนี้ เพราะพวกเขามิได้หวังว่า จะมีการชำระสอบสวน พวกเขาปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเราโดยสิ้นเชิง ข้า(อัลลอฮ์)ได้จารึกทุกสิ่งไว้แล้ว อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ในสมุดบันทึก ดังนั้น พวกเจ้าจงลิ้มการลงโทษเถิด แล้วข้า(อัลลอฮ์) ไม่เพิ่มอะไรให้แก่พวกเจ้า นอกจากการลงโทษทรมาน เท่านั้น" (อัมมา / 21-30)

แท้จริง ร่มเงาของอัลลอฮ์ ในโลกอาคิเราะฮ์นั้น ไม่เสมอเหมือนกัน สำหรับมนุษย์ทุกคน มีบางคนเท่านั้นที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ ที่อัลลอฮ์ ทรงปลูกขึ้น ดังดำรัสของพระองค์ที่ว่า

"ผู้ทรงทำให้มีไฟจากต้นไม้ที่เขียวสด สำหรับพวกเจ้า ดังนั้น พวกเจ้าก็ได้จุดไฟจากมัน(น้ำมันมะกอก)" (ยาซีน / 80)

"และพระองค์ทรงให้มีสวนผลไม้ขึ้นมากมาย ทั้งที่มีร้านและไม่ร้าน (ดังเช่นองุ่นพันธ์ต่าๆ เป็นต้น)" (อัลอันอาม / 141)

พี่น้องทั้งหลาย

ร่มเงาในโลกอาคิเราะฮ์นั้น จะเป็นของบรรดาผู้ที่รักมัสยิด และรักพี่น้องผู้ศรัทธา มากกว่าสิ่งใด

ร่มเงาของอัลลอฮ์ ในโลกอาคิเราะฮ์นั้น จะเป็นของผู้ที่เกรงกลัวอัลลอฮ์ ขณะที่มีสตรีผู้สูงศักดิ์สวยงาม ทรงอิทธิพล มายั่วยวนแกมบังคับ ให้เขาทำมิดีมิร้ายกับนาง แต่เขากลับปฏิเสธ ไม่ยอมทำตาม

ร่มเงาของอัลลอฮ์ ในโลกอาคิเราะฮ์นั้น จะเป็นของผู้ที่ร่ำไห้ น้ำตานองหน้า อันเนื่องมาจากการนอบน้อมถ่อมตน และเกรงกลัวอัลลอฮ์ อย่างแท้จริง

ร่มเงาของอัลลอฮ์ ในโลกอาคิเราะฮ์นั้น จะเป็นของคนที่เคารพสักการะ ต่ออัลลอฮ์ เกรงกลัวพระองค์ ในทุกสภาพการณ์ ในทุกเวลาและสถานที่

ร่มเงาของอัลลอฮ์ ในโลกอาคิเราะฮ์นั้น จะยังงอยู่ตลอดไป ไม่หายไปไหน ดังดำรัสของพระองค์ที่ว่า

"มีผลไม้ และร่มไม้ และร่มเงาอยู่ตลอดกาล นั่นคือบั้นปลายของผู้ที่ยำเกรง ส่วนบั้นปลายของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น คือ ไฟนรก" (อัรเราะอด์ / 35)

พี่น้องทั้งหลาย

การที่เราประสบกับความร้อนจ้าของดวงอาทิตย์ ทำให้เราน่าจะรำลึกถึงอาคิเราะฮ์ เพราะเมื่อมีเหงื่อออกเนื่องจากอากาศร้อนอบอ้าว ทำให้เรานึกถึงเหงื่อที่จะต้องพบในวันกิยามะฮ์ ดังที่ท่านนะบี ได้บอกให้เรทราบมาแล้ว เมื่อเราดื่มน้ำเย็น เปิดพัดลม หรือเข้าห้องแอร์เพื่อบรรเทาความร้อน เราต้องระลึกว่า ในโลกอาคิเราะฮ์นั้น เราไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆ ในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในโลกนี้ นอกจากการงานที่ดี ที่เราได้กระทำไว้ เท่านั้น

อัลลอฮ์ ตรัสไว้ในซูเราะฮ์ อัตตะหรีม อายะฮ์ที่ 6 ความว่า

"โอ้บรรดา ผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลาย จงระวังตัวของพวกเจ้า และครอบครัวของพวกเจ้า ให้พ้นจากไฟนรกเถิด ซึ่งเชื้อเพลิงของมัน คือ มนุษย์ และก้อนหิน (รูปปั้น)"

สิ่งที่ช่วยบรรเทาความร้อนของไฟนรกได้ก็คือ การบริจาคทาน(ศอดะเกาะฮ์) เพราะว่า ท่านเราะซูล กล่าวว่า

"จงระวังไฟนรกเถิด แม้จะด้วยการทำทาน ด้วยอินทผลัมเพียงซีกเดียวก็ตาม" (บันทึกโดย บุคอรีย์ และมุสลิม)

ท่าน อิบนุ อุ๊กบะฮ์ อิบนุ อามิร แจ้งว่า ได้ยินท่านเราะซูล กล่าวว่า

"บุคคลทุกคนจะอยู่ภายใต้ร่มเงา แห่งการทำทานของเขา จนกว่าการชี้ขาด หรือการตัดสินในระหว่างมนุษย์ (ในวันกิยามะฮ์) จะสิ้นสุดลง" (บันทึกโดย อะหมัด อิบนุ คุไชยมะฮ์ อิบนุ ฮิบบาน และ อัลฮากิม)

ท่านเราะซูล กล่าวว่า

"ร่มเงาของผู้ศรัทธา ในวันกิยามะฮ์นั้น ขึ้นอยู่กับการทำงานของเขา"

อัลลอฮ์ ทรงตรัสว่า

" โอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลาย จงเกรงกลัวอัลลอฮ์เถิด และทุกชีวิตจงพิจารณาเถิดว่า ได้เตรียมสิ่งใดไว้สำหรับพรุ่งนี้ (วันกิยามะฮ์)บ้าง และจงเกรงกลัวอัลลอฮ์เถิด แท้จริง อัลลอฮ์ ทรงรู้ดียิ่ง ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกัน และจงอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่ลืมอัลลอฮ์ มิฉะนั้น อัลลอฮ์ จะทรงทำให้พวกเขาลืมตัวของพวกเขาเอง ชนเหล่านี้แหละคือ บรรดาผู้ฝ่าฝืน ชาวนรกกับชาวสวรรค์นั้น จะเหมือนกันอย่างนั้นหรือ ส่วนชาวสวรรค์นั้น คือ ผู้ที่ได้รับชัยชนะ" (อัล ฮัชร์ / 18-20)

พี่น้องทั้งหลาย

การที่อากาศร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ หรือเย็นขึ้นเรื่อยๆนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากปฏิกิริยาในนรก นั่นเอง ดังนั้นเมื่อพวกท่านประสบกับความร้อน อย่างรุนแรง ก็จงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ ให้พ้นจากความร้อนของนรกญะฮันนัม จงเตรียมตัวเอาไว้สำหรับวัน ทีจะต้องพบกับอัลลอฮ์ ด้วยการมีความตักวา ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ ให้มาก ทั้งนี้เพื่อที่จะได้รอดพ้นจากการลงโทษของพระองค์นั่นเอง

พระองค์ อัลลอฮ์ ทรงตรัสว่า

"และพวกเจ้าจงเกรงกลัววันหนึ่ง ซึ่งพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปสู่พระองค์ แล้วแต่ละชีวิตจะถูกตอบแทนโดยครบถ้วน ตามที่แต่ละชีวิต ได้ขวนขวายไว้ โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอธรรม" (อัลบะเกาะเราะฮ์ / 218)

ขออัลลอฮ์ ทรงคุ้มครองเรา ให้พ้นจากความร้อนของไฟนรกด้วยเถิด และขอพระองค์ทรงให้เราได้รับเกียรติ เป็นชาวสวรรค์ของพระองค์ด้วยเถิด อามีน


เขียนโดย: อ.มาลิก โยธาสมุทร

ลิ้งก์ที่มา: http://www.islammore.com/main/content.php?page=sub&category=55&id=1074

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).