Loading

 

เวลา คือต้นทุนของชีวิต

อัลลอฮ์ ได้สาบานด้วยกาลเวลา ในช่วงเริ่มต้น ซูเราะฮ์อัลอัศร์ ในคำว่า "วัลอัศร์" แปลว่า "ข้าสาบานด้วยกาลเวลา" เพราะเวลานั้นมีเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นอย่างน่าประหลาด ทั้งความสุข ความทุกข์ การมีสุขภาพดี การเจ็บป่วย ความร่ำรวย ความยากจน หรือตกอับ ความมีเกียรติยศ ฐานะสูงส่ง หรือต่ำต้อย ไร้อำนาจ ซึ่งกาลเวลนั้น ถูกจัดวางโดยอัลลอฮ์ เป็นปี เป็นเดือน เป็นชั่วโมง เป็นนาที เป็นวินาที และเราก็ไม่สามารถจะหยุดเวลาไว้ได้แม้เพียงเศษเสี้ยวของวินาที หรือย้อนเวลากลับไปสู่อดีตได้

สิ่งที่เราประมวลไว้ได้จากซูเราะฮ์นี้ ได้กล่าวถึงหลักสำคัญของอิสลามที่ยิ่งใหญ่ และธรรมนูญแห่งการดำเนินชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์ คือ พระองค์ได้สาบานด้วยกาลเวลา ที่ครอบคลุมเหตุการณ์อันน่าประหลาด และบ่งบอกถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์ และเหตุผลอันลึกลับ ที่มีผลต่อความสูญเสีย และขาดทุนของบรรดามนุษยชาติ ยกเว้นบรรดาผู้ที่ยึดถือปฏิบัติตนอยู่ 4 ประการ คือ

1-การอิหม่าน (ศรัทธา)
2-การทำผลงานที่ดี (ทำความดี)
3-การตักเตือนด้วยสัจธรรม เพื่อยึดมั่นในสัจธรรมของอัลลอฮ์
4-การตักเตือนด้วยความอดทน และให้มีความอดทน
ท่านอัลบัยฮะกีย์ ได้นำเสนอรายงาน จากอบู ฮุซัยฟะฮ์ ว่า

"ได้ปรากฏว่า มีชายสองคนจากบรรดาสาวกของท่านเราะซูล เมื่อเขาพบกันแล้ว ก็จะยังไม่แยกย้ายกันไป จนกว่าคนใดคนหนึ่ง จะอ่านซูเราะฮ์ อัลอัศร์ ให้อีกคนหนึ่งฟัง แล้วก็ให้สลามลากันไป"

อิหม่ามชาฟิอีย์ กล่าวว่า

"หากอัลลอฮ์ จะไม่ทรงประทานอะไรมา นอกจากซูเราะฮ์นี้ ก็เป็นการเพียงพอแล้วสำหรับมนุษย์"

ความหมายและคำอธิบาย

อายะฮ์ที่ 1 อัลลอฮ์ ตรัสว่า "ข้าสาบานด้วยกาลเวลา" (ซึ่งมนุษย์ทุกคนต่างมีชีวิตอยู่ ตั้งแต่เกิดจนตาย และเวลาก็จะมีอยู่ตลอดไป จนไปสู่โลกอาคิเราะฮ์ การหมุนเวียนเปลี่ยนไป กลางวัน กลางคืน ฤดูหนาว ฤดูร้อน ตลอดทั้งมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นจาก อดีต ทั้งดี เลวร้าย ความสุข ความทุกข์ การมีอำนาจขึ้นมาของบางคน บางกลุ่ม การอ่อนแอลงของกลุ่มต่างๆ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นตามกำหนดของอัลลอฮ์ ทั้งสิ้น)

อายะฮ์ ที่ 2 "แท้จริง มนุษย์ย่อมอยู่ในภาวะความขาดทุน"(สิ้นอำนาจ อ่อนแอลง หรือหลงผิด ทำงานของดุนยาอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ขาดทุนงานด้านอาคิเราะฮ์ นอกจากนี้อัลลอฮ์ ยังห้ามมนุษย์ มิให้สาปแช่งกาลเวลา เพราะมันมีคุณค่าสำหรับมนุษย์ อัลลอฮ์ ทรงสร้างกาลเวลา ให้เป็นต้นทุนของชีวิตมนุษย์ ดังฮะดิษที่รายงานจากอบูฮุรอยเราะฮ์ ว่า

"พวกท่านอย่าได้ด่าประนามกาลเวลา เพราะอัลลอฮ์ คือ กาลเวลา" (เจ้าของเวลา คือผู้ทรงสร้างเวลา และทรงอยู่เหนือกาลเวลา) (บันทึกโดยมุสลิม)

อายะฮ์ ที่ 3 "ยกเว้นแต่บรรดาผู้ศรัทธา และได้ประกอบความดีงามไว้ นานัปการ และต่างตักเตือน ด้วยสิ่งที่เป็นความจริง และต่างตักเตือนกัน ด้วยความอดทน" (หมายความว่า มีบรรดาผู้คนอีกมากมาย ที่พ้นจากการขาดทุน เพราะได้มีชีวิตอยู่ในกาลเวลาอย่างผู้ชนะกำไร ด้วยการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ ต่อเราะซูล และหลักการอิสลาม และปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ภักดีต่ออัลลอฮ์ รักษาคำมั่นสัญญาของอัลลอฮ์ และมนุษย์ด้วยกันอย่างดี และห่างไกลจากความชั่วที่ทำตามอำเภอใจ และมีความยำเกรง คอยตักเตือนกันด้วยสัจธรรม และมีความอดทน ในการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลอฮ์ และอดทนไม่ฝ่าฝืนบัญญัติห้ามของพระองค์ พร้อมทั้งตักเตือนกันให้มีความอดทน

ข้อสรุปที่ได้จากซูเราะฮ์นี้

1. มนุษย์นั้น แม้ว่าจะมีทรัพย์สมบัติมากมาย และมีผลประกอบการทีประสบผลสำเร็จ ยังคงอยู่ในความขาดทุนอยู่ ถ้าหากเขาไม่ได้ลงทุน และประกอบกิจการเพื่ออาคิเราะฮ์อย่างแท้จริง

2. อัลลอฮ์ ได้สาบานว่า เวลาใด ยุคใด สมัยใด มนุษย์ก็ยังตกอยู่ในความขาดทุนเป็นส่วนใหญ่ เพราะพระองค์เป็นผู้สร้างและกำหนดเวลาเพียงพระองค์เดียว ให้สภาพการต่างๆผ่านไป ทั้งดีขึ้น และ แย่ลง เป็นการแสดงให้รู้ว่า อัลลอฮ์ ทรงมีความสมบูรณ์ ในอำนาจการบริหารควบคุมได้อย่างสิ้นเชิง

3. อัลลอฮ์ ได้ตัดสินด้วยสัญญาร้าย เพราะมันคือการขาดทุนอย่างย่อยยับของมนุษย์ทั้งหมด เว้นแต่ผู้ที่นำพาสิ่งต่างๆ และยึดถือปฏิบัติในหลักสี่ประการ คือ การอิหม่าน ศรัทธา , การทำความดี , การตักเตือนด้วยสัจธรรม เพื่อการยึดมั่นอยู่ในสัจธรรมของอัลลอฮ์ , การตักเตือนกันในรื่องความอดทน และด้วยความอดทนต่อกฏกำหนดสภาวะต่างๆของอัลลอฮ์ และยึดมั่นในคำสอนของพระองค์อยู่เสมอ

ทุกคนมีต้นทุนเวลาในแต่ละวันเท่ากัน จงแสวงหากำไร จากเวลาในชีวิตที่มีอยู่ ให้มากๆเถิด


เขียนโดย: อ.อับดุลลอฮ์ แดงโกเมน

ลิ้งก์ที่มา: http://www.islammore.com/main/content.php?page=sub&category=5&id=1035

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).