Loading

 

วางแผนดี เพื่ออนาคตครอบครัว

การที่จะเป็นพ่อบ้านที่ดีก็ต้องวางแผนครอบครัวให้ดี หน้าที่นี้มิเพียงจะตั้งหน้าตั้งตาหาเงินดูแลครอบครัวเท่านั้น แต่จะต้องเป็นพ่อบ้านที่รอบครอบ รู้จักวางแผนอนาคตครอบครัวและมองการณ์ไกล โดยใช้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนา เป็นปากกาขีดเขียนออกแบบแผนผังครอบครัว โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ภรรยา และลูกๆ ที่คอยเชื่อฟังและปฏิบัติตามในเรื่องที่ไม่ผิดต่อหลักการศาสนา

แผนผังแรกที่พ่อบ้านควรวางคือ เฟ้นหาหลักที่จะทำให้แผนดำเนินได้ราบรื่น นั่นคือ คู่ครองที่เหมาะสมทั้งทางด้านศาสนา การศึกษา ฐานะ วงศ์ตระกูล กิริยามารยาท เป็นทั้งเพื่อนคู่คิด และดูแลลูกๆของเราในอนาคต

ต่อจากนั้น หลังจากแต่งงานแล้ว การใช้ชีวิตของพ่อบ้านจะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น พ่อบ้านต้องรู้จักวางแผนทั้งการใช้จ่ายเงินทอง การแบ่งเวลาให้ครอบครัว การปูทางเพื่ออนาคตของลูก

อัลลอฮ์ ได้ตรัสไว้ความว่า

"และสำหรับสามีนั้น มีหน้าที่เหนือกว่าภรรยา (เป็นทั้งคู่คิด เป็นมิตรที่ดี และเป็นผู้นำในบ้าน)"

(อัลบอกะเราะฮ์ 228)

ท่านเราะซูล ได้กล่าวว่า

"ทุกๆคนในหมู่พวกท่านเป็นผู้ดูแล และทุกคนในหมู่พวกท่านจะต้องถูกสอบสวนถึงผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล สามีก็เป็นผู้ดูแลครอบครัวของเขา"

(บันทึกโดยอิหม่ามอัลบุคอรีย์ และมุสลิม)

หนึ่งในพ่อบ้านตัวจริงที่อายุน้อย แต่ความรับผิดชอบยิ่งใหญ่ ก็คือ ท่านญาบิร อิบนุ อับดุลลอฮ์ ท่านตัดสินใจแต่งงานเมื่ออายุยังน้อย พร้อมทั้งแบกภาระหน้าที่ในการดูแลพี่น้อง ภายหลังจากที่พ่อของท่านเสียชีวิตในสงครามอุฮุด ภาระหนังตรงนี้เองที่ทำให้ท่านยอมเสียสละความสุขสำราญของเพศชาย เพราะเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต

ท่านเราะซูลได้ไต่ถามท่านญาบิร ว่า "ญาบิร เธอแต่งงานแล้วหรือ ? "

ท่านญาบิร ตอบว่า "ครับท่านเราะซูล"

ท่านเราะซูล ถามต่อว่า "แต่งกับหญิงโสด หรือหญิงหม้าย"

ท่านญาบิร ตอบว่า "แต่งกับหญิงหม้ายครับ"

เป็นที่น่าแปลกใจว่า เพราะอะไรคนโสดและอยู่ในวัยหนุ่มเช่นนี้ จึงเลือกแต่งงานกับหญิงที่อายุมากกว่า และยังเป็นหม้าย โดยปกติแล้วธรรมชาติของผู้ชายโสด ย่อมชอบหญิงสาวโสดมากกว่าหญิงหม้าย

ท่านเราะซูล ถามด้วยความสงสัยว่า "ทำไมเธอไม่แต่งงานกับหญิงโสดเล่า ? จะได้หยอกล้อกันได้"

ท่าญาบิร ให้เหตุผลว่า "พ่อของผมเสียชีวิตในสงครามอุฮุด ผมมีหน้าที่ต้องดูแลน้องสาว 9 คนที่เหลืออยู่ พวกเธอยังเด็ก เพียงแต่กำลังผมคนเดียวคงจะดูแลไม่ไหว ผมจึงตัดสินใจเลือกภรรยาที่เป็นหม้าย และอายุมากกว่ามาดูแลน้องสาวและอบรมพวกเธอครับ"
สิ่งที่ท่านญาบิรตัดสินใจ นับว่าเป็นความเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อคนในครอบครัว ท่านมีการวางแผนอนาคตและมองการณ์ไกล ผ่านการตัดสินใจที่แยบยล ท่านตระหนักดีว่า หากท่านเลือกหญิงโสด แน่นอนย่อมสร้างความสุขสำราญให้ได้ แต่ผลเสียที่ตามมาคือ นางไม่สามารถจะดูแลและอบรมสั่งสอนน้องสาวของท่านให้เชื่อฟังได้

ท่านเราะซูล ได้ขอดุอาอ์ให้ญาบิรและครอบครัว ให้ได้รับความบารอกัต ความจำเริญจากอัลลอฮ์ แล้วชีวิตของท่านก็เป็นจริงดังคำขอพรของท่านเราะซูล

"จงปฏิบัติต่อภรรยาด้วยดี แท้จริงนางคือผู้ช่วยเหลือพวกท่าน"

(บันทึกโดยอิหม่ามอัลบุคอรีย์ และมุสลิม)จากหนังสือ "ให้สองหัวใจผูกพันด้วยศรัทธา"


เขียนโดย; วีด๊าด สุขถาวร

ลิ้งก์ที่มา: http://www.islammore.com/main/content.php?page=sub&category=4&id=2296

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).