Loading

 

ปิดเทอมใหญ่ หัวใจ(ไม่)ว้าวุ่น

มวลการสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาล ความเมตตาจำเริญและความศานติจงมีแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม...

            พึงสำเหนียกเถิดว่า..เวลา คือ ชีวิต

            เมื่อท่านละเลย เพิกเฉยต่อเวลา..ก็เท่ากับว่าเพิกเฉยต่อชีวิต

          เฉกเช่นกันหากท่านสนใจต่อเวลา..ก็เท่ากับสนใจต่อชีวิต

            เวลา..นับว่าเป็นความยุติธรรมอีกประการ ที่พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลมอบให้แก่มวลมนุษยชาติ แต่..ยี่สิบสี่ชั่วโมงในหนึ่งวันของแต่ละคนจะมีเนื้อสารัตถะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่ที่ว่าใครใช้ไปอย่างไร? หากหมดไปกับการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺและรับใช้ศาสนาของพระองค์ เขาจะได้รับคุณค่าจากวันเวลา และหากว่าเขาใช้ให้หมดไปกับเรื่องไร้สาระ ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ เขาเป็นผู้หนึ่งที่มิอาจหลุดพ้นจากความขาดทุนล้มเหลว

            ในอัลกุรอานมีอยู่หลายอายะฮฺอัลลอฮฺได้สาบานด้วยกับเวลา อาทิ วัลอัศริ.. วัฎฎุฮา..วัลฟัจญริ..วัลลัยลิ..

            “ความโปรดปรานสองประการที่ผู้คนส่วนมากเพิกเฉย ได้แก่  หนึ่ง.. การมีสุขภาพดี สอง..เวลาว่าง” (หะดีษบันทึกโดยอัล-บุคอรีย์)

         “ในวันกิยามะฮฺ..เท้าทั้งสองข้างของบ่าวจะไม่ถูกเคลื่อนย้าย จนกว่าจะถูกสอบสวนถึงเรื่องราวสี่ประการ...ส่วนหนึ่งได้แก่..จะถูกสอบสวนถึงเรื่องอายุ เขาได้ใช้ให้หมดไปอย่างไร??” (หะดีษเศาะฮีหฺของอัฏ-ฏ็อบรอนีย์)

 

            คนหนุ่มสาวแห่งอิสลาม..พี่น้องผู้เดินอยู่ในแวดวงการศึกษา..

         ปิดเทอมใหญ่..ทำอย่างไร หัวใจจะ (ไม่) ว้าวุ่น?? นี่คือคำตอบหรือทางออกของโจทย์ข้อดังกล่าว ส่วนหนึ่งที่จะแนะนำกิจกรรมหรือโปรแกรมที่สมควรให้มีในช่วงปิดเทอม ดังต่อไปนี้

            หนึ่ง..วางโปรแกรมในการท่องจำอัลกุรอาน

 

หวังว่าทุกคนอยากเป็นผู้หนึ่งจากบรรดาผู้ที่ดีเลิศที่สุด อันบังเกิดจากการเรียนหรือการสอนอัลกุรอานดั่งความหมายหะดีษที่บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์

 มีค่ายอบรมต่างๆ มากมาย หรือเรียนเป็นกรณีพิเศษ เข้าท่องจำกับโรงเรียนตะหฺฟีซ โดยกำหนดเอาไว้ช่วงปิดเทอมนี้ต้องได้สักสองหรือสามญุซ ก็ว่าไป

 

            สอง..ให้ความสนใจต่อสุนนะฮฺหรือหะดีษของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

ตัวอย่างของอัครสาวกหรือบรรพชนแห่งคุณธรรมได้ทำไว้ เช่น การเดินทางแรมเดือนเพื่อไปเรียนวิชาการหะดีษ หรือต้องไปอีกแคว้นเมืองเพื่อสืบสายรายงานหะดีษ ฉะนั้นจงฉวยโอกาสในช่วงปิดเทอมท่องจำหะดีษสักสามหรือสี่สิบหะดีษ หรือศึกษาทำความเข้าใจหนังสือริยาฎุศศอลอหีน สี่สิบหะดีษของอิหม่ามนะวะวีย์ เป็นต้น

           สาม..ติดต่อปฏิสัมพันธ์กับเครือญาติ

คงไม่มีเวลาไหนที่จะเหมาะสมไปกว่าช่วงเวลานี่แล้ว ช่วงเปิดเทอมไม่มีเวลาทำให้เราห่างไกลญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัด ต่างอำเภอ หรือแม้กระทั่งในหมู่บ้านเดียวกันก็ตาม การติดต่อเครือญาติเป็นสาเหตุให้ได้รับความเมตตา ได้เข้าสวนสวรรค์ อายุยืนยาว และริซกีเพิ่มพูน (จากความหมายหะดีษบันทึกโดยอัล-บุคอรีย์)

          สี่..ฝึกฝนวิชาชีพเฉพาะด้าน

ช่วงปิดเทอมไม่ใช่ช่วงเวลาของการนอนดึก หรือพักผ่อนตามสบายโดยไม่ต้องทำงาน ไม่ต้องรับผิดชอบอะไร แต่..เป็นช่วงโอกาสที่จะทำงานเสริมหรือฝึกฝนด้านต่างๆ อาทิ ช่างไฟฟ้า ช่างตัดผม ทำขนม เย็บปักถักร้อย ซ่อมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อวิชาชีพเหล่านี้จะเป็นต้นทุนในการแสวงหาปัจจัยยังชีพที่หะล้าลในอนาคต

          ห้า..เรียนพิเศษ ติวเข้ม เข้าคอร์สเฉพาะรายวิชาที่ต้องการ

ในกรณีที่ต้องการให้มีความรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือสร้างความเข้มแข็งในบางรายวิชาที่อ่อนจนเป็นสาเหตุให้เรียนช้าไม่ทันเพื่อน เช่น เรียนเสริมวิชาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเพิ่มทักษะด้านภาษา เช่น ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นฐานสำคัญในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป

         หก..เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมใหม่

ทำความรู้จักแบบเรียน รายละเอียดวิชา โดยเฉพาะการเปลี่ยนจากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่ง เช่น เตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย หรือเปลี่ยนช่วงชั้นจากมอต้นเป็นมอปลาย เพราะจะมีวิชาใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เช่น วิชาอุลูมุลกุรอาน มุศฏอละฮฺหะดีษ เคมี หรือชีวะวิทยา หากไม่มีการเตรียมพร้อมจะมีปัญหาในการเข้าเรียนเทอมต่อไป และยิ่งการเรียนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แท็บเล็ต อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ต้องเตรียมตัวก่อนครับ

         เจ็ด..เข้าร่วมทำกิจกรรมสันทนาการ

อย่างเช่นทุกวันนี้มีค่ายอบรมต่างๆ มากมาย พร้อมที่จะให้เราเลือกสรรจะเข้าร่วมค่ายแบบใด (คุณเลือกได้ตามความถนัด) ค่ายอบรมมุสลิมภาคฤดูร้อน ค่ายฝึกทักษะชีวิต ค่ายอบรมนักแปลนักเขียน ค่ายเฉพาะมุสลิมะฮฺ ค่ายกิรออะตีย์ ค่าย..ค่าย.. ฯลฯ

เพราะในค่ายอบรมฯ เราสามารถพบคนเก่ง คนกล้า คนดี ได้หลากหลาย เมื่อพบกลุ่มดังกล่าวทำให้มีความกระหายอยากเป็นคนเก่ง คนกล้า คนดีเฉกเช่นคนกลุ่มนั้น

         แปด..เยี่ยมเยียนผู้รู้ นักวิชาการ และบรรดาคนดีๆ

เป็นการเพียงพอจากหะดีษของอบูมูสา อัล-อัชอะรีย์ หะดีษเดียวก้อเกินพอ ความว่า “ผู้ใดที่เยี่ยมเยียนคนป่วย หรือเยี่ยมเยียนพี่น้องเพื่ออัลลอฮฺ มีเสียงเรียกขึ้นว่า ท่านได้ทำดีแล้วและทางเดินของท่านก็ดีแล้ว และท่านได้เตรียมที่พำนักไว้ในสวนสวรรค์แล้ว”

         เก้า..ฝึกฝนตนเองในการทำอิบาดะฮฺ

ในช่วงปิดเทอมเป็นโอกาสดีสำหรับการได้อบรมขัดเกลาจิตใจโดยการทำอิบาดะฮฺในรูปแบบต่างๆ เช่น ละหมาดสุนนะฮฺ กิยามุลลัยน์ ฎุฮา วิตรฺ สุนนะฮฺก่อน-หลังละหมาดฟัรฎู การถือศีลอดสุนนะฮฺ ไปร่วมละหมาดญะมาอะฮฺที่มัสยิด และความดีงามในรูปแบบอื่นๆ

       สิบ..ใช้ชีวิตอยู่ร่วม/พักผ่อน/ท่องเที่ยวพร้อมกับสมาชิกในครอบครัว

ออกไปท่องเที่ยวหรือพักผ่อนอันเนื่องจากภารกิจหน้าที่ถูกพันธนาการในช่วงเปิดเรียนมาเป็นระยะเวลาหลายเดือน ปิดเทอมจึงเป็นอีกโอกาสไปเที่ยวตามสถานที่ๆ ศาสนาอนุมัติ ไม่ว่าจะเป็นทะเล ภูเขา หรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ และสิ่งที่ควรตระหนักไม่เฉลิมฉลองด้วยกับเสียงเพลง การละเล่นที่ต้องห้าม การแต่งกายที่ไม่สอดรับกับหลักการอิสลาม หรือเที่ยวจนกระทั่งหลงลืมเวลาทำอิบาดะฮฺ

            สิบเอ็ด..บริโภคเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์

            ในยุคปัจจุบันนับเป็นโอกาสสำคัญต่อการที่เราจะแสวงหาความดีงาม โดยเฉพาะช่วงเวลาปิดเทอมเราใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

            ตา..อย่าหมดเวลาไปกับเรื่องไร้สาระหรือสิ่งต้องห้าม ยิ่งวันนี้ทีวีภาคมุสลิมมีอยู่หลายช่อง เราจะกล่าวอ้างว่าไม่รู้จะดูอะไรไม่ได้อีกแล้ว

            หู..วัยรุ่นส่วนมากหมดเวลาไปกับเสียงเพลง นอนกระต็อบ นั่งร้านน้ำชา เสพเพลงด้วยกับอุปกรณ์สื่อสารรูปแบบต่างๆ อย่างง่ายดาย วันนี้เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาฟังเรื่องที่เป็นสาระแทน เช่น อัลกุรอาน บรรยายธรรม หรืออนาชีดแทนบทเพลง

            อินเตอร์เน็ต..เราใช้เวลาหมดไปกับหน้าจอมอนิเตอร์วันละหลายชั่วโมง ถามว่าเราได้ใช้ให้หมดไปกับเรื่องใด?? ทำไมเราไม่อ่าน ดู ฟัง สิ่งที่เป็นประโยชน์?? ทำไมบทความดีๆ เราไม่ฟอเวิร์ดต่อให้พรรคพวกเพื่อนฝูง เคยรู้ความหมายของหะดีษนี้มาก่อนหรือไม่? “แน่แท้การที่อัลลอฮฺชี้นำบุคคลหนึ่ง อันเนื่องจากท่านเป็นสาเหตุ เป็นสิ่งดีงามสำหรับท่านมากกว่าได้รับอูฐสีแดงเสียอีก”

        อ่านหนังสือ..ของที่ง่ายที่สุดในช่วงอยู่กับบ้านหรือเดินทางคือการอ่านหนังสือ หรือบทความทางวิชาการในเว็บไซต์ต่างๆ เช่น www.IslamHouse.com เป็นต้น กำหนดไว้เลยปิดเทอมนี้อ่านหนังสือให้ได้สัก 2,000 หน้า หรือ 10 เล่ม เพราะการตั้งเป้ามีไว้เพื่อพุ่งชน เป็นการท้าทายความมุ่งมานะของตัวเอง

            แต่งหรือแปลหนังสือ เขียนบทความ คำสั้นๆ ฯลฯ .. เพื่อการดะวะฮฺหรือเตือนสติตัวเองและคนอื่น เราขอย้ำว่า-ค่าของคน..อยู่ที่ผลของงาน-

            เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ สไกป แชท ฯลฯ..เราใช้สื่อที่กำลังครอบครองให้หมดไปกับเรื่องใด??มีสักช่วงเวลาไหมที่เราใช้เพื่อการดะวะฮฺ ลองอ่านหะดีษข้างบนอีกครั้ง หากเราใช้ไปแล้วมีคนรับอิสลาม (บางครั้งเราอาจไม่รู้ตัวก็ได้ เพราะเรากำลังยืนอยู่ปากหุบเหวของความไร้พรมแดน) เราได้รับความดีงามเกินคณานับ หรืออย่างน้อยแล้ว “ผู้ใดที่แนะนำให้คนอื่นทำความดี เขาจะได้รับความดีเสมือนที่คนนั้นกระทำ

 และ

        สิบสอง..หางานเสริม ช่วยทำงานที่บ้าน

เพื่อจะได้รู้จักค่าของเงินว่ากว่าจะได้มาต้องแลกกับหยาดเหงื่อ เผื่อเวลาจ่ายจะได้ลดแต่น้อยๆ ใช้จ่ายเฉพาะของที่จำเป็น

            คนหนุ่มสาวแห่งอิสลาม..นักเรียน นักศึกษาผู้ที่กำลังแสวงหาความพอพระทัยจากผู้สร้าง ปิดเทอมใหญ่หัวใจของพวกท่านจะไม่ว้าวุ่น  ต่อไปคือสิ่งที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นในช่วงที่ปิดเทอม

            หนึ่ง..เจตนาเดินทางหรือท่องเที่ยวไปในสถานที่หรือสิ่งที่อัลลอฮฺห้าม

            สอง..นอนมากเกินไป จนเป็นเหตุให้ขี้เกียจ อยู่โรงเรียนตื่นละหมาดศุบฮิปกติ แต่พอกลับอยู่บ้านนอนตื่นสาย

            สาม..นอนดึก เพราะรู้ว่าไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องเข้าแถว ไม่ต้องไปโรงเรียน เป็นเหตุให้ปล่อยตัว ทำอย่างไรก็ได้ นั่งร้านน้ำชา เล่นกีต้าร์ในกระต็อบ ดูบอล นอนดึก คึกคะนอง ประลองฝีมือด้านความเร็ว และไปดิ่งลงในหุบเหวของสารเสพติด ฯลฯ

            สี่..ติดแฟน ปล่อยเวลาทั้งหมดอยู่กับการแชท ติดเอ็ม ส่งเอ็สเอ็มเอส เล่นแคมฟล็อก ล้วนแล้วเป็นสาเหตุทำให้อยู่ในโลกแห่งจินตนาการ เพ้อฝัน ยิ้มคนเดียวทั้งวัน อยู่กับโทรศัพท์มือถือมากกว่าอยู่กับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน

ห้า..เที่ยวมากเกินปริมาณที่ควรจะเป็น เพราะเห็นว่าว่าง ใครชวนไปไหนก็ได้ ไม่ว่างก็ว่าง ไม่จำเป็นเท่าไหร่ก็บอกว่าจำเป็นมาก เชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อ แม่ขอช่วยทำงานไม่ได้เป็นเคือง แต่เพื่อนชวนไม่ได้เป็นยิ้มตกลง และต้องระวังอย่างมากคือวงจรอุบาทว์ ความหายนะที่มาในรูปของสารเสพติด เลือกเอาจะคบคนขายน้ำหอมหรือช่างตีเหล็ก!!!

 

เมื่ออ่านจบ..หวังว่าจะไม่ว้าวุ่น ขอได้รับความอบอุ่นจากทุกความปรารถนาดี

เพราะนัยยะของมุสลิม..เกิดมาเพื่อที่จะให้ทุกอริยบถที่เคลื่อนไหวได้รับมรรคผล การทำความดีต่ออัลลอฮฺไม่มีเสาร์-อาทิตย์ และไม่มีปิดเทอมเล็กหรือเทอมใหญ่

ฉะนั้นจงการันตีกับตัวเองว่า..ไม่ว่าจะปิดหรือเปิดเทอม หัวใจของพวกเราไม่ว้าวุ่นอย่างแน่นอน

แล้วเจอกันใหม่..ในวันเปิดเทอม –อินชาอัลลอฮฺ-

 

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).