Loading

 

คนรักของรอมฎอน

 

คนรักของรอมฎอน

5d6442a5742353895fd062bd4fa45e9d

ใครๆก็อาจ “พูด” ได้ว่ารักรอมฎอน
แต่คนรักของรอมฎอนเท่านั้นที่จะ “แสดง” ให้เห็น

ใครๆก็อาจจะ “อดอาหาร” ได้
แต่คนรักของรอมฎอนเท่านั้นที่จะ “ถือศิลอด” ได้

ใครๆก็อาจ “เข้าหา” อัลกุรอานได้
แต่คนรักของรอมฎอนเท่านั้นที่จะ “เข้าถึง” อัลกุรอานได้

ใครๆก็อาจปลุก “ร่างกาย” ขึ่นมาละหมาดยามค่ำคืนได้
แต่คนรักของรอมฎอนเท่านั้นที่จะปลุก “หัวใจ” ขึ้นมาละหมาดยามค่ำคืนได้

ใครๆก็อาจทำให้ทุกวันในรอมฎอนของเขาเป็นวันที่ดีได้

แต่คนรักของรอมฎอนเท่านั้นที่จะทำให้ทุกวันในชีวิตของเขาเป็นรอมฎอนได้ !

 

.......................................................................................

 

 

ืั้ที่มา  http://peenud.wordpress.com/

 

 

 

แต่คนรักของรอมฎอนเท่านั้นที่จะทำให้ทุกวันในชีวิตของเขาเป็นรอมฎอนได้ !ต่คนรักของรอมฎอนเท่านั้นที่จะทำให้ทุกวันในชีวิตของเขาเป็นรอมฎอนได้ !

 

 

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).