Loading

 

มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อับดุลลอฮฺ อัต-ตุวัยญิรีย์

อัร-ร็อด (การส่งคืนส่วนแบ่งให้ทายาท)

อัร-ร็อด (การส่งคืนส่วนแบ่งให้ทายาท)

 

อัร-ร็อด  คือ  การนำส่วนที่เหลือจากฐานปัญหาให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับมรดกแบบส่วนกำหนด

 

สาเหตุของการร็อด   คือ  ลดส่วนแบ่งของกองมรดกและเพิ่มส่วนแบ่งของทายาท ซึ่งตรงข้ามกับการเอาลฺ

 

ผลจากการร็อด  คือ เป็นการเพิ่มส่วนแบ่งให้กับทายาท

 

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากการร็อด

มรดกของเครือญาติ (ซะวิลอัรหาม)

มรดกของเครือญาติ (ซะวิลอัรหาม)

ซะวิลอัรหาม  คือ  เครือญาติที่ไม่มีสิทธิ์รับมรดก ไม่ว่าจะด้วยส่วนกำหนดหรือส่วนเหลือ

 

ซะวิลอัรหามจะได้รับมรดกด้วยสองเงื่อนไข คือ

- ไม่มีผู้มีสิทธิ์รับมรดกแบบส่วนกำหนด (ยกเว้นสามีหรือภรรยา)   

- และไม่มีผู้มีสิทธิ์รับมรดกแบบส่วนเหลือ

 

ลักษณะการแบ่งมรดกให้แก่ชาวซะวิลอัรหาม

มรดกของทารกในครรภ์มารดา

มรดกของทารกในครรภ์มารดา

 

อัล-หัมลฺ  คือ  ทารกในครรภ์มารดา

 

ทารกในครรภ์จะได้รับมรดกเมื่อใด

ทารกในครรภ์จะได้รับมรดกก็ต่อเมื่อทารกถูกคลอดออกมาและมีเสียงร้อง   และเขาได้อยู่ในมดลูกขณะที่เจ้ามรดกได้เสียชีวิตไป  ถึงแม้ว่าทารกจะเป็นเพียงหยดน้ำอสุจิก็ตาม  และสัญญาณคือ  ทารกมีเสียง, จาม หรือร้องไห้  เป็นต้น

มรดกของกะเทยผู้มีสองเพศ (อัล-คุนซา)

มรดกของกะเทยผู้มีสองเพศ (อัล-คุนซา)

 

อัน-คุนซา  หรือ กะเทย คือ  ผู้ที่มีทั้งอวัยวะเพศชายและเพศหญิง

 

ลักษณะการแบ่งมรดกของกะเทย

1.     

อัล-คุนซา หรือกะเทย ที่ไม่ทราบเพศแน่ชัด  จะได้รับสิทธิ์ครึ่งหนึ่งของสิทธิ์เพศชาย  และครึ่งหนึ่งของสิทธิ์เพศหญิง

มรดกของผู้ที่สาบสูญ

มรดกของผู้ที่สาบสูญ

 

คนสาบสูญ  คือ  ผู้ที่หายไปโดยไม่ทราบข่าวคราว  ไม่มีผู้ใดรู้ว่าเขามีชีวิตอยู่หรือได้ตายไปแล้ว

 

บทบัญญัติเกี่ยวกับคนสาบสูญ

คนสาบสูญมีสองกรณี   คือ ตาย หรือ ยังมีชีวิต, และทุกกรณีก็มีบัญญัติเฉพาะ เช่น บัญญัติเกี่ยวกับภรรยาของเขา, บัญญัติเกี่ยวกับมรดกคนอื่นให้เขา, บัญญัติเกี่ยวกับมรดกของเขาให้แก่คนอื่น และบัญญัติเกี่ยวกับการรับมรดกของคนอื่นพร้อมกับเขา

มรดกของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ ถูกชนหรือในทำนองเดียวกัน

มรดกของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ ถูกชนหรือในทำนองเดียวกัน

 

บุคคลที่จะกล่าวถึงในที่นี้คือ กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิรับมรดกของกันและกัน และทั้งหมดได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วๆ ไป เช่น จมน้ำ ถูกไฟไหม้ ทำสงคราม ตกจากที่สูง อุบัติเหตุรถยนต์ เครื่องบิน รถไฟ หรืออื่นๆ

 

สภาพต่างๆ ของผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ ถูกชน หรือในทำนองเดียวกัน

สภาพการเสียชีวิตของบุคคลข้างต้นมีด้วยกัน  5 กรณีคือ

มรดกส่วนของทายาทที่ทำให้เจ้าของมรดกเสียชีวิต

. มรดกส่วนของทายาทที่ทำให้เจ้าของมรดกเสียชีวิต

 

หุก่มมรดกส่วนของทายาทที่ทำให้เจ้าของมรดกเสียชีวิต มีดังนี้

1. ทายาทผู้ใดฆ่าเจ้าของมรดกด้วยตัวเอง หรือร่วมมือกับผู้อื่น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จะไม่มีสิทธิรับมรดก

มรดกของบุคคลต่างศาสนา

มรดกของบุคคลต่างศาสนา

 

·      

ชาวมุสลิมไม่สามารถเป็นทายาทสืบทอดมรดกจากคนกาฟิรฺ และคนกาฟิรฺก็ไม่สามารถเป็นทายาทสืบทอดมรดกจากชาวมุสลิม เพราะความแตกต่างทางศาสนา และเนื่องจากว่าคนกาฟิรฺอยู่ในข่ายของผู้ที่เสียชีวิตแล้ว (มัยยิต) และที่เสียชีวิตแล้วไม่สามารถเป็นทายาทสืบทอดมรดกของคนเป็น (มุสลิม) ได้

การรับมรดกของสตรี

การรับมรดกของสตรี

 

ศาสนาอิสลามให้เกียรติต่อสตรีเสมอ และได้มอบสิทธิทางมรดกแก่นางตามสภาพความเหมาะสมของนางดังต่อไปนี้

1.     

บางครั้ง นางจะรับส่วนแบ่งมรดกเท่ากับส่วนแบ่งของผู้ชาย เช่นในกรณีของพี่น้องชายหญิงร่วมมารดาเมื่อพวกเขารวมกันรับมรดก พวกเขาจะได้ส่วนแบ่งอย่างเท่าเทียมกัน

การกันสิทธิในมรดก (อัล-หัจญ์บุ)

การกันสิทธิในมรดก (อัล-หัจญ์บุ)

 

การกันสิทธิ (อัล-หัจญ์บุ)  หมายถึง  การกันมิให้ผู้เป็นทายาทได้รับมรดกไม่ว่าจากมรดกทั้งหมดหรือจากส่วนแบ่งที่ดีกว่า

การกันสิทธิ  นับเป็นบทหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของวิชาว่าด้วยเรื่องมรดก ผู้ที่ไม่รู้รายละเอียดบทนี้อาจจะทำให้เจ้าของสิทธิไม่ได้รับมรดกหรือส่วนแบ่งอาจจะถูกจัดให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิ ซึ่งทั้งสองประการเป็นความผิดและเป็นการอธรรม

 

ทิศทางหรือฝั่งการสืบมรดกของผู้รับมรดกแบบส่วนที่เหลือ(อะเศาะบะฮฺ)

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).