Loading

 

แนะนำอิสลาม

การแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย

การแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย

 

การแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสามารถกระทำได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
 

 

สาเหตุของการเกิดการก่อการร้าย

สาเหตุของการเกิดการก่อการร้าย

 

 ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดการก่อการร้าย ข้าพเจ้าขอสรุปพอสังเขปดังนี้

 

ผมกลัวตาย ก่อนที่จะรับอิสลาม

ผมกลัวตาย ก่อนที่จะรับอิสลาม

 

หน้าที่ของมนุษย์

หน้าที่ของมนุษย์

 

มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺผู้อภิบาลแห่งสากลโลก

 

          การที่อัลลอฮ์ ทรงเลือกมนุษย์ให้มาอาศัยอยู่ในโลกใบนี้ ก็เพื่อต้องการเลือกมนุษย์ให้เป็นตัวแทน มาดำเนินชีวิตตามความประสงค์ของพระองค์ พระองค์ได้สร้างมนุษย์คนแรกมาคือท่านนบี อาดัมอะลัยอิสสลาม และได้สร้างคู่ครองของท่านมา คือ เฮาวา เพื่อมาใช้ชีวิตร่วมกับท่าน และอัลลอฮฺได้สอนท่านนบี อาดัมอะลัยอิสสลามในทุกๆเรื่อง สำหรับเรื่องนี้อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ในคัมภีร์ อัลกุรอาน ที่ว่า

ใครคือ “มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม”?

ใครคือ “มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม”?

 

 

       ใครคือ “มุหัมมัด” ? ชายคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ที่มุสลิมจำนวนกว่าพันล้านคนได้ยอมปฏิบัติตามเขา  เขาคือ ? นักวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมกระนั้นหรือ ! หรือเขาคือ เจ้าชายผู้เป็นที่รัก? ! หรือเขาคือ นายกรัฐมนตรีที่มากด้วยประสบการณ์ !  หรือเขาคือ กษัตริย์ผู้ทรงธรรม !

 

คุณค่าของการดะอฺวะฮฺ เผยแผ่เชิญชวนสู่อัลลอฮฺ

คุณค่าของการดะอฺวะฮฺ เผยแผ่เชิญชวนสู่อัลลอฮฺ

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแห่งเอกองค์อัลลอฮฺ ขอพรและศานติจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ข้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดผู้คู่ควรได้รับการภักดีอย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮฺ โดยไม่มีภาคีสำหรับพระองค์ และขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดนั้นเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์

อนึ่ง อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวถึงบรรดาศาสนทูตจำนวนหนึ่งในสูเราะฮฺ อัน-นิสาอ์ หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสถึงพวกเขาว่า

รากฐานของศาสนาอิสลาม

รากฐานของศาสนาอิสลาม

 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ การประสาทพรและความสันติจงประสบแด่ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ข้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียวและไม่มีการตั้งภาคีใดๆ เคียงคู่พระองค์ และข้าขอปฏิญาณตนว่ามุหัมหมัดคือบ่าวและศาสนทูตของพระองค์

แท้จริงแล้ว หน้าที่ประการแรกที่อัลลอฮฺได้บัญชาแก่ลูกหลานของอาดัม (มนุษย์ทุกคน) คือการปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาเจว็ดและให้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺ ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า

ไม่มีการบังคับในการนับถือศาสนา

ไม่มีการบังคับในการนับถือศาสนา

         คุณค่าที่แท้จริงของการนับถือศาสนาในมุมมองอิสลาม คือ ต้องมาจากความเข้าใจ ความปรารถนา และความพอใจของผู้นับถือ ไม่ใช่ด้วยการบังคับข่มขู่ หรือนับถือโดยผิวเผินปราศจากความรู้ความเข้าใจในศาสนาอย่างแท้จริง

ความประเสริฐของการดะอฺวะฮฺ

ความประเสริฐของการดะอฺวะฮฺ

 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า

﴿ وَمَنۡ أَحۡسَنُ قَوۡلٗا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ٣٣ ﴾ [فصلت: ٣٣] 

“และผู้ใดเล่าจะมีคำพูดที่ดีเลิศยิ่งไปกว่าผู้เชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺ และเขาปฏิบัติงานที่ดี และกล่าวว่า แท้จริงฉันเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้นอบน้อม” (ซูเราะฮฺฟุศศิลัต:33)

 

และทรงตรัสอีกว่า

ความประเสริฐของการดะอฺวะฮฺ

ความประเสริฐของการดะอฺวะฮฺ

 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า

﴿ وَمَنۡ أَحۡسَنُ قَوۡلٗا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ٣٣ ﴾ [فصلت: ٣٣] 

“และผู้ใดเล่าจะมีคำพูดที่ดีเลิศยิ่งไปกว่าผู้เชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺ และเขาปฏิบัติงานที่ดี และกล่าวว่า แท้จริงฉันเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้นอบน้อม” (ซูเราะฮฺฟุศศิลัต:33)

 

และทรงตรัสอีกว่า

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).