Loading

 

จริยธรรม

เรื่องง่าย แต่...ทำยาก

อิสลาม...เป็นศาสนาที่อัลลอฮฺทรงคัดสรรมาเป็นของกำนัลแด่มวลมนุษย์ชาติ ซึ่งมีหลักการที่ครอบคลุมทุก วิถีชีวิตของผู้ที่ยอมจำนนต่อครรลองนี้ ผู้ที่นำคำสั่งสอนของอิสลามมาปฏิบัติจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตัวผู้ปฏิบัติและผู้คนรอบข้าง และสิ่งที่อัลลอฮฺทรงห้าม แน่นอนว่าสิ่งนั้นจะเป็นโทษแก่ผู้ปฏิบัติและคนที่อยู่รายล้อม 

สำนึกแห่งศรัทธาคือการขอบคุณ

ในกระบวนการเรียกร้องและสร้างสำนึกแห่งศรัทธาต่ออัลลอฮฺที่เราพบในอัลกุรอานนั้น คือการชี้นำและสะกิดให้มนุษย์ระลึกถึงบุญคุณและความกรุณาอันมากมายของพระองค์ที่มีอยู่เหนือพวกเขา ตั้งแต่บทแรกของอัลกุรอานและเรื่อยมาตลอดทั้งเล่ม เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนถึงการสาธยายถึงพระเดชานุภาพของอัลลอฮฺ ที่ทรงเสกสรรค์สรรพสิ่งทั้งหลายเพื่อเป็นคุณประโยชน์แก่มวลมนุษย์

บางมุมว่าด้วยซิกรุลลอฮฺ

เมื่อพูดถึงซิกรุลลอฮฺหลายคนจะนึกถึงถ้อยคำที่เราใช้กล่าวตามวาระและโอกาสต่างๆ เพื่อใช้รำลึกถึงอัลลอฮฺ บางครั้งอาจจะรู้สึกเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่มีอะไรสลักสำคัญ หรือไม่ก็รู้สึกเหนื่อยหน่ายด้วยซ้ำ ทั้งนี้เพราะมันดูเป็นเหมือนพิธีกรรม มีขั้นมีตอนที่น่าอึดอัดและไม่ชวนให้น่าทำ

ตักวา กุญแจมหัศจรรย์

บ่อยครั้งที่เรามักจะได้ยินคำว่า “ตักวา” ได้ยินบ่อยจนชาชินโดยไม่มีความรู้สึกใดๆ ต่อคำๆนี้อีก ความคุ้นชินทำให้เราไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย ทั้งๆ ที่ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น เพราะความหมายที่แท้จริงของคำว่า “ตักวา” มีนัยยะอันทรงพลังยิ่งใหญ่มากในชีวิตของมนุษย์ผู้หนึ่งที่ศรัทธาต่อพระผู้ เป็นเจ้า และประชาชาติมุสลิมทั้งหมดที่น้อมรับการศรัทธาต่อพระองค์

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).