Loading

 

annisaa.com

วันอีด และ การละหมาดอีด

วันอีด

ในศาสนาอิสลามมีวันสำคัญอยู่ 2 วันคือ

1. วันอีดิ้ลฟิตรฺ หรือวันอีดเล็ก ตรงกับวันที่ 1 เดือนเซาวาล เป็นเดือนที่ 10 ของเดือนในศาสนาอิสลาม โดยถือทางจันทรคติ
2. วันอีดิ้ลอัฎฮา หรืออีดใหญ่ ตรงกับวันที่ 10 เดือนซุลฮิจญะฮฺ เป็นเดือนที่ 12 ของเดือนในศาสนาอิสลาม โดยถือทางจันทรคติ

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).