Loading

 

หลักปฏิบัติ

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/edaiyahc/domains/e-daiyah.com/public_html/modules/views_old/views.module on line 903.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/edaiyahc/domains/e-daiyah.com/public_html/modules/views_old/handlers/views_handler_argument.inc on line 906.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/edaiyahc/domains/e-daiyah.com/public_html/modules/views_old/handlers/views_handler_argument.inc on line 906.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/edaiyahc/domains/e-daiyah.com/public_html/modules/views_old/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/edaiyahc/domains/e-daiyah.com/public_html/modules/views_old/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/edaiyahc/domains/e-daiyah.com/public_html/modules/views_old/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/edaiyahc/domains/e-daiyah.com/public_html/modules/views_old/handlers/views_handler_filter.inc on line 517.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/edaiyahc/domains/e-daiyah.com/public_html/modules/views_old/handlers/views_handler_filter.inc on line 517.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/edaiyahc/domains/e-daiyah.com/public_html/modules/views_old/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 14.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_argument_validate::init() should be compatible with views_plugin::init(&$view, &$display) in /home/edaiyahc/domains/e-daiyah.com/public_html/modules/views_old/plugins/views_plugin_argument_validate.inc on line 88.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_argument_validate::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit($form, &$form_state) in /home/edaiyahc/domains/e-daiyah.com/public_html/modules/views_old/plugins/views_plugin_argument_validate.inc on line 88.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_argument_validate_taxonomy_term::options_submit() should be compatible with views_plugin_argument_validate::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/edaiyahc/domains/e-daiyah.com/public_html/modules/views_old/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 159.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/edaiyahc/domains/e-daiyah.com/public_html/modules/views_old/views.module on line 903.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_query::init() should be compatible with views_plugin::init(&$view, &$display) in /home/edaiyahc/domains/e-daiyah.com/public_html/modules/views_old/plugins/views_plugin_query.inc on line 139.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/edaiyahc/domains/e-daiyah.com/public_html/modules/views_old/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/edaiyahc/domains/e-daiyah.com/public_html/modules/views_old/plugins/views_plugin_row.inc on line 137.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/edaiyahc/domains/e-daiyah.com/public_html/modules/views_old/views.module on line 903.

การชดใช้หนี้สิน

การชดใช้หนี้สิน

 

          มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอความสุข ความจำเริญและความสันติจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ เพียงองค์เดียวไม่มีภาคีใด ๆ สำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัด เป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์
 

ท่านญาบิรฺ บิน อับดุลลอฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า
 

อันตรายของการทำชั่วอย่างเปิดเผย

อันตรายของการทำชั่วอย่างเปิดเผย

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอความสุขความจำเริญและความสันติจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใด ๆ สำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์

โทษของการฝ่าฝืนและการทำชั่วนั้นรุนแรงและน่ากลัวทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺ ซึ่งอัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสถึงโทษภัยของพฤติกรรมดังกล่าวว่า

โอวาทประจำเดือนเราะบีอุลเอาวัล

โอวาทประจำเดือนเราะบีอุลเอาวัล

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาล ขอขอบคุณและสรรเสริญพระองค์สำหรับความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่มากล้นที่พระองค์ทรงประทานให้อย่างไม่ขาดสาย และขอความสันติความจำเริญจงประสบแด่ท่านนบีมุหัมมัดผู้เป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ ตลอดจนวงศ์วานมิตรสหายของท่าน และผู้ที่ยึดมั่นในแนวทางของท่านตราบจนวันสิ้นโลก

การร่วมงานเฉลิมฉลองของต่างศาสนิก

การร่วมงานเฉลิมฉลองของต่างศาสนิก

 มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ พวกเราขอสรรเสริญพระองค์ ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ และขออภัยโทษต่อพระองค์ ขออัลลอฮฺทรงคุ้มครองพวกเราให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายที่เกิดจากตัวเราและการงานของเรา ผู้ใดที่อัลลอฮฺทรงชี้นำทางจะไม่มีผู้ใดทำให้เขาหลงทางได้ และผู้ใดที่พระองค์ทรงทำให้เขาหลงทางก็ไม่มีผู้ใดชี้นำทางเขาได้ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใดๆ สำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวของอัลลอฮฺและเป็นศาสนทูตของพระองค์

ความประเสริฐของกิยามุลลัยลฺ

ความประเสริฐของกิยามุลลัยลฺ

 

                มวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺ ความจำเริญและความศานติจงมีแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺองค์เดียว โดยไม่มีภาคีใดๆ สำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่าท่านนบีมุหัมมัดคือบ่าวและศาสนทูตของพระองค์

การเฉลิมฉลองปีใหม่สากล

การเฉลิมฉลองปีใหม่สากล

 

อัลหัมดุลิลลาฮฺ ขอการสดุดีจากอัลลอฮฺและสันติสุขจงมีแก่ท่านนบีท่านสุดท้าย มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

คำสั่งให้รีบเร่งจัดการศพ

คำสั่งให้รีบเร่งจัดการศพ

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอความสุขความจำเริญและความสันติจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใด ๆ สำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์

อบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

การชดใช้หนี้สิน

การชดใช้หนี้สิน

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอความสุขความจำเริญและความสันติจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใด ๆ สำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์

ห้ามการหลั่งเลือดเนื้อมุสลิม

ห้ามการหลั่งเลือดเนื้อมุสลิม

 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า

﴿ وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا ٩٣ ﴾ [النساء : ٩٣] 

“และผู้ใดฆ่าผู้ศรัทธาโดยจงใจ การตอบแทนแก่เขาก็คือ นรกญะฮันนัม โดยที่เขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล และอัลลอฮฺก็ทรงกริ้วโกรธเขา และทรงสาบแช่งเขา และได้ทรงเตรียมไว้สำหรับเขาซึ่งการลงโทษอันใหญ่หลวง” { อันนิสาอ์:93 }

 

บั้นปลายของการอธรรม

บั้นปลายของการอธรรม

 

ท่านอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ได้เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า

« الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ » [متفق عليه]

“การอธรรมคือความมืดมนต่างๆในวันกิยามะฮฺ” บันทึกโดยอัลบุคอรียฺและมุสลิม

 

ท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ได้เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).