Loading

 

หลักปฏิบัติ

บทบัญญัติและมารยาทของอีดุ้ลอัฎฮาอัลมุบาร็อก

 

บทบัญญัติและมารยาทของอีดุ้ลอัฎฮาอัลมุบาร็อก

ความประเสริฐของวันอาเราะฟะฮฺ

ความประเสริฐของวันอาเราะฟะฮฺ

วัน อะเราะฟะฮฺ คือ "วันที่บรรดาหุจญาจญ์กำลังชุมนุมกัน ณ ทุ่งอะเราะฟะฮฺ ไม่ว่าวันนั้นจะตรงกับวันที่เก้า หรือวันที่สิบของเดือนซุลหิจญะฮฺก็ตาม” (อัลมัจญ์มูอฺ 5/35)

วัน อะเราะฟะฮฺมีวันเดียวเท่านั้นในรอบหนึ่งปี และเป็นวันที่ประเสริฐที่สุดวันหนึ่งของปี เพราะในวันนี้จะมีความประเสริฐอันมากมาย อาทิเช่น

 

2.1 เป็นวันที่อัลลอฮฺได้ทรงลุกะโทษแก่บ่าวของท่านจากไฟนรกมากที่สุด

ความประเสริฐของสิบวันแรกซุลฮิจญะฮฺ

ความประเสริฐของสิบวันแรกซุลฮิจญะฮฺ

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

คำแนะนำก่อนทำหัจญ์

คำแนะนำก่อนทำหัจญ์

 

            พี่น้องผู้ทำหัจญ์ที่มีเกียรติ  –ขออัลลอฮฺทรงโปรดปรานให้เราและท่านทั้งหลายได้รับความพึงพอพระทัยของพระองค์ และขอให้เราและท่านทั้งหลายห่างไกลจากความกริ้วโกรธของพระองค์- พึงทราบเถิดว่า จำเป็นสำหรับท่านก่อนที่จะทำหัจญ์จะต้องได้รับการอบรมเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆ อันได้แก่

 

ความประเสริฐของสิบวันแรกซุลหิจญะฮฺและบทบัญญัติบางประการ

ความประเสริฐของสิบวันแรกซุลหิจญะฮฺและบทบัญญัติบางประการ

 

 

ท่านอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ได้กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

การรับมรดกของสตรี

การรับมรดกของสตรี

 

ศาสนาอิสลามให้เกียรติต่อสตรีเสมอ และได้มอบสิทธิทางมรดกแก่นางตามสภาพความเหมาะสมของนางดังต่อไปนี้

1.     

บางครั้ง นางจะรับส่วนแบ่งมรดกเท่ากับส่วนแบ่งของผู้ชาย เช่นในกรณีของพี่น้องชายหญิงร่วมมารดาเมื่อพวกเขารวมกันรับมรดก พวกเขาจะได้ส่วนแบ่งอย่างเท่าเทียมกัน

การกันสิทธิในมรดก (อัล-หัจญ์บุ)

การกันสิทธิในมรดก (อัล-หัจญ์บุ)

 

การกันสิทธิ (อัล-หัจญ์บุ)  หมายถึง  การกันมิให้ผู้เป็นทายาทได้รับมรดกไม่ว่าจากมรดกทั้งหมดหรือจากส่วนแบ่งที่ดีกว่า

การกันสิทธิ  นับเป็นบทหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของวิชาว่าด้วยเรื่องมรดก ผู้ที่ไม่รู้รายละเอียดบทนี้อาจจะทำให้เจ้าของสิทธิไม่ได้รับมรดกหรือส่วนแบ่งอาจจะถูกจัดให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิ ซึ่งทั้งสองประการเป็นความผิดและเป็นการอธรรม

 

ทิศทางหรือฝั่งการสืบมรดกของผู้รับมรดกแบบส่วนที่เหลือ(อะเศาะบะฮฺ)

ทายาทผู้รับมรดกส่วนที่เหลือ (อัล-อะเศาะบะฮฺ)

ทายาทผู้รับมรดกส่วนที่เหลือ (อัล-อะเศาะบะฮฺ)

 

ทายาทผู้รับมรดกส่วนที่เหลือ (อัล-อะเศาะบะฮฺ)  หมายถึง  ผู้ที่รับมรดกโดยไม่มีปริมาณกำหนด

การละหมาดและสถานะของมันในอิสลาม

การละหมาดและสถานะของมันในอิสลาม

 

มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิของอัลลอฮฺ ขอการเจริญพรและความสันติมีแด่ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ข้าขอปฏิญานว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุหัมมัดนั้นเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์

ข้อผิดพลาดบางประการของผู้ทำหัจญ์

ข้อผิดพลาดบางประการของผู้ทำหัจญ์

 

การสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ การสดุดีและความศานติจงมีแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรได้รับการภักดีนอกจากอัลลอฮฺเพียงผู้เดียว โดยไม่มีภาคีหุ้นส่วนอันใดสำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่าท่านนบีมุหัมมัดคือบ่าวของอัลลอฮฺและเป็นศาสนทูตของพระองค์...

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).