Loading

 

อ. อับดุลเราะมัน เจะอารง

ฮิจเราะฮ์กับการเริ่มต้นของเอกลักษณ์มุสลิม

ฮิจเราะฮ์กับการเริ่มต้นของเอกลักษณ์มุสลิม

 
         ประวัติศาสตร์อิสลามชี้ถึงจุดเด่นของอิสลามที่ทำให้แตกต่างจากคำสอนของศาสนาอื่น ซึ่งเป็นจุดเด่นที่บรรดามุสลิมทุกคนน่าจะภูมิใจและยึดมั่นอยู่ตลอดเวลา เอกลักษณ์ของอิสลามเริ่มเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการเกิดขึ้นของอิสลามที่ท่านนบีมุหัมมัด  ได้ประกาศให้มนุษยชาติทราบและเผยแผ่คำสอนนี้ในหมู่พวกเขา
 

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).