Loading

 

อะกีดะฮฺ

วันสิ้นโลก

บรรยายหัวข้อพิเศษ เรื่องวันสิ้นโลก โดย ดร.อิสมาแอลลุตฟี จะปะกียา ณ หอประชุม City Hall พลาซ่า หาดใหญ่

 

เชื่อมั่นในกำหนดของอัลลอฮฺ ทั้งดีและร้าย

อัลลอฮฺ ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเกียรติ ตรัสไว้ความว่า

จากศรัทธา(อีหม่าน)ที่ล้ำลึก สู่การปฏิรูปที่ยั่งยืนและเป็นจริง

เป็นที่ทราบกันดีว่า การปฏิรูปของชนชาติและประชาคมใดๆในโลกนี้นั้น มิได้เกิดขึ้นโดยทันทีทันใดหรือโดยบังเอิญ ชาติที่เป็นมหาอำนาจและเจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน ล้วนเคยผ่านภาวะการหลับใหลของประชาชน ความอ่อนแอ ล้าหลังและด้อยพัฒนามาก่อนทั้งสิ้น แต่ทว่า ด้วยระบบการศึกษาที่ดี ชนชาติเหล่านั้นได้เจริญก้าวหน้าเช่นทุกวันนี้ หรือกล่าวนัยหนึ่ง เมื่อชนชาติเหล่านั้นได้ผ่านกระบวนการอบรมขัดเกลาทางจิตใจและพัฒนาทางความ คิด กล่าวคือ ได้พัฒนาสภาวะหยุดนิ่งและหลับใหลสู่การมีพลวัตร ตื่นรู้และตื่นตัว จากความสิ้นหวังสู่การมีขวัญและ

อิบาดะฮฺฮัจญ์ : สัญลักษณ์แห่งเอกภาพ(เตาฮีด)อันโดดเด่นที่สุด

ผู้เขียนได้สาธยายถึงอะมัลต่างๆ ในเดือนซุลหิจญะฮฺ เช่นการทำหัจญ์ ความประเสริฐของการทำอิบาดะฮฺในช่วงสิบวันแรกของเดือน อะมัลในวันอีด การเชือดกุรบานในวันตัชรีก ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภาพที่แสดงถึงเตาฮีดอันเด่นชัดยิ่ง

สภาพการณ์ของชาวนรก

บางส่วนจากสภาพการณ์ของชาวนรก

อัลลอฮฺตรัสว่า

จงเตรียมตัวสำหรับวันกิยามะฮฺ

ท่านรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้บอกกับเราไว้ว่า “ในวันกิยามะฮฺเท้าของบ่าวจะยังไม่ถูกเคลื่อนย้ายไป จนกระทั่งจะถูกถามถึง 4 ประการ ถูกถามถึงอายุของเขา ถูกใช้ให้หมดไปอย่างไร? ถูกถามถึงวัยหนุ่ม – สาว ว่าใช้ให้หมดไปกับอะไร ? ถูกถามถึงทรัพสมบัติว่าหามาได้จากแหล่งใด ? และใช้ให้หมดไปกับอะไร ? และถูกถามถึงความรู้ว่าได้ปฏิบัติต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้มาอย่างไร ?” (อัตติรมีซีย์)

การเตรียมตัวเพื่อความสำเร็จในโลกอาคิเราะฮฺ

พี่น้องผู้ร่วมละหมาดญุมอัตที่เคารพทั้งหลาย
ขอความสันติสุขจงมีแด่พวกเราทุกคนและขอให้เราทุกคนจงตักวาต่ออัลลอฮฺ(ซุบหานะฮุวะตะอาลา) เพื่อว่าพวกเราทุกคนจะได้รับความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า


?????? ???? ????? ??????

ผู้ที่ได้รับอภิสิทธิ์จากอัลลอฮฺให้อยู่ใต้ร่มเงาของอัรช์

คจพี่น้องผู้ร่วมละหมาดญุมอัตที่เคารพทั้งหลาย
ก่อนอื่นก็ขอความสันติสุขจงมีแด่พวกเราทุกคนและขอให้เราทุกคนจงตักวาต่ออัลลอฮฺ(ซุบหานะฮุวะตะอาลา) เพื่อว่าพวกเรานั้นจะประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า


«?????????? ????? ??????»

สัญญาณวันสิ้นโลก

พี่น้องผู้ร่วมละหมาดญุมอัตที่เคารพทั้งหลาย
เราต้องขอชูโกรต่อเอกองค์อัลลอฮฺ(ซุบฮานาฮุวะตะอะลา) ที่พระองค์ยังทรงประทานโอกาสให้เราได้มีชีวิต และใช้ชีวิตในสภาพความเป็นมุสลิมที่จงรักภักดี และน้อบน้อมต่อพระองค์เพียงผู้เดียว และเราก็ยังต้องหมั่นขอดุอาต่อพระองค์อยู่เสมอว่าขอให้เราทุกคนได้เสียชีวิตในสภาพของความเป็นมุสลิมด้วยเช่นกัน ดังที่พระองค์ทรงรับสั่งว่า

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).