Loading

 

คุฏบะฮฺ

คุฏบะฮฺอีดิลอัฎฮา 1432 : เยาวชนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

خطبة عيدالأضحى 1432

 

คุฏบะฮฺอีดิลอัฎฮา 1432 : เยาวชนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง โดย อ.มัสลัน มาหะมะ

วางแผนเพื่ออาคิเราะฮ์

พี่น้องมุสลิมที่รักทั้งหลายครับ พึงยำเกรงอัลลอฮฺเพราะการยำเกรงอัลลอฮฺเป็นทางเดียวที่จะทำให้ท่านรอดพ้นจากอะซาบของอัลลอฮฺ ได้ การยำเกรงอัลลอฮฺจะต้องเป็นไปอย่างแท้จริง พยายามใกล้ชิดอัลลอฮฺเท่าที่ท่านมีความสามารถ

เมื่อประสบทุกข์ภัย

ท่านพี่น้องผู้ศรัทธามั่นในเอกองค์อัลเลาะห์ ที่รักและเคารพทั้งหลาย ขอย้ำเตือนท่านทั้งหลาย และตัวของข้าพเจ้าเองเป็นสำคัญ ให้เรานั้นจงตั้งมั่นอยู่ในการยำเกรง التقوى ต่อเอกองค์ อัลเลาะห์ อยู่เสมอ ด้วยการหมั่นปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ ไม่กระทำอย่างเด็ดขาดในสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม ไม่ว่าโลกนี้ หรือบ้านเมืองนี้ หรือสถานการณ์ยามนี้จะเป็นเช่นไรก็ตาม ไม่ว่าจะยามสุข หรือยามทุกข์ ไม่ว่าในภาวะปกติ หรือในภาวะเกิดอุทกภัยน้ำท่วมที่เราท่านทั้งหลายกำลังประสพอยู่ เรายังคงตั้งมั่นว่าจะเป็นคนดีต่อเอกองค์อัลเลาะห์ อยู่เสมอ จะไม่ฝ่าฝื

ความร้อนในโลกดุนยากับโลกอาคิเราะฮ์

พี่น้องทั้งหลาย

เตรียมตัวรับเราะมะฎอน ด้วยอัลกุรอาน

คุฏบะฮฺญุมอะฮฺ เรียกร้องให้เตรียมตัวต้อนรับเดือนเราะมะฎอนมุบาร็อก ด้วยการกลับมาเอาใจใส่อัลกุรอานเพราะเราะมะฎอนเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานโดย ซุฟอัม อุษมาน

มนุษย์และหนทางรอดพ้นในโลกอาคิเราะฮฺ

คุฏบะฮฺวันศุกร์ สำเนียงภาษาใต้ โดยอาจารย์อัดนาน ชูศรีอ่อน จากโรงเรียนบำรุงอิสลาม กงหรา พัทลุง กล่าวถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมนุษย์ จุดหมายปลายทางในวันอาคิเราะฮฺ และข้อชี้แนะต่างๆ ที่จะทำให้มนุษย์รอดพ้นจากการทรมานในโลกหน้า โดยยกตัวอย่างกลุ่มคน 7 จำพวกที่ได้รับร่มเงาของอัลลอฮฺในวันอาคิเราะฮฺ เช่น วัยรุ่นที่หมั่นทำความดีต่ออัลลอฮฺ ฯลฯ

ประชาชาติตัวอย่าง บททบทวนสำหรับนักเรียนปอเนาะ

คุฏบะ ฮฺวันศุกร์ "ประชาชาติตัวอย่าง บททบทวนสำหรับนักเรียนปอเนาะ" โดย อาจารย์ อับดุลคอลิก อบูบักรฺ (ทวี นุ้ยผอม) อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีประชาชาติกับสภาพความเป็นจริงของนักเรียนนักศึกษา ที่จำเป็นต้้องทบทวนตัวเองและมุ่งมั่นปฏิบัติตนให้ได้ตามแบบอย่างที่ถูกต้องของอิสลาม ที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ทิ้งไว้เป็นมรดกสำหรับประชาชาติของท่าน

 

อิสลาม ศาสนาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

คุฏบะฮฺวันศุกร์ "อิสลาม ศาสนาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ" โดย อาจารย์ ซาฟารี ไหมหมาด อธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของอิสลาม ศาสนาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความแตกต่างที่มุสลิมจำเป็นต้องทราบและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามครรลองของศาสนา

หมายเหตุ ผู้บรรยายใช้ภาษาไทยสำเนียงใต้ในการกล่าวคุฏบะฮฺ

 

เอกภาพของประชาชาติเหนือสิ่งอื่นใด

????????? ?????????? ?????????? ????? ????????????
????? ?????? (ครั้ง9) ????? ?????? ??????? ???????? ???? ??????? ??????????? ????? ???????? ???????????

คติพจน์ของท่านนบีสำหรับการใช้ชีวิตที่มีความสุข

คุฏบะฮฺญุมอัต : คติพจน์ของท่านนบีสำหรับการใช้ชีวิตที่มีความสุข

โดย ซุฟอัม อุษมาน

หมายเหตุ เป็นคุฏบะฮฺสองภาษา ไทย-ญาวี

 

 

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).