Loading

 

ทั่วไป

อัล-บิชาเราะฮฺ (การแจ้งข่าวดี)

อัล-บิชาเราะฮฺ (การแจ้งข่าวดี)

 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอความสุขความจำเริญและศานติจงประสบแด่ศาสนทูตของพระองค์ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใดๆ สำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวของอัลลอฮฺและเป็นศาสนทูตของพระองค์

การเพ้อฝันยาวไกล

การเพ้อฝันยาวไกล

 

การสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ความเมตตาจำเริญและความศานติจงมีแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรได้รับการภักดีนอกจากอัลลอฮฺเพียงผู้เดียว โดยไม่มีภาคีหุ้นส่วนอันใดสำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่าท่านนบีมุหัมมัดคือบ่าวของอัลลอฮฺและเป็นศาสนทูตของพระองค์...

เมื่อหัวใจมีโรค

เมื่อหัวใจมีโรค

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอความสุขความจำเริญและศานติจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวของอัลลอฮฺและเป็นศาสนทูตของพระองค์

ผู้ศรัทธาต้องหมั่นดูแลหัวใจให้ปลอดจากโรคต่างๆ เพราะหัวใจนั้นอาจมีโรคได้เช่นเดียวกับที่ร่างกายมีโรค และหัวใจนี่เองคือจุดสำคัญที่อัลลอฮฺทรงใช้พิจารณาบ่าวของพระองค์ อวัยวะส่วนอื่นๆ จะดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับหัวใจ

อัลลอฮฺตะอาลาตรัสว่า

เราได้รับบทเรียนอะไรบ้าง จากโรงเรียนเราะมะฎอน?

เราได้รับบทเรียนอะไรบ้าง

จากโรงเรียนเราะมะฎอน?

 

ทำงานอย่างไรให้ได้กำไร ทั้งดุนยาและอาคีรัต

บรรยายพิเศษ "ทำงานอย่างไรให้ได้กำไร ทั้งดุนยาและอาคีรัต" โดย ดร.อิสมาอีลลุฎฟี จะปะกียา

บทบาทองค์ความรู้ในการเสริมสร้างสันติภาพในภูมิภาค

ถ้อยคำเหล่านี้คือ ส่วนหนึ่งในคำกล่าวสุนทรพจน์ ของ Y.A.Bhg.Tun. Dr. Mahathir Bin Mohamad หัวข้อ "บทบาทองค์ความรู้ในการเสริมสร้างสันติภาพในภูมิภาค" เนื่องในโอกาสรับมอบปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

ความเกียจคร้านนำไปสู่ความชั่ว

ความเกียจคร้านเป็นบ่อเกิดแห่งความชั่ว เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคแห่งความตายและการหลงลืม แต่ถ้าคนเรากระตือรือร้นกับภารกิจต่าง ๆ เมื่อใด ความเกียจคร้านก็จะดับสลายไป หากโลกนี้คือการเตรียมตัวสำหรับชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าในโลกหน้า คนเกียจคร้านก็ไม่ควรมีแม้แต่สตางค์แดงเดียว ความสูญเสียและเคราะห์กรรมเท่านั้นที่พวกเขาควรได้รับ        

เสน่ห์ปลายจวัก

สังคมที่เปลี่ยนไปทำให้ผู้หญิงหลายคนใช้ชีวิตด้วยความสะดวกสบาย เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่มีแต่เทคโนโลยี ไม่ใส่ใจในการทำงานบ้าน สนใจแต่เรื่องแฟชั่น แต่งตัวให้สวยงาม และกลับมองว่าการทำงานบ้านเป็นเรื่องที่โบราณ ล้าสมัย หน้าที่แม่บ้านกลับถูกมองว่าเป็นงานที่เล็ก ไม่มีค่าใดๆ แต่แท้จริงแล้วการทำงานบ้านเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันจบสิ้น

สิ่งศักดิ์สิทธิ์...คืออะไร ?

มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความเชื่อและความศรัทธาในอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้จะยังไม่รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคืออะไร ?

มือบนดีกว่ามือล่าง

คนส่วนใหญ่มักคิดว่าการให้เป็นความขาดทุน โดยลืมไปว่าผู้ให้คือมือบน ส่วนผู้รับคือมือล่าง แน่นอนมือบนย่อมมีเกียรติมากกว่ามือล่างและก็คงไม่มีใครมองว่าด้อยเกียรติกว่าขอทาน แต่คนรวยในอิสลามไม่ได้หมายถึงการมีทรัพย์อันมากมายแต่ ความร่ำรวย คือ ความรวยน้ำใจ

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).