Loading

 

ชนในยุคแห่งชัยชนะ

“ชนในยุคแห่งชัยชนะ” บอกเล่าถึงคุณลักษณะของกลุ่มชนที่ก้าวผ่านทุกปัญหาอุปสรรค ปฏิเสธทุกความหย่อนยานและความสุดโต่ง ตัดสินปัญหาด้วยกับความรู้ และความเข้าใจต่อสถานการณ์อย่างแท้จริง เข้าใจกฎเกณฑ์ของอัลลอฮฺในการสร้างสรรค์ เสมือนดั่งที่เข้าใจต่อหุก่มในบทบัญญัติอิสลาม

“กลุ่มชน” ที่มีความศรัทธามั่นด้วยวิชาความรู้ ใคร่ครวญด้วยสติปัญญา ปฏิเสธทุกความหันเหบิดเบือน ศึกษาทำความเข้าใจอัลกุรอานและซุนนะฮฺ
การพิจารณาใคร่ครวญ...เป็นฟัรฏู
การศึกษาค้นคว้า...เป็นญิฮาด
ดังนั้น...การศึกษาค้นคว้าต้องมาก่อนการปฏิบัติ เข้าใจต่อปัญหาก่อนการปฏิบัติ ก่อนการตัดสิน

“กลุ่มชน” แห่งพระผู้อภิบาล หัวใจของพวกเขาถักร้อยด้วยความรักอันพิสุทธิ์ที่มีต่ออัลลอฮฺ ทุกลมหายใจหมดไปกับการภักดีต่อพระองค์ ดังนั้น จึงอุบัติขึ้นด้วยอัลลอฮฺ เพื่ออัลลอฮฺ มาจากอัลลอฮฺ และกลับสู่อัลลอฮฺ...

“กลุ่มชน” ผู้มุ่งหาอัลลอฮฺ ผู้พร่ำขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ

“กลุ่มชน” ที่โลกกำลังรอคอยให้เกิดขึ้นตามคำมั่นสัญญาที่พระองค์ได้ให้ไว้

 

 


จากต้นฉบับ ??? ????? ???????  ดาวน์โหลดภาษาอาหรับได้จาก ที่นี่

ผู้เขียน... ดร.ยูซุฟ อัลก็อรฎอวีย์ – ยากเกินหาคำนิยาม...ห้องสมุดอิสลามทั่วโลกได้รับประโยชน์อย่างมากมายจากหนังสือ และความรู้ของท่าน

ผู้แปล...ยูซุฟ อบูบักรฺ – ไร้คำนิยาม....เป็นนามแปลกใหม่ในบรรณภพอิสลาม คิดตั้งนานกว่าจะตัดสินใจส่งงานแปลชิ้นนี้สู่สำนักพิมพ์.

เผยแพร่ครั้งแรกที่ e-Daiyah.com

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).