Loading

 

ยูซุฟ อบูบักรฺ

คุณูปการของการถือศีลอด

คุณูปการของการถือศีลอด

 

การสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ การเศาะละวาตและความศานติจงมีแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว โดยไม่มีภาคีหุ้นส่วนอันใดสำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่าท่านนบีมุหัมมัดคือบ่าวและศาสนทูตของพระองค์...

สาเหตุที่นำไปสู่ความเบิกบานใจ

สาเหตุที่นำไปสู่ความเบิกบานใจ

 

การสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ความเมตตาจำเริญและความศานติจงมีแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม รวมถึงบรรดาวงศาคณาญาติและบรรดาอัครสาวกของท่าน ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรได้รับการเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว โดยไม่มีภาคีหุ้นส่วนอันใดสำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่าท่านนบีมุหัมมัดคือบ่าวและศาสนทูตของพระองค์...

ปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยลบล้างความผิด

ปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยลบล้างความผิด

 

        การสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ การยกย่องสรรเสริญจากอัลลอฮฺและความศานติจงมีแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรได้รับการภักดีนอกจากอัลลอฮฺเพียงผู้เดียว โดยไม่มีภาคีหุ้นส่วนอันใดสำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่าท่านนบีมุหัมมัดคือบ่าวของอัลลอฮฺและเป็นศาสนทูตของพระองค์...  

คิดบวก Positive Thinking

“สายตาที่พอใจมักมองความบกพร่องในตัวคนรักไม่เห็น

ส่วนสายตาที่อาฆาตมักจะคุ้ยแต่ความบกพร่องของศัตรู”

............................................กวีอาหรับ...........

 

ปิดเทอมใหญ่ หัวใจ(ไม่)ว้าวุ่น

มวลการสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาล ความเมตตาจำเริญและความศานติจงมีแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม...

            พึงสำเหนียกเถิดว่า..เวลา คือ ชีวิต

            เมื่อท่านละเลย เพิกเฉยต่อเวลา..ก็เท่ากับว่าเพิกเฉยต่อชีวิต

คุณูปการของการถือศีลอด

การสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ การเศาะละวาตและความศานติจงมีแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว โดยไม่มีภาคีหุ้นส่วนอันใดสำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่าท่านนบีมุหัมมัดคือบ่าวและศาสนทูตของพระองค์...

ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมี

บทบรรยายสั้นๆ ที่สะกิดเตือนให้เห็นถึงความสำคัญของความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมี ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีประการหนึ่งของมุสลิม เป็นวิสัยทัศน์ที่ควรค่าแก่การทบทวนและให้ความสำคัญ เพื่อชีวิตที่เรียบง่ายที่มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า

เมืองมายา?ป่าคอนกรีต

ท่ามกลางความศิวิไลซ์...จะใช้ชีวิตอย่างไรให้ใกล้ชิดอัลลอฮฺ

ลมเอื่อยพัดมาผ่านมาจากทางควนออก กระทบต้นไทรหน้าบ้านแรงพอที่จะทำให้ยอดใบปลิวไหวไปมา นกกรงดอกแตงวิ่งกระโดดไล่จิกแมลงอยู่ตรงลานหญ้าเจ้าชู้ข้างบ้าน...สักพักก็โผบินไปอย่างไม่ใส่ใจต่ออะไรทั้งปวง...ฉันพร่ำอยู่ในห้วงคิดคำนึง คงเป็นเรื่องที่ชี้บ่งว่า “ความอิสรภาพของโลกใบนี้เป็นของมันแต่เพียงผู้เดียว...”

หรือว่าเราหลงลืมอะไรไปบางอย่าง?

อัลฮัมดุลิลลาฮฺ .. รอมฎอนเดือนแห่งความดีงามที่ไร้นิยามจะเอื่อนเอ่ย กำลังจะจากเราไปในอีก 2-3 วันข้างหน้า บทความนี้เขียนขึ้นในช่วงอิอฺติกาฟ เป็นช่วงเวลาที่ทำให้ผู้เขียนนึกอะไรได้บางอย่าง...

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).