Loading

 

อยู่อย่างคนแปลกหน้า แต่ทว่าอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

มีชีวิตอยู่กับจิตวิญญาณอันมุ่งมั่น มีเส้นทางในการก้าวเดินอย่างโดดเด่นเสียสละในหนทางของอัลลอฮฺอย่างตอเนื่อง มีชีวิตอยู่อย่างคนแปลกหน้า ถึงแม้ว่าจะอาศัยอยู่ในประเทศของกลุ่มคนเหล่านั้น หรือในขณะที่อาศัยอยู่กับครอบครัวหรือบรรดาเครือญาติก็ตามที ไม่ใช่แปลกตรงที่ประเทศที่อยู่อาศัย หรือที่รูปร่างหน้าตา หรืออำนาจการปกครอง หรือภาษา หากแต่ทว่า เป็นคนแปลกหน้าตรงที่แนวคิด อุดมการณ์ จิตวิญญาณ และเส้นทางในการดำเนินชีวิต พวกเขาจะมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 15 เฉพาะเรือนร่าง ส่วนแนวคิดและจิตวิญญาณของพวกเขานั้นเหมือนดั่งการใช้ชีวิตของประชาชาติแห่งอิสลามในยุคแรก ๆ พวกเขามองผู้ร่วมยุคร่วมสมัยและชนในชาติด้วยสายตาที่เป็นธรรม แต่จะยกย่องชื่นชนอย่างสูงยิ่งต่อบุคลิกลักษณะของบรรดาศอฮาบะฮฺ ดังนั้นพวกเขาจะได้สัมผัสอันรู้สึกถึงความแปลกหน้า และมีความปลื้มปีติยินดีอยู่ด้วยกับความแปลกอันนั้น และ “ฏูบานั้นมีสำหรับคนแปลกหน้า”

ความแปลกหน้าอันนี้ไม่ได้ทำให้พวกเขากักขังตัวเองไว้จนทำให้ความหวังหมดสิ้นหรือถึงกับต้องเบือนหน้าหนีจากผู้คนเพื่อหลบทำอิบาดะฮฺ ไม่ได้ปลีกตัวอย่างสันโดษเพื่อทำการเคารพสักการะอย่างยอมจำนน เหมือนดั่งการปฏิบัติของนักบวชคริสเตียนหรือนักพรตในสมัยญาฮีลียะฮฺ หากทว่าความเป็นนักบวชของพวกเขาคือการญิฮาด ความเป็นนักพรตคือการเผยแพร่สู่แนวทางของนบีอิบรอฮีม เหตุดังกล่าวจะส่งผลให้พวกเขายืนหยัดในสมรภูมิอย่างเหนียวแน่น อดทนต่อภัยพิบัติที่ถูกทดสอบ โลดแล่นอยู่บนถนนสายนี้อย่างต่อเนื่อง พวกเขาจะเพิ่มพูนเมื่อผู้อื่นลดหย่อน จะเป็นผู้ปรับปรุงแก้ไขเมื่อผู้อื่นทำเสื่อมเสีย พวกเขาเป็นกลุ่มชนผู้ปลุกเร้าประชาชาติสู่การคืนตื่นตัวสู่อิสลาม เป็นต้นแบบของความบริสุทธิ์ เป็นแบบอย่างให้กับคนรอบข้าง จะอยู่แถวหน้าสุดขณะที่มีเสียงเรียกร้องสู่การญิฮาด และจะร่อนไปอยู่แถวหลังเมื่อมีการแบ่งทรัพย์เชลย จุดเด่นของพวกเขาคือเป็นผู้เสียสละอย่างยิ่ง มิได้มีชีวิตอยู่บนหอคอยงาช้าง ห่างไกลจากผู้คน กระทำตนให้สูงส่งกว่าผู้อื่น จนไม่มีใครเอื้อมถึง หากแต่ทว่าเขาจะอยู่ร่วมกับฝูงชน ใช้ชีวิตอยู่เคียงข้างกับพี่น้องมุสลิมในทุกที่ ช่วยแบกรับเอาความโศกเศร้าของประชาชาติ ช่วยบรรเทาแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่น มีส่วนร่วมในความทุกข์และความสุข ลิ้มรสทั้งความเจ็บปวดและความหอมหวาน ทุกพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการอุทิศจากพวกเขา ประชาชาติเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขา และพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาชาติ ไม่ได้แยกส่วนออกจากกันแต่อย่างใด คนเบาปัญญาเท่านั้นที่จะปฏิเสธพวกเขา พวกเขาเป็นดั่งบิดาให้แก่ผู้เยาว์ เป็นเสมือนลูกน้อยให้แก่ผู้อาวุโส เป็นพี่น้องให้แก่ผู้ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน เป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้กับกลุ่มชนอยางไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ดังนั้นพวกเขาจะคุ้นเคยโดยธรรมชาติ และจะเป็นต้นทุนของประวัติศาสตร์สำหรับทุก ๆ การเคลื่อนไหวเพื่ออิสลาม

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).