Loading

 

เราะมะฎอน เดือนแห่งการประทานอัลกุรอาน

บทบรรยายสั้นๆ ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเดือนเราะมะฎอนและคัมภีร์อัลกุรอาน พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่มุสลิมจักต้องให้ความสำคัญกับอัลกุรอาน โดย ซุฟอัม อุษมาน

 

 

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).