Loading

 

อบูชีส

กฎเกณฑ์ของคำพูดว่า รักชาติ

กฎเกณฑ์ของคำพูดว่า รักชาติ

 

การทำบาปอย่างเปิดเผย

การทำบาปอย่างเปิดเผย

 

เรียบเรียงโดย...อบูชีส

คำถาม : 
          การเปิดเผยความไม่ดีเป็นส่วนหนึ่งจากการปฏิเสธที่ทำให้หลุดพ้นจากศาสนาหรือไม่ ? การกระทำบาปชนิดเปิดเผยเป็นส่วนหนึ่งจากการปฏิเสธหรือไม่ ? และเราพูดกันถึงการกระทำสิ่งฝ่าฝืน เช่น ดูหนัง ฟังเพลง อยากถามว่าฮุกุ่ม(ข้อตัดสิน)นี้รวมทั้งเรื่องบาปเล็กและบาปใหญ่ด้วยหรือไม่ ? อยากให้ท่านให้ความสำคัญกับปัญหานี้ด้วย เพราะมีจำนวนไม่น้อยจากพี่น้องที่เข้ารับอิสลามใหม่ประสบกับปัญหานี้อยู่

ฮัจญ์ และผลดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้ศรัทธา

ฮัจญ์ และผลดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้ศรัทธา

 

เรียบเรียงโดย  อบูชีส

 

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).