Loading

 

อัสรัน นิยมเดชา

หนึ่งบททบทวน กับสูเราะฮฺ อัล-มาอูน

หนึ่งบททบทวน กับสูเราะฮฺ อัล-มาอูน               

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮฺพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาล ขอความสุขความจำเริญและความสันติจงประสบแด่ท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตลอดจนวงศ์วานและมิตรสหายของท่านโดยทั่วกัน ฉันขอปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว ไม่มีภาคีใดๆ สำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่า มุหัมมัดเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺและเป็นศาสนทูตของพระองค์

เครือข่ายสังคมออนไลน์

เครือข่ายสังคมออนไลน์

โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ชอบที่จะมีสังคม ชีวิตคนเราจะดำรงอยู่ได้จำเป็นต้องมีการคบหาสมาคมกับผู้คนในสังคม มิเช่นนั้นแล้วก็คงผิดวิสัยธรรมชาติความเป็นมนุษย์

ตลอดหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ผ่านมา มนุษย์มีวิธีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะของการเผชิญหน้ากับผู้ที่รู้จักมักคุ้นเป็นการส่วนตัว อันเกิดจากปัจจัยปกติธรรมดาทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการมีถิ่นอาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน มาจากเผ่าหรือชาติพันธุ์เดียวกัน ประกอบอาชีพเดียวกัน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ

อัลฮัดย์ อัลอุฎหิยะฮฺ และอัลอะกีเกาะฮฺ

อัลฮัดย์ อัลอุฎหิยะฮฺ และอัลอะกีเกาะฮฺ

 

อัลฮัดย์ คือ ปศุสัตว์ที่ถูกมอบพลีให้แก่เขตหะร็อมมักกะฮฺ โดยหวังในผลบุญแห่งอัลลอฮฺตะอาลา รวมไปถึงปศุสัตว์ที่เป็นค่าชดเชยอันเนื่องจากการประกอบพิธีหัจญ์แบบตะมัตตุอฺ หรือกิรอน หรือมีอุปสรรคกีดกัน

สิ่งที่ลบล้างบาปความผิด (2)

สิ่งที่ลบล้างบาปความผิด (2)

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอความสุขความจำเริญและความสันติจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใด ๆ สำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวและศาสนทูตของอัลลอฮฺ

ชือและความสัมพันธ์ระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺ และเศาะหาบะฮฺ

ชือและความสัมพันธ์ระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺ 

และเศาะหาบะฮฺ

(ใครว่าอะฮฺลุลบัยตฺ กับ เศาะหาบะฮฺ ไม่ถูกกัน?)

 

บทนำ

ถือเป็นเราะหฺมัตเอกองค์อัลลอฮฺตะอาลาที่ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากดิน และทรงให้พวกเขาเหล่านั้นมีการแต่งงาน และสืบเชื้อสายวงศ์ตระกูล ทำให้มนุษย์ซึ่งล้วนสืบเชื้อสายมาจากท่านนบีอาดัม อะลัยฮิสสลาม ได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน

มาร้องไห้กันเถอะ !

มาร้องไห้กันเถอะ !

อัลลอฮฺได้ตรัสว่า

﴿ وَيَخِرُّونَ لِلۡأَذۡقَانِ يَبۡكُونَ وَيَزِيدُهُمۡ خُشُوعٗا۩ ١٠٩ ﴾ [الإسراء: ١٠٩] 

“และพวกเขาจะหมอบราบลงใบหน้าจรดพื้นพลางร้องไห้ และมันจะเพิ่มการสำรวมแก่พวกเขา” (อัล-อิสรออ์ : 109)

﴿ أَفَمِنۡ هَٰذَا ٱلۡحَدِيثِ تَعۡجَبُونَ ٥٩ وَتَضۡحَكُونَ وَلَا تَبۡكُونَ ٦٠ ﴾ [النجم: ٥٩-٦٠] 

อย่าหลงกลความมั่งคั่งของกาฟิรฺ (จากสูเราะฮฺ อาล อิมรอน 196)

อย่าหลงกลความมั่งคั่งของกาฟิรฺ

(จากสูเราะฮฺ อาล อิมรอน 196)

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอความสุขความจำเริญและความสันติจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใด ๆ สำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวของอัลลอฮฺและเป็นศาสนทูตของพระองค์

ความดีเจ็ดประการที่สานต่อผลบุญหลังตาย

ความดีเจ็ดประการที่สานต่อผลบุญหลังตาย

            ถือเป็นนิอฺมัตความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ ที่อัลลอฮฺทรงเตรียมช่องทางประกอบความดีไว้มากมายและหลากหลาย เพื่อให้บ่าวของพระองค์ผู้ได้รับทางนำสามารถปฏิบัติในขณะที่มีชีวิต แล้วยังได้รับผลบุญต่อเนื่องกระทั่งภายหลังความตาย ทั้งนี้ บรรดาผู้ที่อยู่ในหลุมศพนั้น โดยสภาพแล้วพวกเขาได้กลายเป็นผู้ที่ถูกจองจำและถูกตัดขาดจากการงานต่างๆ อีกทั้งยังถูกสอบสวนลงโทษและตอบแทนในสิ่งที่ได้กระทำไว้ในโลกดุนยา

การมองเห็นอัลลอฮฺ

การมองเห็นอัลลอฮฺ

 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอความสุขความจำเริญและศานติจงประสบแด่ศาสนทูตของพระองค์ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใดๆ สำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวของอัลลอฮฺและเป็นศาสนทูตของพระองค์

สิ่งกั้นขณะละหมาด (สุตเราะฮฺ)

สิ่งกั้นขณะละหมาด (สุตเราะฮฺ)

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอความสุขความจำเริญและศานติจงประสบแด่ศาสนทูตของพระองค์ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใดๆ สำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวของอัลลอฮฺและเป็นศาสนทูตของพระองค์

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).