Loading

 

หลักปฏิบัติ

สถานะและความสำัคัญของดุอาอ์

ในจำนวนความสำคัญของดุอาอ์ที่พอจะรวบรวมได้ ณ ที่นี้ คือ

1. ดุอาอ์ นั้นคือ อิบาดะฮฺ

ในอัล-กุรอานอัลลอฮฺได้ตรัสว่า

???? ???? ?????? ????? ??? ?? ????? ???????? ?? ?????? ??????? ???? ??????) ???? ???? : 60)

ความ หมาย พระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านได้มีดำรัสว่า จงขอดุอาอ์ต่อฉันเถิด แล้วฉันจะตอบรับให้แก่พวกท่าน แท้จริงบรรดาผู้ยโสต่อการอิบาดะฮฺแก่ฉันจะได้เข้านรกญะฮันนัมด้วยความน่าอดสูยิ่ง

 

ความหมายและประเภทของดุอาอ์

ความหมายของดุอาอ์

ในทางรากศัพท์ “ดุอาอ์” ???? หมายถึง การขอ การวิงวอน การเรียก (ดูอ้างอิง 1-3)

ส่วนความหมายของมันในทางศาสนบัญญัตินั้นหมายถึง การวิงวอนของจากอัลลอฮฺ รวมถึงการสรรเสริญและสดุดีพระองค์ (อ้างอิง 3)

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).